Aktualności

Duszpasterz motocyklistów: na drodze do nieba trzeba przestrzegać znaków – przykazań Bożych

Duszpasterz motocyklistów: na drodze do nieba trzeba przestrzegać znaków – przykazań Bożych

- Tydzień św. Krzysztofa ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drogach. Nasze życie to droga, która prowadzi do celu jakim jest zbawienie. To ode mnie zależy czy w czasie tej drogi będę przestrzegać znaków - przykazań Bożych - mówi w Tygodniu św. Krzysztofa ks. Dariusz Skoczylas, duszpasterz motocyklistów w diecezji płockiej, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Lucieniu, inicjator cyklicznych spotkań modlitewnych dla motocyklistów. czytaj więcej

Spotkanie dla seniorów w Przasnyszu – 29 lipca 2022 r.

Spotkanie dla seniorów w Przasnyszu – 29 lipca 2022 r.

W Przasnyszu odbędzie się spotkanie z seniorami - uczestnikami modelowego projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”. Inicjatorem spotkania jest między innymi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. czytaj więcej

Projekt Power Senior w Domu Leonianum

Projekt Power Senior w Domu Leonianum

Zajęcia rekreacyjne, sportowe, kulturalne i cyfrowe znajdują się w programie projektów Power Senior i Nowoczesny Senior, które realizowane są w Domu Leonianum dla seniorów w Sikorzu, prowadzonym przez Fundację Leonianum. To kolejne projekty, których celem jest aktywizacja osób starszych oraz troska o ich zdrowy styl życia. czytaj więcej

Transmisja Apeli Pielgrzymkowych na żywo – Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Transmisja Apeli Pielgrzymkowych na żywo – Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Katolickie Radio Diecezji Płockiej (KRDP) na swoim profilu Facebook’owym codziennie będzie transmitować wieczorne Apele z pielgrzymki. Studio pielgrzymkowe będzie się rozpoczynać o godz. 20.40, następnie o godz. 21.00 będzie można łączyć się na żywo w modlitwie z pielgrzymami pieszymi. Zachęcam do wykorzystania tej możliwości podczas Apeli parafialnych. czytaj więcej

Płock. "Chcę widzieć słońce…"

Płock. "Chcę widzieć słońce…"

Rysunki polskich i ukraińskich dzieci, które dzieli 76 lat, a łączy temat - wojna i okupacja można oglądać na specjalnej, ogólnopolskiej wystawie w płockiej siedzibie Archiwum Państwowego. czytaj więcej

II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Z woli Ojca Świętego Franciszka w czwartą niedzielę lipca (w tym roku 24 lipca), w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, w całym Kościele powszechnym obchodzony jest II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Pamiętajmy tego dnia o seniorach, przebywających w domach i ośrodkach pomocy społecznej, a zwłaszcza o diecezjalnym Domu Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu. czytaj więcej

Duchowieństwo diecezji płockiej. Tomy 1-9. Indeks biogramów

Duchowieństwo diecezji płockiej. Tomy 1-9. Indeks biogramów

Ukazał się indeks biogramów zawartych we wszystkich tomach książki "Duchowieństwo diecezji płockiej" (Płock 2007-2022). Pozycja ułatwia poruszanie się po dziewięciu tomach serii i znalezienie właściwego wśród ponad 3200 biogramów. czytaj więcej

Zmarł Kazimierz Kochański, Tata ks. Janusza Kochańskiego

Zmarł Kazimierz Kochański, Tata ks. Janusza Kochańskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 88 lat zmarł  Kazimierz Kochański, Tata ks. kan. dr. Janusza Kochańskiego, proboszcza parafii pw. św. Józefa w Pułtusku. czytaj więcej

Zmarła Janina Dudkiewicz, Mama ks. Jacka Dudkiewicza

Zmarła Janina Dudkiewicz, Mama ks. Jacka Dudkiewicza

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 80 lat, po długiej chorobie, zmarła Janina Dudkiewicz, Mama ks. mgr. Jacka Dudkiewicza, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny w Radzikach. czytaj więcej

Uroczystość jak zadośćuczynienie

Uroczystość jak zadośćuczynienie

Okalewo. W 75. rocznicę upamiętniono akcję bojową oddziału ROAK por. Franciszka Majewskiego ps. "Słony" z 12 lipca 1947 r. - w miejscu propagandowego pomnika stanęły nowe tablice edukacyjno-informacyjne. czytaj więcej

Gdzie Maryja wychodzi na spotkanie...

Gdzie Maryja wychodzi na spotkanie...

Mocne doświadczenie wspólnoty i spotkania z Maryją towarzyszyło uczestnikom Ogólnopolskiego Wieczernika Królowej Pokoju, który 16 lipca odbył się w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. czytaj więcej

Złote głosy

Złote głosy

Cztery złote medale oraz nagroda Grand Prix dla najlepszego chóru - z takim wynikiem wrócił z Międzynarodowego Festiwalu "Chorus Inside Spain" 2022 chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę