Aktualności

W parafii św. Józefa w Płocku powstał obelisk ku czci bohaterów Czerwca 1976 roku

W parafii św. Józefa w Płocku powstał obelisk ku czci bohaterów Czerwca 1976 roku

- Nie miejmy nawet cienia wątpliwości: tamta walka i dzieło jej upamiętniania, dzieło odbudowy moralnej i duchowej Polski nie jest zakończone – stwierdził ks. biskup Piotr Libera w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Płocku (26 czerwca br.). Przewodniczył Mszy św. w rocznicę Czerwca 1976 roku i poświęcił obelisk upamiętniający bohaterów protestów robotniczych w Płocku, Radomiu i Ursusie. Tego dnia płocka parafia dziękczyniła również za 40 lat swojego istnienia: została erygowana dekretem z dnia 20 maja 1982 roku przez bp. Bogdana M. Sikorskiego.   czytaj więcej

Pierwsze spotkanie rodzin SALOS Family Camp w Czerwińsku nad Wisłą

Pierwsze spotkanie rodzin SALOS Family Camp w Czerwińsku nad Wisłą

W Czerwińsku nad Wisłą w dniach 25-28 czerwca br. odbyło się pierwsze w historii SALOS Family Camp - Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin Salezjańskiej Organizacji Sportowej. - W trakcie SALOS Family Camp wiele czasu poświęcono na sprawy ducha i modlitwę - zaznaczył ks. Akacjusz Cybulski SDB, wiceprezes Salos Wiślanie Czerwińsk. Spotkanie zgromadziło blisko pół tysiąca uczestników z Polski.   czytaj więcej

Ks. bp Mirosław Milewski: budujmy dom swojego życia na fundamencie Chrystusa

Ks. bp Mirosław Milewski: budujmy dom swojego życia na fundamencie Chrystusa

- Kto wierzy w Chrystusa, nigdy nie dozna zawodu. Mimo światowych burz i międzynarodowych huraganów trzeba pozostać świadkami nadziei, nie bać się budować domu swojego życia na fundamencie Chrystusa – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 29 czerwca br. w Grudusku. W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył Mszy św. odpustowej. czytaj więcej

Przedstawiciele diecezji płockiej na X Światowym Spotkaniu Rodzin w Rzymie

Przedstawiciele diecezji płockiej na X Światowym Spotkaniu Rodzin w Rzymie

Na zaproszenie papieża Franciszka w dn. 22-26 czerwca 2022 r. do Watykanu i Rzymu przybyło ponad 2000 delegatówze 120 krajów świata, by pokazać radość miłości i zaświadczyć o pięknie małżeństwa i rodziny. W ten sposób w Kościele katolickim został zakończony Rok „Rodzina «Amoris laetitia»”, zainagurowany 19 marca 2021 r. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Jan Chrzciciel żył tym, co głosił

Ks. biskup Mirosław Milewski: św. Jan Chrzciciel żył tym, co głosił

- Tym, co pociągało ludzi do św. Jana Chrzciciela, był jego autentyzm i radykalizm życia. On rzeczywiście żył tym, co głosił – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 26 czerwca br. w Gąsiorowie (w parafii Strzegocin). Kaplica w Gąsiorowie nosi tytuł św. Jana Chrzciciela. Biskup pobłogosławił także dwa odnowione ołtarze boczne w kaplicy. czytaj więcej

Podziękowanie za posługę ks. biskupa Piotra Libery w diecezji płockiej
plock.gosc.pl

Podziękowanie za posługę ks. biskupa Piotra Libery w diecezji płockiej

W bazylice katedralnej w Płocku w poniedziałek 27 czerwca br. diecezja płocka podziękowała za posługę ks. biskupa Piotra Libery, biskupa płockiego w latach 2007-2022, który w dniu 4 czerwca 2022 r. przeszedł na emeryturę. W czasie wspólnej modlitwy odmówiono akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: - Wspierajcie mojego następcę - zwrócił się do duchowieństwa i wiernych dotychczasowy biskup płocki. czytaj więcej

Płock. Jubileusz w parafii św. Józefa [fotorelacja Gościa Płockiego]
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Płock. Jubileusz w parafii św. Józefa [fotorelacja Gościa Płockiego]

W parafii św. Józefa odbyły się uroczystości 40-lecia powstania tej wspólnoty parafialnej oraz obchody 46. rocznicy protestów robotniczych Czerwca '76. Uroczystości liturgicznej przewodniczył bp senior Piotr Libera, a w płockich obchodach wziął udział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Przy kościele został odsłonięty obelisk poświęcony protestującym w 1976 r. czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA TEGOROCZNEJ ZBIÓRKI NA ŚWIĘTOPIETRZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA TEGOROCZNEJ ZBIÓRKI NA ŚWIĘTOPIETRZE

Pragnę przekazać Czcigodnym Księżom, że tegoroczna zbiórka na Świętopietrze (taca) – mając na uwadze prośbę Prefekta Sekretariatu ds. Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, ks. Juan’a Antonio Guerrero Alves’a SJ, skierowaną do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, czytaj więcej

Zmarła Genowefa Chełstowska, Mama o. Artura Chełstowskiego

Zmarła Genowefa Chełstowska, Mama o. Artura Chełstowskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 76 lat zmarła Genowefa Chełstowska, Mama o. Artura Chełstowskiego, franciszkanina, który obecnie pracuje w Bułgarii.  czytaj więcej

Rekrutacja - Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Rekrutacja - Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku informuje, że dnia 1 lipca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy termin egzaminów wstępnych dla kandydatów do WSD w Płocku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej (wsdplock.pl) oraz na seminaryjnym Facebooku. czytaj więcej

Rekolekcje kapłańskie w WSD Płock - zaproszenie

Rekolekcje kapłańskie w WSD Płock - zaproszenie

W dniach 27-29 czerwca 2022 r. w WSD w Płocku odbędą się trzydniowe rekolekcje kapłańskie. Poprowadzi je o. Grzegorz Prus OSPPE, były  przeor  klasztoru i rektor WSD Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie w latach 2014 - 2020. czytaj więcej

Płock. Bliżej ołtarza i słowa Bożego [Gość Płocki]

Płock. Bliżej ołtarza i słowa Bożego [Gość Płocki]

Biskup Piotr Libera ustanowił nowych lektorów i ceremoniarzy. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę