Aktualności

Komunikat WSD w Płocku „Weekend w seminarium”

Komunikat WSD w Płocku „Weekend w seminarium”

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku zaprasza pełnoletnich młodych mężczyzn, którzy zastanawiają się nad wyborem drogi swojego życia. W wybranym dniu można dołączyć do przeżywania dnia skupienia, lub spędzić weekend w seminarium uczestnicząc w zajęciach kleryków. czytaj więcej

Motocykliści spotkali się w Lucieniu

Motocykliści spotkali się w Lucieniu

Pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, których pasją jest jazda motocyklowa, 22 kwietnia br. uczestniczyli w Mszy św. w kościele parafialnym w Lucieniu. Proboszczem parafii pw. św. Kazimierza jest ks. Dariusz Skoczylas, diecezjalny duszpasterz motocyklistów, który zaprosił pracowników CBA do udziału we wspólnej modlitwie. Patronem tych służb jest św. Gabriel Archanioł. czytaj więcej

Wspólnota Domowego Kościoła uczestniczyła w Oazie Modlitwy

Wspólnota Domowego Kościoła uczestniczyła w Oazie Modlitwy

W dniach od 21 do 23 kwietnia br. wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z rejonu płockiego uczestniczyła w Oazie Modlitwy. Rekolekcje odbyły się w domu rekolekcyjnym Księży Salezjanów w Woźniakowie koło Kutna. Tematem przewodnim rozważań była liturgia Kościoła, zwłaszcza Mszy Świętej. czytaj więcej

Dekret Biskupa Płockiego z dnia 25 kwietnia

Dekret Biskupa Płockiego z dnia 25 kwietnia

W związku z 1500. rocznicą śmierci męczeńskiej św. Zygmunta i obchodzonym Diecezjalnym Rokiem Jubileuszowym św. Zygmunta, Króla i Męczennika, kierując się duchowym dobrem wiernych, powołując się na dekrety Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. (N. 00863/2023-94/23/I; N. 00864/2023-95/23/I), ustanawiam następujące miejsca święte, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, w czasie trwania Diecezjalnego Roku Jubileuszowego św. Zygmunta, Króla i Męczennika (od 2 maja 2023 r. do 2 maja 2024 r.). czytaj więcej

Finał XXIX Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla szkół podstawowych

Finał XXIX Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla szkół podstawowych

Zofia Monika Pieczka z Golubia-Dobrzynia zajęła pierwsze miejsce w XXIX Diecezjalnym Konkursie Biblijnym dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Tematem konkursu była Ewangelia według św. Łukasza. Finał z udziałem 55 uczniów zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie (21 kwietnia br.). czytaj więcej

Zanim skończy się wojna, powstańmy z grzechów (Gość Niedzielny)
plock.gosc.pl

Zanim skończy się wojna, powstańmy z grzechów (Gość Niedzielny)

Niepowtarzalne "Alleluja!" z liturgii wschodniej wybrzmiało w ciechanowskiej farze, w czasie liturgii sprawowanej dla Ukraińców zamieszkujących Ciechanów i okolice. czytaj więcej

Moderator Dzieła Biblijnego: słowo Boże pokazuje prawdę o człowieku

Moderator Dzieła Biblijnego: słowo Boże pokazuje prawdę o człowieku

O tym, że słowo Boże może rozpalić serce, ale może też sprawić, że ono czasem zaboli, ponieważ najpierw zaprowadzi do prawdy, powiedział ks. kan. dr Jarosław Kwiatkowski, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego. W XV Niedzielę Biblijną (23 kwietnia br.) przewodniczył Mszy św. w bazylice katedralnej w Płocku. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Jezus przemienia to, co Mu przynosimy w koszyku naszego życia

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Jezus przemienia to, co Mu przynosimy w koszyku naszego życia

- Kiedy spotykamy się z Jezusem, to coś Mu przynosimy. On chce, żebym dał Mu to, co jest dzisiaj w koszyku mojego życia, moje cierpienie, zmęczenie, złość, ale też radość, którą mam w sercu. On chce to wziąć i przemieniać, żeby nas umocnić - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w szpitalu w Makowie Mazowieckim (21 kwietnia br.). W kaplicy szpitalnej przewodniczył Mszy św. z udziałem chorych i pracowników tej placówki. czytaj więcej

Sebastian Kołecki został zwycięzcą etapu diecezjalnego konkursu „Civitas Christiana”
plock.gosc.pl

Sebastian Kołecki został zwycięzcą etapu diecezjalnego konkursu „Civitas Christiana”

Sebastian Kołecki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku zajął pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym 27. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, inicjowanego przez Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (20 kwietnia br.). Finaliści z diecezji (27 osób) musieli wykazać się znajomością Księgi Powtórzonego Prawa i Listu do Hebrajczyków. czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski: Jezus Zmartwychwstały obiecał, że będzie z nami do skończenia świata

Ks. biskup M. Milewski: Jezus Zmartwychwstały obiecał, że będzie z nami do skończenia świata

O tym, że Jezus zmartwychwstały obiecał, że będzie z ludźmi do skończenia świat i że to On nadaje życiu sens - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie (18 kwietnia br.). Dokonał kanonicznej wizytacji pasterskiej tej parafii i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży. czytaj więcej

Zaproszenie na Uroczystości Zygmuntowskie

Zaproszenie na Uroczystości Zygmuntowskie

W dniu 2 maja obchodzimy w Płocku uroczystość św. Zygmunta, Króla i Męczennika. Św. Zygmunt zmarł śmiercią męczeńską 1 maja 523 roku. W tym roku przypada więc 1500. rocznica jego narodzin dla nieba. czytaj więcej

III diecezjalny dzień skupienia dla osób żyjących w związkach nieregularnych w Popowie Kościelnym

III diecezjalny dzień skupienia dla osób żyjących w związkach nieregularnych w Popowie Kościelnym

W Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku oraz w sanktuarium Matki Bożej Popowskiej Matki Nadziei, 15 kwietnia 2023 r., w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, z inicjatywy ks. kan. dr. Remigiusza Stacherskiego, diecezjalnego duszpasterza osób żyjących w związkach nieregularnych i kustosza sanktuarium, oraz we współpracy z Wydziałem ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej odbył się III diecezjalny dzień skupienia dla osób żyjących w związkach nieregularnych. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę