Aktualności

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i krzyża. czytaj więcej

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w Rypinie – 19 lutego 2023 r.

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w Rypinie – 19 lutego 2023 r.

VII Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia” w diecezji płockiej odbędzie się w niedzielę 19 lutego br. w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie. W tym roku wierni usłyszą komentarz rozdziału adhortacji papieża Franciszka, dotyczący wychowania dzieci. czytaj więcej

Ks. prof. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego
parafia-zukowo.pl

Ks. prof. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego

Ks. prał. prof. UKSW dr hab. Jan Krajczyński został nowym oficjałem Sądu Biskupiego w Płocku. Nominację odebrał 10 lutego br. z rąk biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. czytaj więcej

W Płocku odbyło się ogólnopolskie spotkanie wspólnoty Wojowników Maryi
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

W Płocku odbyło się ogólnopolskie spotkanie wspólnoty Wojowników Maryi

Około 5 tysięcy osób wzięło udział w ogólnopolskim, otwartym spotkaniu formacyjnym wspólnoty Wojowników Maryi w Płocku (11 lutego br.). Nauczanie koncentrowało się wokół tematu „Ojciec i dzieci”: - Gdy dzieci są małe, trzeba im dużo mówić o Panu Bogu, a gdy są dorosłe - dużo mówić Panu Bogu o swoich dzieciach – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski do chorych: nasz los jest w ręku Boga
foto: ks. W> Piętka/Gość Płocki

Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski do chorych: nasz los jest w ręku Boga

- To miejsce pozwala nam uświadomić sobie, że nasz los jest w ręku Bogu – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w kaplicy pw. św. Ojca Pio w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku (10 lutego br.). Przewodniczył Mszy św. z okazji XXXI Światowego Dnia Chorego i odwiedził oddziały szpitalne. czytaj więcej

Warsztaty dla spowiedników „Bioetyka w konfesjonale”

Warsztaty dla spowiedników „Bioetyka w konfesjonale”

Zapraszamy Czcigodnych Księży do udziału w warsztatach dla spowiedników, poświęconych zamyśleniu nad istotą sakramentu pokuty i pojednania. Będą one okazją do przyjrzenia się sprawowaniu sakramentu pokuty w świetle ostatnich dokumentów Magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza w kwestiach etyki życia seksualnego i bioetyki: aborcji, antykoncepcji, spowiedzi osób żyjących w związkach nieregularnych, rozeznawania i towarzyszenia różnym osobom. czytaj więcej

44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – 3 marca 2023 roku
fot. ks. W. Kućko

44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – 3 marca 2023 roku

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 44. Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dnia 3 marca 2023 roku (piątek), w gmachu płockiego seminarium, pod hasłem: „Bóg nie męczy się przebaczaniem. Szanse i wyzwania sakramentu pokuty i pojednania”. czytaj więcej

W diecezji płockiej powiększy się grono nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W diecezji płockiej powiększy się grono nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W diecezji płockiej przybędzie 30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Po zakończeniu okresu przygotowania i formalnym ustanowieniu przez biskupa płockiego łącznie w diecezji posługiwać będzie 145 mężczyzn uprawnionych do udzielania wiernym Komunii św.: - Jest to ważna forma zaangażowania się ludzi świeckich w życie Kościoła – uważa ks. dr Marcin Sadowski, opiekun tej grupy, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.    czytaj więcej

Apel Biskupa Płockiego o modlitwę i wsparcie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii

Apel Biskupa Płockiego o modlitwę i wsparcie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii

Jesteśmy świadkami ogromu cierpienia, jakie w tych dniach spowodowało trzęsienie ziemi na terenie Turcji i Syrii. W związku z tym proszę o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym kataklizmie. Proszę również, aby w najbliższą niedzielę 12 lutego br. na wszystkich Mszach Świętych odprawianych w kościołach i kaplicach Diecezji Płockiej, dołączono do modlitwy wiernych specjalne wezwanie w tej intencji. Niech miłosierny Bóg wspomoże wszystkie ofiary tej tragedii. Niech zmarłych obdarzy życiem wiecznym, a tym, którzy ocaleli, da nadzieję i duchowe umocnienie. czytaj więcej

Zmarła Czesława Piątek, Mama ks. Jerzego Piątka

Zmarła Czesława Piątek, Mama ks. Jerzego Piątka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 89 lat zmarła Czesława Piątek, mama ks. mgr. Jerzego Piątka, proboszcza parafii św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą. czytaj więcej

W Płocku rusza Akademia Wiary – 8 lutego 2023 r.

W Płocku rusza Akademia Wiary – 8 lutego 2023 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach Akademii Wiary: - To spotkania otwarte dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę – zapowiada dr Witold Wybult, prezes stowarzyszenia. Tematem pierwszej prelekcji 8 lutego br. będzie piękno liturgii. czytaj więcej

Biskup płocki modlił się z chorymi i pracownikami szpitala w Ciechanowie
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Biskup płocki modlił się z chorymi i pracownikami szpitala w Ciechanowie

O tym, że Bóg „spalił się” dla ludzi do końca, na krzyżu, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w szpitalu w Ciechanowie, odwiedzając go niemal w przededniu Światowego Dnia Chorych (5 lutego br.). Zachęcił także wiernych, aby „spalali się z miłości do Boga i do ludzi”. Odwiedził również jeden z oddziałów szpitalnych. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę