Aktualności

Jadłodzielnia „Szafa św. Michała” na terenie parafii św. Michała Archanioła w Płońsku

Jadłodzielnia „Szafa św. Michała” na terenie parafii św. Michała Archanioła w Płońsku

Na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku powstała „Szafa u św. Michała”, czyli szafa z żywnością dla osób potrzebujących. To druga w mieście tego typu inicjatywa, pierwsza jadłodzielnia działa od 2020 roku na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. czytaj więcej

Jubileusz 35-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Jubileusz 35-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

- Witraże mają moc przekazywania tajemnicy niewidzialnego Boga. Każda świątynia jest szczególnym miejscem, w którym możemy na ziemi dotknąć rzeczywistości nieba – powiedział ks. biskup Piotr Libera w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie (6 listopada 2022 r.). W jubileusz 35-lecia parafii poświęcił zespół witraży w kościele parafialnym. czytaj więcej

Ks. bp Mirosław Milewski przewodniczył odpustowi parafialnemu w Chociszewie

Ks. bp Mirosław Milewski przewodniczył odpustowi parafialnemu w Chociszewie

- Warto mieć zdrowy dystans do tego, co na ziemi. Jako chrześcijanie wierzymy, że doczesność, to ledwie zapowiedź życia przyszłego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Leonarda w Chociszewie, gdzie przewodniczył Mszy św. odpustowej. Udzielił też sakramentu bierzmowania młodym parafianom. czytaj więcej

XII Zaduszki Strażackie w Płocku

XII Zaduszki Strażackie w Płocku

XII Zaduszki Strażackie z udziałem strażaków z powiatu płockiego i gminy Tłuchowo odbyły się 6 listopada br. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Wspólnie modlono się w intencji zmarłych strażaków: - Nie zapomnieliśmy o zmarłych druhach. Nie odeszli całkowicie z tego świata – powiedział w kazaniu ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku. czytaj więcej

Zmarł Ryszard Grzelczyk, Tata ks. Rafała Grzelczyka

Zmarł Ryszard Grzelczyk, Tata ks. Rafała Grzelczyka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 73 lat zmarł  Ryszard Grzelczyk, Tata ks. prał. mgr. Rafała Grzelczyka, proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie. czytaj więcej

Dekret Biskupa Płockiego - dyspensa od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada br.

Dekret Biskupa Płockiego - dyspensa od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada br.

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, mając na względzie
kan. 1250 i kan. 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte podczas 393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Kamień Śląski, 11-12 października 2022 r.), czytaj więcej

Msza św. w intencjach zmarłych w Hospicjach Caritas – 6 listopada 2022 r.

Msza św. w intencjach zmarłych w Hospicjach Caritas – 6 listopada 2022 r.

Dyrektor i pracownicy Caritas Diecezji Płockiej zapraszają na uroczystą Mszę św. , która będzie sprawowana w Bazylice Katedralnej w Płocku, w niedzielę 6 listopada 2022 r., o godzinie 16:00, w intencji wszystkich zmarłych w Hospicjach Domowych i Stacjonarnych Caritas Diecezji Płockiej oraz wszystkich zmarłych i podopiecznych Caritas. czytaj więcej

Msza św. za zmarłych biskupów i kanoników Kapituły Katedralnej Płockiej
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Msza św. za zmarłych biskupów i kanoników Kapituły Katedralnej Płockiej

Ks. biskup Mirosław Milewski, prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej przewodniczył 3 listopada br. Mszy św. w bazylice katedralnej, w intencji wszystkich zmarłych po II wojnie światowej biskupów, prepozytów, prałatów i kanoników związanych z tą kapitułą, a także zmarłych proboszczów parafii katedralnej pw. św. Zygmunta: - Towarzyszą nam dziś pamięć i modlitwa – powiedział biskup. czytaj więcej

Rekolekcje z warsztatami liturgicznymi

Rekolekcje z warsztatami liturgicznymi

Klerycka Grupa Powołaniowa zaprasza na rekolekcje połączone z warsztatami liturgicznymi dla młodzieży męskiej (16-25 lat), które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (ul. Abp. A.J. Nowowiejskiego 2). Spotkanie przeżywane będzie pod hasłem „Obyś był […]” w dniach 18-20 listopada. czytaj więcej

Zmarł Paweł Walczak - brat ks. Grzegorza Walczaka

Zmarł Paweł Walczak - brat ks. Grzegorza Walczaka

Z bólem zawiadamiamy, że 31 października zmarł Paweł Walczak, brat ks. Grzegorza Walczaka. Miał 40 lat.  czytaj więcej

Ks. bp M. Milewski w uroczystość Wszystkich Świętych: po drugiej stronie jest życie
foto: Fra Angelico,"Wszyscy święci"/Wikimedia Commons

Ks. bp M. Milewski w uroczystość Wszystkich Świętych: po drugiej stronie jest życie

- Trudno dziś uciec od pytania, co jest po drugiej stronie? Dzisiejsza uroczystość nam odpowiada: życie – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu zabytkowym w Alejach Kobylińskiego w Płocku. czytaj więcej

Bal Wszystkich Świętych w Płocku

Bal Wszystkich Świętych w Płocku

W niedzielne popołudnie 30 października 2022 r., w Hali Sportowej Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku, ponad 700 osób zgromadziło się, aby w radosnej uroczystości uczcić pamięć świętych i błogosławionych. Dzieci, które przyszły przebrane za aniołów i różne postaci z historii Kościoła wzięły udział w konkursach i wspólnej zabawie w czasie Balu Wszystkich Świętych. Towarzyszyli im rodzice, dziadkowie i opiekunowie. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę