Aktualności

Zmarł ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz, emerytowany proboszcz parafii Ruże

Zmarł ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz, emerytowany proboszcz parafii Ruże

Z głębokim żalem informujemy, że 27 września 2023 r. zmarł ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz. Odszedł do Pana w wieku 72 lat, w 46 roku swojego kapłaństwa.  czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej przyjęła imię św. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej przyjęła imię św. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej przyjęła imię św. Jana Pawła II: - Wspólnota, która przyjmuje imię Jana Pawła II potwierdza, że chce go naśladować - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w kościele parafii pw. św. Dominika (26 września br.). Poświęcił także sztandar szkoły. czytaj więcej

Skauci Europy zapraszają w swoje szeregi

Skauci Europy zapraszają w swoje szeregi

W sobotni poranek 9 września br. plac przed kościołem św. Dominika przy ul. Kościuszki w Płocku zaludnił się dziećmi w wieku szkolnym oraz ich rodzicami. Na okrzyk jednego z mężczyzn ,,Wilczki, wilczki!” ubrani w błękitne koszule chłopcy odkrzykując hasło ,,Ze wszystkich sił!” zbiegli się w jedno miejsce, a następnie otoczyli go, ustawiając się w półokręgu. Po chwili dołączył do nich ksiądz. czytaj więcej

Nagroda „Świadek wiary” dla Adama Godlewskiego - lekarza i wolontariusza
plock.gosc.pl

Nagroda „Świadek wiary” dla Adama Godlewskiego - lekarza i wolontariusza

Adam Godlewski, pochodzący z Płocka lekarz, a także wolontariusz, został laureatem siódmej edycji nagrody „Świadek wiary”, przyznawanej przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku. Wręczenie nagrody odbyło się 24 września br. w płockim kościele farnym, z udziałem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego. czytaj więcej

Msza św. i koncert charytatywny w 109. Dniu Migranta i Uchodźcy
fot. Agnieszka Małecka

Msza św. i koncert charytatywny w 109. Dniu Migranta i Uchodźcy

Ks. biskup Szymon Stułkowski 24 września br. przewodniczył Mszy św. w katedrze z okazji 109. Światowego Dniu Migranta i Uchodźcy pt. „Wolni by wyjechać, wolni by pozostać”: - Problem uchodźców jest jak węzeł zawiązany na sznurze – to problem wciąż nierozwiązany – uważał biskup płocki. Odbył się też koncert charytatywny w wykonaniu Zespołu TaRuta z Ukrainy oraz zbiórka na potrzeby Domu Dziecka w Tarnopolu na Ukrainie. czytaj więcej

Msza św. w katedrze w Dniu Polskiej Ekologii
foto. facebook Rafał Romanowski

Msza św. w katedrze w Dniu Polskiej Ekologii

O tym, że trzeba dziękować Bogu za cud stworzenia, które On dał w ludzkie ręce i że najważniejsze jest uprawianie gleby swojego serca, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski 23 września br. Przewodniczył Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej w Dniu Polskiej Ekologii. Na Wzgórzu Tumskim wokół katedry odbył się między innymi kiermasz produktów ekologicznych. czytaj więcej

Eucharystia z okazji jubileuszu 100-lecia Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu

Eucharystia z okazji jubileuszu 100-lecia Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu

- Nie odżegnujcie się od wartości, dla których warto żyć, a nawet za które warto umrzeć. Nie dezerterujcie z waszego Westerplatte! - zaapelował ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu do uczestników Eucharystii z okazji 100-lecia Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego (22 września 2023 r.). czytaj więcej

Strażacy z Cetlina modlili się w stulecie jednostki OSP

Strażacy z Cetlina modlili się w stulecie jednostki OSP

- Na zabytkowych sztandarach strażackich są napisy: „W jedności siła” lub „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Pojedynczy człowiek zdziała niewiele, ale w jedności z kolegami może uczynić wielkie rzeczy - powiedział ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków 23 września br., z okazji jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cetlinie. czytaj więcej

Obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Płocku – 24 września 2023 r.

Obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Płocku – 24 września 2023 r.

W najbliższą niedzielę, 24 września Caritas Diecezji Płockiej zaprasza do katedry na liturgiczne obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Stanisław Struś, emerytowany proboszcz parafii Winnica

Zmarł ks. kan. Stanisław Struś, emerytowany proboszcz parafii Winnica

Z głębokim żalem informujemy, że 20 września 2023 r. zmarł ks. kan. Stanisław Struś. Odszedł do Pana w wieku 88 lat, w 65 roku swojego kapłaństwa.  czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski w Oborach: Maryja uczy ufać w cierpieniu

Ks. biskup Mirosław Milewski w Oborach: Maryja uczy ufać w cierpieniu

- Maryja pozostaje wzorem miłości i nadziei w sytuacjach próby i cierpienia, gdy wszystko wydaje się być stracone. Pod krzyżem swego Syna stała bez słowa skargi, ponieważ potrafiła ufać i czekać – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Oborach. 17 września br. przewodniczył Mszy św. odpustowej w ku czci Matki Bożej Bolesnej, Patronki sanktuarium i parafii. Uroczystości odpustowe połączone były z dożynkami parafialnymi. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę