Aktualności

Do parafii Szyszki wprowadzono relikwie św. Bartłomieja Apostoła
plock.gosc.pl

Do parafii Szyszki wprowadzono relikwie św. Bartłomieja Apostoła

- Św. Bartłomiej Apostoł wybrał drogę z Jezusem i bez reszty Go naśladował – bez półśrodków, kompromisów, ustępstw na rzecz wygodnego życia czy kłamstwa – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Szyszkach. Parafia uroczyście przyjęła relikwie patrona, które pochodzą z Rzymu. czytaj więcej

Idą z Płocka do Skępego w 70. rocznicę próby zlikwidowania pielgrzymki
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Idą z Płocka do Skępego w 70. rocznicę próby zlikwidowania pielgrzymki

Mszą św. w płockiej farze rozpoczęła się 6 września br. 171. Piesza Pielgrzymka do Skępego – miejsca kultu Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw. Pątnicy dziękują Matce Bożej za ocalenie Płocka przed epidemią cholery, spełniając przyrzeczenia swych przodków. W tym roku wędrują w 70. rocznicę próby zlikwidowania pielgrzymki przez władze komunistyczne. czytaj więcej

Urodziny miasta Zakroczymia [Gość Płocki]

Urodziny miasta Zakroczymia [Gość Płocki]

Mija 600 lat od nadania praw miejskich Zakroczymowi. Nadwiślański gród leżący tak blisko Warszawy, od wieków należy do diecezji płockiej. czytaj więcej

Ten czas zawsze owocuje [Gość Płocki]

Ten czas zawsze owocuje [Gość Płocki]

- Bóg przychodzi nie tylko w momentach "łał", ale w codzienności... Są jednak znaki, takie małe cuda, które każą nam ufać i mieć nadzieję - mówili w sobotę uczestnicy diecezjalnego dnia wspólnoty oazy w parafii w Miszewie Murowanym podczas ponadgodzinnego bloku świadectw. czytaj więcej

57. sympozjum liturgistów o posługach i funkcjach świeckich – 6-8 września 2022 r.

57. sympozjum liturgistów o posługach i funkcjach świeckich – 6-8 września 2022 r.

„Posługi i funkcje osób świeckich w liturgii. W 50. rocznicę listu apostolskiego Ministeria quaedam św. Pawła VI” – to tytuł 57. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Sympozjum odbędzie się w dniach 6-8 września 2022 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas im. bł. abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie n. Bugiem. Publikujemy jego program. czytaj więcej

Sierpniowe spotkania katechetyczne w Płocku i Ciechanowie

Sierpniowe spotkania katechetyczne w Płocku i Ciechanowie

W Płocku i Ciechanowie odbyły się spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym (29-30 sierpnia br.): - Potrzebujemy żywej wspólnoty, wiary i radości ewangelicznej – zwrócił się do katechetów ks. biskup Mirosław Milewski. Natomiast psycholog ks. dr Piotr Stolecki z Włocławka poradził im nabrać dystansu do myśli i emocji. czytaj więcej

Przez wspólnotę uczą się Kościoła (Gość Niedzielny)
plock.gosc.pl

Przez wspólnotę uczą się Kościoła (Gość Niedzielny)

Św. Jan Paweł II wciąż inspiruje stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z diecezji płockiej, włocławskiej i bydgoskiej, którzy przeżywają swój wakacyjny obóz w ośrodku Caritas w Popowie. czytaj więcej

Obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Popowie
plock.gosc.pl

Obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Popowie

Około 60 osób z trzech diecezji: płockiej, włocławskiej i bydgoskiej 23 sierpnia 2022 r. rozpoczęło w Popowie wakacyjny obóz formacyjny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, pod hasłem „Jestem w Kościele”: - Młodzież potrzebuje środków materialnych, ale też wsparcia duchowego – uważa ks. dr Jarosław Kwiatkowski, koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji płockiej.   czytaj więcej

Sadykierz. Odpust ku czci św. Rocha (Gość Niedzielny)

Sadykierz. Odpust ku czci św. Rocha (Gość Niedzielny)

Tegoroczne uroczystości odpustowe w diecezjalnym sanktuarium zbiegły się z 250. rocznicą nadania kościołowi w Sadykrzu odpustu "po wsze czasy", którego udzielił papież Klemens XIV. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera na dożynkach: bez szacunku do ojcowizny nie ma Ojczyzny

Ks. biskup Piotr Libera na dożynkach: bez szacunku do ojcowizny nie ma Ojczyzny

- Bez szacunku do ojcowizny, do przekazanej przez naszych ojców mądrości ziemi, nie ma Ojczyzny - zaznaczył ks. biskup Piotr Libera w Popowie Kościelnym, gdzie odbyły się dożynki diecezji płockiej i gminy Somianka (21 sierpnia 2022 r.). Było dzielenie się chlebem, nagrody dla producentów mleka i finał konkursów kulinarnych. czytaj więcej

102. lata temu bł. abp. Antoni J. Nowowiejski wzywał do obrony miasta przed bolszewikami

102. lata temu bł. abp. Antoni J. Nowowiejski wzywał do obrony miasta przed bolszewikami

W 102. rocznicę Obrony Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej uczciło pamięć ówczesnego biskupa płockiego – bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, który wraz z mieszkańcami miasta modlił się w katedrze o zwycięstwo: - Podczas wojny polsko-bolszewickiej arcybiskup Nowowiejski nakazał proboszczom trwać przy swoich owcach - przypomniał ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej i kapelan organizacji kombatanckich. czytaj więcej

Słuchali słowa [Gość Płocki]

Słuchali słowa [Gość Płocki]

- Czym się karmimy, tym żyjemy - przekonują osoby zaangażowane w tworzenie warsztatów biblijnych, które od 26 lat organizuje Fundacja "Słowo Krzyża" ojców pasjonistów wraz z Bractwem Słowa Bożego. Przez minione 10 dni sierpnia ich uczestnicy gościli w Płocku. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę