Aktualności

Czytanie pism sługi Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamojskiej – 1 grudnia 2023 r.

Czytanie pism sługi Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamojskiej – 1 grudnia 2023 r.

W piątek 1 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 Mediateka przy ul. Kościuszki 3b w Płocku (Książnica Płocka) zaprasza na spektakl pt. „Ojczyznę trzeba znać!” – czytanie performatywne pism sługi Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i jej syna Władysława Zamoyskiego. Wstęp jest wolny. czytaj więcej

20. rocznica konsekracji kościoła pw. Dobrego Pasterza w Płocku

20. rocznica konsekracji kościoła pw. Dobrego Pasterza w Płocku

- Nie istnieje budynek bardziej otwarty dla człowieka, niż kościół. Jest dostępny dla każdego, kto chce w nim rozmawiać z Bogiem - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Ducha Świętego w Płocku (26 listopada 2023 r.). Z okazji 20-lecia konsekracji kościoła poświęcił dzwon jubileuszowy. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: musimy wyostrzyć swój wzrok i słuch, by dostrzec człowieka cierpiącego

Ks. biskup Szymon Stułkowski: musimy wyostrzyć swój wzrok i słuch, by dostrzec człowieka cierpiącego

- Jezus chce nam zakładać okulary na oczy, żebyśmy dostrzegali Go żyjącego w cierpiących i wzmacnia nasz słuch, żebyśmy usłyszeli tych, w których On żyje – powiedział bp Szymon Stułkowski 26 listopada 2023 r. w bazylice katedralnej płockiej. W rocznicę ingresu sprawował w niej Eucharystię. czytaj więcej

Sympozjum Akcji Katolickiej w Płocku poświęcone św. Janowi Pawłowi II
foto: ks. W. Piętka

Sympozjum Akcji Katolickiej w Płocku poświęcone św. Janowi Pawłowi II

- Jan Paweł II uważał, że „człowiek jest drogą Kościoła”. To była myśl rewolucyjna. Trzeba wsłuchać się w człowieka, żeby poznać drogę, którą ma iść Kościół - głosił ks. biskup Szymon Stułkowski w czasie 16. Sympozjum Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej (25 listopada 2023 r.). Jego tematem była 45. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. czytaj więcej

Wolne miejsca w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas

Wolne miejsca w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w Płocka, prowadzona przez Caritas Diecezji Płockiej, dysponuje wolnymi miejscami. To jedyna tego typu noclegownia w mieście, przeznaczona dla 40 osób. W nocy osoby bezdomne mogą przebywać też w prowadzonej przez miasto Ogrzewalni. czytaj więcej

W Popowie odbyło się spotkanie rodziców kapłanów i osób zakonnych

W Popowie odbyło się spotkanie rodziców kapłanów i osób zakonnych

W Ośrodku Caritas w Popowie odbyło się spotkanie rodziców kapłanów oraz sióstr i braci zakonnych (17-18 listopada 2023 r.). Biskup płocki Szymon Stułkowski podziękował im za to, że przyczynili się oni do tego, że ich dzieci wybrały drogę służby Panu Bogu: - Słusznie mówi się, że dom jest pierwszym seminarium duchownym – uważał Pasterz Kościoła płockiego. Uczestnicy mieli też okazję wysłuchać konferencji o tym, jak być współcześnie rodzicem dla osób duchownych. czytaj więcej

XIII Diecezjalne Zaduszki Strażackie
foto: Starostwo Płockie/facebook

XIII Diecezjalne Zaduszki Strażackie

Strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu diecezji płockiej wzięli udział w XIII Diecezjalnych Zaduszkach Strażackich, które odbyły się 19 listopada 2023 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku: - Nasze życie powinno być służbą, czyli stawaniem się darem, dla Niego i dla ludzi - zwrócił się do druhów ks. biskup Szymon Stułkowski. czytaj więcej

IV Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej

IV Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej

W Płocku odbył się IV Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej. Jego uczestnicy w dniach 16-17 listopada br. w dawnym Opactwie Bendyktyńskim w Płocku między innymi dyskutowali duchowości polskich męczenników, których papież Jan Paweł II beatyfikował 13 czerwca 1999 roku. - Dziękujemy dobremu Bogu za wstawiennictwo tych świadków wiary – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy św. inaugurującej kongres. czytaj więcej

Warsztaty złocenia i zdobienia ikon w Pracowni Ikonograficznej - zaproszenie

Warsztaty złocenia i zdobienia ikon w Pracowni Ikonograficznej - zaproszenie

W Pracowni Ikonograficznej w Płocku w styczniu 2024 roku odbędą się warsztaty złocenia i zdobienia ikon. Są one adresowane do osób, które już potrafią pisać ikony, ale chciałyby doskonalić swój warsztat. Do udziału w warsztatach zaprasza ikonopisarka Katarzyna Kobuszewska. czytaj więcej

Sanktuarium w Ratowie na 13 Forum Rozwoju Mazowsza

Sanktuarium w Ratowie na 13 Forum Rozwoju Mazowsza

Rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie jako reprezentant beneficjenta projektów unijnych realizowanych na rzecz samego sanktuarium jak też – jako lider projektu - innych podmiotów kościelnych diecezji płockiej uczestniczył w 13 Forum Rozwoju Mazowsza. Istotnym tematem poruszanym na forum były innowacyjne formy prezentowania cennych zabytków Mazowsza a także planowane konkursy w ramach najnowszej perspektywy (2021-2027) w obszarze dziedzictwa kulturowego. czytaj więcej

Trwają przygotowania do otwarcia Szkoły Katechistów

Trwają przygotowania do otwarcia Szkoły Katechistów

W diecezji płockiej księża podczas spotkań formacyjnych mieli możliwość dowiedzieć się czym zajmują się katechiści w parafii. O swoich doświadczeniach opowiadał ks. Marcin Węcławski, proboszcz parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. W niedalekiej przyszłości w diecezji ma powstać Szkoła Katechistów. czytaj więcej

Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej – 16-17 listopada 2023 r.

Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej – 16-17 listopada 2023 r.

Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej odbędzie się w Płocku w dniach 16-17 listopada 2023 r.. Jego celem jest rozpowszechnienie duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych podczas II wojny światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskiej do Polski. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę