Aktualności

Zmarła Sabina Trzaska - Adamczyk, Mama ks. Sławomira Trzaski

Zmarła Sabina Trzaska - Adamczyk, Mama ks. Sławomira Trzaski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 75 lat, po długiej chorobie, zmarła Sabina Trzaska - Adamczyk, Mama ks. mgr. Sławomira Trzaski, proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Bulkowie. czytaj więcej

Stuletni „Ekonomik” dokonał zawierzenia Matce Bożej na Jasnej Górze
foto: zsek.edupage.rog

Stuletni „Ekonomik” dokonał zawierzenia Matce Bożej na Jasnej Górze

Społeczność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku, czyli popularnego „Ekonomika”, z okazji jubileuszu stulecia dokonała swojego zawierzenia Matce Bożej na Jasnej Górze: - Niech Bóg będzie dla was największą wartością - życzył społeczności szkoły biskup senior Roman Marcinkowski. W pielgrzymce na Jasną Górę w dniu 12 października br. uczestniczył między innymi dyrektor szkoły Ireneusz Szychowski. czytaj więcej

428. inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku
foto: fan[age @wsdplock

428. inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku 13 października br. odbyła się 428. inauguracja roku akademickiego. Eucharystii w kaplicy Dobrego Pasterza przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski: - Warto starać się w każdym czasie iść za Chrystusem w sposób prosty i godny, nie poddawać się w zderzeniu ze światem, który jest coraz bardziej głuchy na Ewangelię - stwierdził biskup. Na inauguracji obecny był także biskup senior Piotr Libera. czytaj więcej

Trwają zapisy i przygotowania do ŚDM w Lizbonie w 2023 roku
foto: Lizbona/pixabay.pl

Trwają zapisy i przygotowania do ŚDM w Lizbonie w 2023 roku

W diecezji płockiej trwają przygotowania młodzieży do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku. Spotkania odbywają się w sześciu rejonach. W programie każdego spotkania jest modlitwa i formacja: - Proponujemy młodzieży spotkanie z Kimś konkretnym - z Jezusem Chrystusem. Chcemy, aby na to zaproszenie odpowiedziała – przekazuje ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży, koordynator wyjazdu na ŚDM w Lizbonie. czytaj więcej

Pogrzeb dzieci nienarodzonych w Płocku

Pogrzeb dzieci nienarodzonych w Płocku

14 października (piątek), o godz. 16.30, odbędzie się w Płocku 10. pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. czytaj więcej

Powiat Rypiński przyjmie patronat bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Powiat Rypiński przyjmie patronat bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę 16 października 2022 r. w Rypinie odbędzie się uroczystość nadania patrona dla Powiatu Rypińskiego. Decyzją Stolicy Apostolskiej został nim bł. ks. Jerzy Popiełuszko. czytaj więcej

Wojsko Gedeona: ewangelizacja kandydatów do bierzmowania - czas start!

Wojsko Gedeona: ewangelizacja kandydatów do bierzmowania - czas start!

Weekend od 7 do 9 października 2022 r. był dla kandydatów do bierzmowania z Nasielska i Ciechanowa inny niż zwykle. Wyjechali ze swoich domów na trzy dni, aby w czerwińskim klasztorze spotkać Boga. Grupie 80 kandydatów do bierzmowania towarzyszyli animatorzy – głównie osoby, które wcześniej w ramach przygotowań do sakramentu inicjacji chrześcijańskiej, uczestniczyli w podobnych rekolekcjach. Doświadczyli Miłości i chcą nieść Ją dalej. czytaj więcej

IV Święto Domu Seniora „Leonianum – Piękne życie” w Sikorzu
foto: Dom Seniora Leonianum/Piotr

IV Święto Domu Seniora „Leonianum – Piękne życie” w Sikorzu

„Jesień naszych dni” wciąż może być lekcją godności i piękna – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Domu Seniora „Leonianum – piękne życie” w Sikorzu koło Płocka (8 października br.). Odbyło się w nim IV Święto tego domu, organizowane co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. czytaj więcej

VII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium w Smardzewie
foto: I. Krawczyk-Krajczyńska/Foto Gość

VII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium w Smardzewie

„Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro” - słowa Maryi Niepokalanie Poczętej z Gietrzwałdu z roku 1877 były hasłem VII Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Żywego Różańca z diecezji płockiej do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. Uczestnicy między innymi wysłuchali konferencji o. Mirosława Kopczewskiego OFMConv., który wiele lat pracował w Rosji i Białorusi. - Różaniec jest bronią w walce z siłami zła – powiedział bp Mirosław Milewski. czytaj więcej

Zapraszamy na 37. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej
foto: flickr.pl

Zapraszamy na 37. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – koordynatorzy 37. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej, odbywających się w tym roku pod hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis splendor), zapraszają do udziału w inicjatywach naukowych, kulturalnych i religijnych, organizowanych przez stowarzyszenia i różne instytucje z terenu diecezji płockiej. Plan tych dni (9-28 października 2022 r.) jest następujący: czytaj więcej

Uroczystość ku czci św. s. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Uroczystość ku czci św. s. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Nastawienie wewnętrzne sprawia, że każdy czyn może nabrać cech czynu miłosierdzia - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 5 października br., we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. 22 lutego 1931 roku Święta doświadczyła w tym miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”. czytaj więcej

I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła

I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła

Komendanci oraz kapelani komend Policji z diecezji płockiej wzięli udział w I Diecezjalnym Święcie Policji ku czci św. Michała Archanioła, który patronuje tym służbom. Mszy św. z ich udziałem w parafii św. Wojciecha w Płocku 2 października br. przewodniczył ks. biskup Roman Marcinkowski: - Bronicie wiernych przed złem - zwrócił się do funkcjonariuszy. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę