Biskup senior Piotr Libera

POBIERZ HERB BISKUPA PIOTRA LIBERY

Bp Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 w Szopienicach) – Biskup Płocki od 2007 roku, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007.

Młodość i wykształcenie

W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970–1972 odbył służbę wojskową w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986. Zdobył tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

Biskup

23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

2 maja 2007 r. został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Biskupa Płockiego.

Pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2007. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 r. był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.

W dniu 22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”.

4 czerwca 2022 Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego. 

Publikacje

Homilia Mariawici - zakończenie Tygodnia Ekumenicznego w Płock - 25.01.2014

Najdostojniejszy Księże Biskupie Ludwiku, Drodzy Bracia i Siostry z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, z Parafii Ewangelickiej, Parafii Prawosławnej i Kościoła Rzymskokatolickiego w Płocku, czytaj więcej

Słowo na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Płocku - 18.01.2014

Kościół św. Jana Chrzciciela,

Umiłowani Bracia i Siostry,

W śnieżny, sobotni wieczór, kolejny już raz, gromadzimy się w przyseminaryjnej świątyni pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela na Inauguracji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Diecezji Płockiej i w siostrzanych Kościołach naszego Miasta. Kolejny już raz w tej braterskiej wspólnocie, wraz ze św. Pawłem Apostołem, pytamy: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (tak brzmi hasło tegorocznego Tygodnia). I kolejny raz odpowiadamy: „Nie, Chrystus nie jest podzielony, to my jesteśmy podzieleni!”

Więcej, w modlitewnej, braterskiej wspólnocie wyznajemy: „Chryste, nasz Panie i Zbawco, tylko Ty jesteś naszym Panem i Bogiem, tylko Ty jesteś Źródłem i Pełnią naszego życia, naszego Kościoła, naszego świadectwa”.

W poczuciu tej modlitewnej, braterskiej wspólnoty jak najserdeczniej więc witam i pozdrawiam na dzisiejszej Eucharystii: ks. bp. Marię Ludwika Jabłońskiego, Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i naszego dzisiejszego kaznodzieję oraz towarzyszących mu kapłanów mariawickich.

Serdecznie też witam i pozdrawiam ks. protojereja Eliasza Tarasiewicza, Proboszcza Parafii Prawosławnej w Płocku, oraz ks. Mateusza Łaciaka – wikariusza Parafii Ewangelickiej w Płocku.            

Cieszę się także z obecności świeckich sióstr i braci z wymienionych Kościołów. Gorąco pozdrawiam moich współpracowników z Kurii Diecezjalnej, rektorat i księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego, a także ks. kan. Antoniego Kołodziejskiego – proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i pozostałych duszpasterzy świętojańskich. Pozdrawiam Współorganizatorów Tygodnia ze strony wszystkich Wspólnot naszego Miasta, Klub Inteligencji Katolickiej wraz jego asystentem ks. dr. Włodzimierzem Piętką, przedstawicieli mediów, alumnów naszej płockiej Alma Mater, zwłaszcza członków Koła Naukowego i Koła Misyjnego, a także Was wszyscy, Siostry i Bracia, którzy wyruszacie w ten sobotni wieczór w nasze płockie, ekumeniczne  pielgrzymowanie.    

Aby nasza Eucharystia, nasza modlitewna wspólnota,  ekumeniczne pielgrzymowanie były miłe Bogu, stańmy przed Nim ze skruszonymi sercami i  przeprośmy za wszelkie grzechy, przede wszystkim za grzechy przeciwko jedności:

 MODLITWA WIERNYCH

Ks. Eliasz:

  1. Za wszystkich chrześcijan, abyśmy życiu codziennym, w naszych rodzinach i wspólnotach, w pracy i odpoczynku, byli prawdziwymi świadkami jednego Pana Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy...
  2. Za zwierzchników Kościołów chrześcijańskich w Polsce: prawosławnego Metropolitę Sawę, obecnego wśród nas biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Marię Ludwika Jabłońskiego, Zwierzchnika Kościoła Ewangelickiego biskupa Jerzego, a także za Biskupa Piotra i wspomagającego go biskupa Romana, aby nie ustawali w poszukiwaniu jedności. Ciebie prosimy...
  3. Za cierpiących, aby Pan przyjął ich ofiarę za jedność uczniów Chrystusa; za niewierzących, którym nasze rozbicie przeszkadza w przyjęciu wiary, aby nasza miłość do Chrystusa stała się zaczynem pragnienia poznania jedynego Boga; za poszukujących, aby odnaleźli pokój serca w służbie Bożej. Ciebie prosimy...

Ks. Mariawita:

 

  1. Za kraje, w których brak jest pokoju, za chrześcijan prześladowanych – szczególnie w Syrii, aby jak najprędzej doczekali się wolności i bezpieczeństwa. Ciebie prosimy...
  2. Za tych, którzy odeszli już od nas i przekroczyli bramy wieczności, za ......................................................., o którym pamiętamy w tej Eucharystii, i za wszystkich  zmarłych przyjaciół ekumenii, w szczególności zaś za zmarłych w minionym roku: bp. Romana Nowaka, ks. prof. Konrada Rudnickiego i ks. Łukasza Kaczorka, którzy także z tej ambony głosili słowo Boże, niech Zmartwychwstały Pan wprowadzi ich do wspólnoty zbawionych. Ciebie prosimy...
  3. Za nas samych, abyśmy – naśladując życie Maryi - byli dobrym przykładem słuchania słowa Bożego, chrześcijańskiej pokory i służby wobec siebie nawzajem i wszystkich, którzy takiej postawy od nas oczekują. Ciebie prosimy...

BISKUP: Miłosierny Boże, wraz z tymi wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana słyszymy, że Ty powołujesz nas do świętości. Uczyniłeś nas wybranym plemie­niem, królewskim kapłaństwem, ludem świętym. Mocą swojego Ducha Świętego złącz nas razem w komunię świętych i umocnij do pełnienia Twej woli i do ogłaszania potężnych dzieł Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

czytaj więcej

Homilia Trzech Króli - 6.01.2014

Umiłowani Bracia Kapłani i Siostry Zakonne, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, (Panie Marszałku) Panie Prezydencie, (Panie Starosto) Drodzy Członkowie Komitetu Organizacyjnego tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Grodzie Krzywoustego, Drodzy Rodzice, Babcie i Dziadkowie, Panie i Panowie Wychowawcy, Nauczyciele i Katecheci,  Kochane Dzieci, Kochani Kolędnicy Misyjni,  czytaj więcej

Homilia Pasterka - Bazylika Katedralna w Płocku - 24.12.2013

1. „Oto zwiastuję wam radość wielką [...]: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. czytaj więcej

Homilia wygłoszona podczas święcej kapłańskich diakona Piotra - 25.12.2013

Magnificencjo, Księże Rektorze, Księża Moderatorzy i Profesorowie, Księże Cezary – proboszczu Wspólnoty pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Skępem, rodzinnej wspólnoty Diakona Piotra, Księże Kanoniku Stefanie - Proboszczu Parafii Katedralnej i wszyscy obecni w tej kaplicy kapłani, czytaj więcej

Homilia podczas Eucharystii w intencji Stowarzyszenia ,,Kolory Życia" działającego na rzecz niepełnosprawnych - 15.12.2013

[czytania z III niedzieli Adwentu, rok A]

Drodzy Przyjaciele,

1. Chcę Wam na początek coś wyznać... Coś osobiście dla mnie bardzo ważnego...

czytaj więcej

Homilia Siostry Zakonne – Adwentowy Dzień Skupienia - 14.12.2013

[czytania z soboty 2 tygodnia Adwentu]

1. Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł - te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii odnoszą się do osoby Jana Chrzciciela. Syn Zachariasza i Elżbiety:

czytaj więcej

Homilia na Barbórkę - Msza św. w intencji dyrekcji i pracowników Zakładu w Ciechanowie Polskiej Spółki Gazownictwa Oddziału Warszawskiego - Katedra 13.12.2013

[czytania z piątku 2 tygodnia Adwentu]                      

Czcigodny Księże Kanoniku Stefanie – proboszczu płockiej bazyliki katedralnej; Księże Kanoniku Wojciechu, proboszczu Wspólnoty Parafialnej pod wezwaniem św. Tekli w Ciechanowie,

czytaj więcej

Homilia na III Sesji Plenarnej 43. Synodu Diecezji Płockiej - Katedra 30.11.2013

[czytania ze święta Andrzeja Apostoła – t. VI]

Najdostojniejszy Biskupie Romanie, przewodniczący naszej uroczystej, synodalnej Eucharystii, Drogie Matki i Drodzy Ojcowie Synodu Kościoła Płockiego tertio millennio ineunte, początku Trzeciego Tysiąclecia,

czytaj więcej

Homilia na zakończenie Roku Wiary w Kościele Płockim - Ratowo 24.11.2013

[czytania z Uroczystości Chrystusa Króla – rok C]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

1. Serdecznie witam i pozdrawiam Ks. Biskupa Romana! [Pozdrawiam szanownych przedstawicieli władz świeckich]

czytaj więcej

Homilia - Sympozjum Akcji Katolickiej - Tradycje wiary a dziedzictwo narodowe Ziemi Płockiej - Katedra 23.11.2013

[czytania ze św. Klemensa Rzymskiego – tom VI: 1 P 5,1-4; Ps 23 – s. 145*; Ewangelia – Mt 16, 13-19 s. 147*]                              

Czcigodni Kapłani, Umiłowani Członkowie Akcji Katolickiej, Szanowni Prelegenci, nasi Drodzy Goście, Siostry i Bracia,

1. Rozpoczynamy kolejne, dwudniowe święto Akcji Katolickiej naszej Diecezji.

czytaj więcej

Homilia na XXV-lecie Parafii św. Wojciecha - Płock - 17.11.2013

[czytania z 33 niedzieli zwykłej – rok C]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

1. Cieszę się - drodzy Moi - że mogę kolejny raz odwiedzić Parafię Św. Wojciecha w Płocku.

czytaj więcej

Homilia podczas Eucharystii Inaugurującej Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku - 14.11.2013

1. Rozpoczynamy zatem – Umiłowani - doroczną, jesienną „ucztę ducha” naszego Seminarium - Sympozjum...Sympozjum, w którym od trzydziestu sześciu już lat zasadniczą rolę odgrywają alumni – zarówno goście, przedstawiciele wspólnot seminaryjnych z całej Polski, jak i nasi płoccy studenci WSD, współorganizatorzy tego wydarzenia. czytaj więcej

Homilia na Trzech Króli - Płock 6.01.2013

Czcigodni Bracia Kapłani; Wielebne Siostry Zakonne; Szanowny Panie Prezydencie, Drodzy Organizatorzy tegorocznego Orszaku,
Bracia i Siostry zebrani w Katedrze i łączący się z nami za pośrednictwem Katolickiego Radia Płock i telewizji Odnowa! czytaj więcej

Słowo wprowadzenia i zakończenia w czasie Mszy Tygodnia Ekumenicznego - Kościół św. Jana Chrzciciela 18.01.2013

Umiłowani Bracia i Siostry,

Kolejny już raz, w styczniowy wieczór, gromadzimy się w przyseminaryjnej świątyni pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela na Inauguracji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Diecezji Płockiej i w siostrzanych Kościołach naszego Miasta.

czytaj więcej