Aktualności

Zapraszamy na 37. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej
foto: flickr.pl

Zapraszamy na 37. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – koordynatorzy 37. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej, odbywających się w tym roku pod hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis splendor), zapraszają do udziału w inicjatywach naukowych, kulturalnych i religijnych, organizowanych przez stowarzyszenia i różne instytucje z terenu diecezji płockiej. Plan tych dni (9-28 października 2022 r.) jest następujący: czytaj więcej

Uroczystość ku czci św. s. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Uroczystość ku czci św. s. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Nastawienie wewnętrzne sprawia, że każdy czyn może nabrać cech czynu miłosierdzia - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 5 października br., we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. 22 lutego 1931 roku Święta doświadczyła w tym miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”. czytaj więcej

I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła

I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła

Komendanci oraz kapelani komend Policji z diecezji płockiej wzięli udział w I Diecezjalnym Święcie Policji ku czci św. Michała Archanioła, który patronuje tym służbom. Mszy św. z ich udziałem w parafii św. Wojciecha w Płocku 2 października br. przewodniczył ks. biskup Roman Marcinkowski: - Bronicie wiernych przed złem - zwrócił się do funkcjonariuszy. czytaj więcej

Uczestnicy płońskiej Akademii A,B,C Chrześcijaństwa rozmawiali o synodalności

Uczestnicy płońskiej Akademii A,B,C Chrześcijaństwa rozmawiali o synodalności

O tym, że synod jest „wspólnym biegiem” ku odnowie w Kościele i że proces synodalny rozpoczyna się od słuchania, powiedział ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski w Płońsku. Był gościem Akademii A,B,C Chrześcijaństwa w parafii św. Maksymiliana Kolbego. Cykliczne spotkania adresowane są do osób, które chcą zdobywać wiedzę, a zarazem formować się duchowo. czytaj więcej

W parafii w Płocku-Imielnicy uczczono 100. rocznicę urodzin św. Joanny Beretty Molli

W parafii w Płocku-Imielnicy uczczono 100. rocznicę urodzin św. Joanny Beretty Molli

- Święta Joanna Beretta Molla w heroiczny sposób wcieliła we własne życie zdrową naukę, wypływającą z wiary - powiedział ks. dr Wojciech Kućko w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy. Parafia, w której znajdują się relikwie świętej i która jest miejscem jej kultu, 2 października br. uczciła 100. rocznicę jej urodzin. czytaj więcej

„Małe rekolekcje Maryjne” w parafii św. Jadwigi w Płocku

„Małe rekolekcje Maryjne” w parafii św. Jadwigi w Płocku

W tym roku mija 105. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tej okazji zapraszamy na „Małe rekolekcje Maryjne” do kościoła parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Każdego dnia od 10 do 13 października br. będziemy celebrować Mszę św. z homilią rekolekcyjną o godz. 18.00. czytaj więcej

W Pawłowie Kościelnym uczczono bohaterów niepodległości

W Pawłowie Kościelnym uczczono bohaterów niepodległości

- Nasi przodkowie modlili się do Boga o wolność i odnowę moralną narodu, bo wiadomo było, że wolność mogą wywalczyć jedynie ludzie prawego sumienia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Pawłowie Kościelnym (2 października br.). Przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w intencji Ojczyzny i bohaterów niepodległości oraz poświęcił pomnik dedykowany Polakom poległym w walce o wolność Ojczyzny w latach 1918-1956. czytaj więcej

Motocykliści po raz dziesiąty podziękowali Bogu za bezpieczny sezon

Motocykliści po raz dziesiąty podziękowali Bogu za bezpieczny sezon

W Płocku 1 października br. odbyło się X Spotkanie Motocyklowe, inicjowane przez Stowarzyszenie Ergo Sum Via. Rozpoczęto je Mszą św. na Starym Mieście w Płocku: - Trzeba postawić motocykl obok ołtarza i powiedzieć sobie: „Tak Panie, Ty jesteś Drogą: bezpieczną, sensowną, właściwą i taką wybieram, wybieram Ciebie!” – powiedział ks. Dariusz Skoczylas, diecezjalny duszpasterz motocyklistów. W jubileuszowym spotkaniu w Płocku uczestniczyło około 2 tysięcy motocyklistów, także z Polski.   czytaj więcej

Duszpasterz do strażaków: poświęcacie dla innych zdrowie i życie

Duszpasterz do strażaków: poświęcacie dla innych zdrowie i życie

- Wasza służba jest aktem miłości bliźniego. Poświęcacie dla innych zdrowie, a nawet życie - zwrócił się do strażaków ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, duszpasterz strażaków w diecezji płockiej. Uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (30 września br.). czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: warto patrzeć w niebo, gdzie jest Bóg

Ks. biskup Mirosław Milewski: warto patrzeć w niebo, gdzie jest Bóg

- Anielskie święto powinno nas zachęcić do patrzenia w niebo, gdzie jest Bóg. To stamtąd pochodzą Boży posłańcy, którzy wypełniali szczególne polecenia Boga – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii św. Stanisława Kostki w Pułtusku. Podczas jej wizytacji udzielił sakramentu bierzmowania młodym ludziom. czytaj więcej

Nagroda „Świadek wiary” dla Ewy Zaręby
plock.gosc.pl

Nagroda „Świadek wiary” dla Ewy Zaręby

Ewa Zaręba z Płocka, społeczniczka, założycielka stowarzyszenia dla małżeństw i rodzin, organizatorka konferencji naukowych dla rodzin, otrzymała w tym roku nagrodę „Świadek wiary”, przyznawaną przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku. Wręczenie nagrody odbyło się 25 września br. w farze. czytaj więcej

Modlitwa za Żołnierzy Wyklętych w Tłuchowie i Kamieniu Kotowym
plock.gosc.pl

Modlitwa za Żołnierzy Wyklętych w Tłuchowie i Kamieniu Kotowym

- Oprócz Bożego miłosierdzia jest też Boża sprawiedliwość – powiedział ks. Adam Brzeziński w Tłuchowie (25 września br.). Przewodniczył Mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych i niepodległości Ojczyzny. Poświęcił też na terenie parafii – w Kamieniu Kotowym, krzyż i tablicę dedykowaną Żołnierzowi Wyklętemu - Szczepanowi Stryjewskiemu ps. Józef. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę