Aktualności

„WAKE UP” po raz czwarty – 15 października 2022 r.

„WAKE UP” po raz czwarty – 15 października 2022 r.

Wspólnota „Wojsko Gedeona” po raz czwarty organizuje „WAKE UP” - diecezjalne spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży. Tegoroczna edycja odbędzie się 15 października 2022 r. w hali „Mazovia” w Ciechanowie.  czytaj więcej

Msza św. z harcerzami z okazji ich jubileuszu
foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

Msza św. z harcerzami z okazji ich jubileuszu

W Płocku odbyły się 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego. Mszy św. na zakończenie zlotu jubileuszowego 18 września br. przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Możemy wspólnie dać młodym sercom bezcenne doświadczenie odwagi do ruszenia w drogę w nieznane, aby poznać świat, poznać ludzi i przez to - doświadczyć Boga – podkreślił hierarcha w katedrze płockiej. czytaj więcej

40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Foto: Ilona Krawczyk-Krajczyńska/Gość Płocki

40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Przasnysz i Rostkowo – miejsca związane ze św. Stanisławem Kostką były miejscem pielgrzymowania dzieci i młodzieży z diecezji płockiej w jubileuszowej 40. Pielgrzymce, w sobotę 17 września br. Mszom św. z udziałem obu grup przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski. Koncert i świadectwo dał Tau – nawrócony raper. W organizację przedsięwzięcia zaangażowało się około 150 wolontariuszy. czytaj więcej

Msza św. z okazji 30-lecia Straży Miejskiej w Płocku
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Msza św. z okazji 30-lecia Straży Miejskiej w Płocku

Straż Miejska w Płocku obchodziła 30. rocznicę swojego powstania. Uroczystość jubileuszową rozpoczęto 15 września br. Mszą św. w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Płocku: - Straż Miejska nie istnieje sama dla siebie. Sensem waszego istnienia jest praca dla innych – podkreślił w kazaniu kapelan tej formacji ks. kan. Andrzej Smoleń. czytaj więcej

INFORMACJA KANCELARII KURII DOTYCZĄCA WIZYTACJI BISKUPICH W 2023 ROKU

INFORMACJA KANCELARII KURII DOTYCZĄCA WIZYTACJI BISKUPICH W 2023 ROKU

Uprzejmie informuję Czcigodnych Księży Proboszczów i Administratorów, że na rok 2023 zaplanowane są wizytacje biskupie w następujących dekanatach: czytaj więcej

Zaproszenie na polsko-polsko ukraiński piknik integracyjny do Ostoi św. Antoniego w Ratowie (17 października br.)

Zaproszenie na polsko-polsko ukraiński piknik integracyjny do Ostoi św. Antoniego w Ratowie (17 października br.)

Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku we współpracy z Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy oraz Stowarzyszeniem Ratujmy Ratowo serdecznie zaprasza rodziny polskie i ukraińskie w sobotę 17 września b.r. do Ostoi św. Antoniego w Ratowie na piknik integracyjny pod hasłem „Razem pokonamy zło.” czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: Od Jezusa na krzyżu uczymy się miłości bliźniego

Ks. biskup Mirosław Milewski: Od Jezusa na krzyżu uczymy się miłości bliźniego

- Krzyż to pierwsza modlitwa, jakiej się uczymy. Od Jezusa na krzyżu uczymy się miłości bliźniego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Rocha w Przewodowie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września br.). Parafia ta obchodziła 145. rocznicę konsekracji kościoła. czytaj więcej

W Płońsku czytano „Zapiski więzienne” Prymasa Tysiąclecia

W Płońsku czytano „Zapiski więzienne” Prymasa Tysiąclecia

W Płońsku z inicjatywy katechetki Marzeny Sadowskiej, odbyła sią akcja pod nazwą „Płońsk czyta Prymasa” (11 września br.). Wzięli w niej udział duchowni i świeccy, którzy przez kilka godzin czytali publicznie „Zapiski więzienne” bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: - Z okazji rocznicy beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia postanowiliśmy przypomnieć jego nauczanie, zwłaszcza ludziom młodym - powiedział ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku. czytaj więcej

XII Europejskie Dni Dziedzictwa w Zespole klasztornym w Ratowie

XII Europejskie Dni Dziedzictwa w Zespole klasztornym w Ratowie

Osiemnastowieczny zespół klasztorny w Ratowie w niedzielę 11 września br. po raz dwunasty gościł pielgrzymów i turystów, którzy przybyli, by wspólnie świętować Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczne hasło „Ratowo – połączeni dziedzictwem” podkreślało rolę dziedzictwa jako łącznika kulturowego pomiędzy pokoleniami przeszłymi teraźniejszymi i przeszłymi. W programie znalazły się nawiązania do różnych epok. czytaj więcej

Projekt „Czas na Rodzinę”

Projekt „Czas na Rodzinę”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – Po pierwsze Rodzina. czytaj więcej

Ks. bp Mirosław Milewski: Maryja pomaga nam wyjść z kryzysu, którego doświadczamy

Ks. bp Mirosław Milewski: Maryja pomaga nam wyjść z kryzysu, którego doświadczamy

- Maryja, nasza Matka, pomaga nam wyjść z kryzysu, którego teraz doświadczamy. Niech nasze czyny świadczą o wierze i ufności Maryi – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Sanktuarium Maryjnym w Żurominie (11 września br.). Przewodniczył Mszy św. odpustowej z okazji Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dokonał także poświęcenia wieńców dożynkowych oraz ziarna do siewu, przyniesionych przez rolników, między innymi w pieszych pielgrzymkach. czytaj więcej

W Popowie wykładowcy liturgiki rozmawiali o posługach i funkcjach świeckich

W Popowie wykładowcy liturgiki rozmawiali o posługach i funkcjach świeckich

„Posługi i funkcje osób świeckich w liturgii. W 50. rocznicę listu apostolskiego «Ministeria quaedam» św. Pawła VI” – pod takim hasłem odbyło się 57. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych w Popowie nad Bugiem (6-8 września br.): - Nowe posługi w Kościele to dla niego szansa, ale należy wprowadzać je roztropnie, uwzględniając kontekst kulturowy czy tradycję – powiedział ks. dr hab. Daniel Brzeziński prof. UMK, organizator spotkania. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę