Biskup Płocki Szymon Stułkowski

POBIERZ HERB BISKUPA SZYMONA STUŁKOWSKIEGO

Biskup Szymon Stułkowski urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy w archidiecezji poznańskiej. Ochrzczony został 5 marca 1961 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy k. Poznania.

W roku 1980 ukończył VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu. W latach 1980-1986 odbywał formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1986 r. w katedrze poznańskiej. Ks. Stułkowski był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Konarzewie (1986-1988) i w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu (1988-1993).

W latach 1994-2000 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim, rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. Paula M. Zulehnera. W tym czasie był też wikariuszem w parafii pw. św. Antoniego w Wiedniu. W latach 2000-2001 był duszpasterzem akademickim w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu.

W archidiecezji poznańskiej ks. Szymon Stułkowski pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, pracował w redakcji ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”, był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierował referatem duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej. Był kanonikiem gremialnym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej w Poznaniu.

W latach 2006-2016 ks. Stułkowski był sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, gdzie współtworzył program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Był współorganizatorem Pierwszego Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Bp Szymon Stułkowski przynależy do Stowarzyszenia Pastoralistów Europy Środkowowschodniej oraz Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.

Szczególnie bliska jest mu działalność na polu misjologicznym. Od roku 2006 był opiekunem Akademickiego Koła Misjologicznego im. Dr Wandy Błeńskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był też diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych. Dobrze zna język niemiecki.

W latach 2016-2019 ks. dr Szymon Stułkowski był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

24 maja 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Tabalta. Sakrę biskupią przyjął z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 9 czerwca 2019 r. w katedrze poznańskiej. Hasłem posługi biskupiej są słowa „Vos autem dixi amicos” (Nazwałem was przyjaciółmi).

W herbie biskupim znajduje się srebrna lilia (nawiązanie do Matki Bożej Częstochowskiej), złota muszla z której wypadają trzy krople srebrne (symbol sakramentu Chrztu św.), korona (nawiązanie do św. Zygmunta, patrona Płocka).

W latach 2019-2022 bp Szymon Stułkowski był w Archidiecezji Poznańskiej Wikariuszem Generalnym, należał do Rady Kapłańskiej, Rady Formacji Kapłańskiej, był Przewodniczącym Wydziału Duszpasterstw: Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej i przewodniczył Referatowi Katechetycznemu. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Misji oraz Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

Dnia 22 października 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Szymona Stułkowskiego biskupem płockim.

Spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich w Rypinie

- Dzięki waszym kompetencjom jesteśmy bogatsi, nasze rozumienie waszego życia jest głębsze. To jest wasza misja, wasza odpowiedzialność - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich z parafii diecezji płockiej. Spotkał się z nimi w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie (30 września br.). czytaj więcej

Msza św. w 30. rocznicę nadania Glinojeckowi praw miejskich

- Pan Bóg chce mnie zbawić tu, gdzie żyję, w tym mieście, wśród tych sąsiadów, w tej parafii - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Glinojecku 1 października br. Przewodniczył Mszy św. w intencji społeczności miasta, które obchodziło 30-lecie posiadania praw miejskich. czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej przyjęła imię św. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej przyjęła imię św. Jana Pawła II: - Wspólnota, która przyjmuje imię Jana Pawła II potwierdza, że chce go naśladować - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w kościele parafii pw. św. Dominika (26 września br.). Poświęcił także sztandar szkoły. czytaj więcej

Nagroda „Świadek wiary” dla Adama Godlewskiego - lekarza i wolontariusza

Adam Godlewski, pochodzący z Płocka lekarz, a także wolontariusz, został laureatem siódmej edycji nagrody „Świadek wiary”, przyznawanej przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku. Wręczenie nagrody odbyło się 24 września br. w płockim kościele farnym, z udziałem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego. czytaj więcej

Msza św. i koncert charytatywny w 109. Dniu Migranta i Uchodźcy

Ks. biskup Szymon Stułkowski 24 września br. przewodniczył Mszy św. w katedrze z okazji 109. Światowego Dniu Migranta i Uchodźcy pt. „Wolni by wyjechać, wolni by pozostać”: - Problem uchodźców jest jak węzeł zawiązany na sznurze – to problem wciąż nierozwiązany – uważał biskup płocki. Odbył się też koncert charytatywny w wykonaniu Zespołu TaRuta z Ukrainy oraz zbiórka na potrzeby Domu Dziecka w Tarnopolu na Ukrainie. czytaj więcej

Msza św. w katedrze w Dniu Polskiej Ekologii

O tym, że trzeba dziękować Bogu za cud stworzenia, które On dał w ludzkie ręce i że najważniejsze jest uprawianie gleby swojego serca, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski 23 września br. Przewodniczył Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej w Dniu Polskiej Ekologii. Na Wzgórzu Tumskim wokół katedry odbył się między innymi kiermasz produktów ekologicznych. czytaj więcej

3,5 tysiąca uczestników „Rostkowa Młodych” – ze św. Stanisławem Kostką

3,5 tysiąca młodych osób: dzieci i młodzieży wzięło udział 16 września br. w 41. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży „Rostkowo Młodych” - do Rostkowa i Przasnysza, miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży oraz głównym patronem diecezji płockiej. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Zbudujmy dom na skale…”: - Najważniejszą budowlą jest twoje życie. Buduj je na Chrystusie – wezwał uczestników pielgrzymki biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Odpust w Skępem (Gość Niedzielny)

- Każde sanktuarium - także sanktuarium w Skępem - posiada swój własny niepowtarzalny koloryt, swoją specyfikę, dzięki której Maryja staje się dla tutejszych ludzi kimś bliskim i swojskim - mówił w czasie odpustu Narodzenia NMP abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. czytaj więcej

Animatorzy pomogą przygotować młodzież do sakramentu bierzmowania

W diecezji płockiej powstanie Szkoła Animatora, formująca osoby, które pomogą duszpasterzom w parafiach w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania. Organizacją szkoły zajmie się Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku. W nowym roku duszpasterskim nowością jest też powołanie rejonowych duszpasterzy młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. czytaj więcej

Dni Małżeństwa i Rodziny (Gość Niedzielny)

W parafii w Glinojecku, z inicjatywy Fundacji "Tak dla Rodziny", w ten weekend odbywa się familijne święto. Są konferencje, świadectwa, koncerty i wspólne dziękczynienie uczestników za sakrament małżeństwa. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: nauczając bierzmy przykład z Jezusa Nauczyciela

O tym, aby nauczając w szkole, wzorować się na Jezusie, najważniejszym Nauczycielu oraz na Jego słowie, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Rypinie. Na terenie parafii pw. św. Stanisława Kostki 4 września br. odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim. Poza tym biskup płocki dokonał poświęcenia nowego budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie. czytaj więcej

W Ciechanowie odbył się Dzień Wspólnoty „Wojska Gedeona”

2 września 2023 r. w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie młodzież wraz z ośmioma księżmi posługującymi we wspólnocie, spotkała się na powakacyjnym Dniu Wspólnoty „Wojska Gedeona”. Był to przede wszystkim czas wdzięczności za dobro, które zrobił Bóg poprzez tę wspólnotę w życiu ich członków. czytaj więcej

Poświęcenie Panteonu Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sierpeckiej

W Sierpcu odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Panteonu Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sierpeckiej. Wydarzenie to poprzedziła Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki: - Dziękujemy Bogu za życie żołnierzy niezłomnych, ale też prosimy o miłosierdzie dla nich – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski (3 września br.). czytaj więcej

Dożynki diecezji płockiej i województwa mazowieckiego w Bieżuniu

- Wymaganej przez Boże prawo postawy wdzięczności i radości rolników wobec Boga nie mogą zawiesić żadne problemy nękające wieś. Nie da się jej znieść ze względu na słabe zbiory ani trudności w ich sprzedaży - powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski podczas dożynek diecezji płockiej i województwa mazowieckiego w Bieżuniu (27 sierpnia br.). czytaj więcej

Dni Wspólnoty Pierwszej Oazy Rzymskiej III stopnia z 1979

W dniach 17-20.08. 2023 odbyły się Dni Wspólnoty Pierwszej Oazy Rzymskiej III stopnia z 1979. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski w uroczystość Wniebowzięcia NMP: budujmy ołtarze Bogu, a nie demonom

- Albo świat uczynimy ołtarzem dla Boga, albo światem zawładną demony, tu nie ma miejsca na neutralność. Albo będziemy służyć temu co święte, albo staniemy się niewolnikami zła – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski w katedrze płockiej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w dniu odpustu parafii katedralnej, która nosi to wezwanie oraz w Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia 2023 r.). czytaj więcej

Na Jasną Górę dotarła 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej

Pielgrzymi idący w 42. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę 14 sierpnia br. dotarli do obranego celu. W wejściu na Jasną Górę towarzyszył im biskup płocki Szymon Stułkowski. Na zakończenie pątnicy pokłonili się Maryi w Jej Jasnogórskiej Ikonie, a potem wzięli udział w Mszy św. na błoniach jasnogórskich. Przez około 270 km wędrowali pod hasłem „Jestem w Kościele”: - Chcieliśmy przekonać pielgrzymów, że bycie w Kościele nie może być tylko pustą deklaracją - podkreślił ks. Jacek Prusiński, główny przewodnik pielgrzymki. czytaj więcej

Słowo Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego z okazji III Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych

W tych dniach w naszej diecezji w wielu wspólnotach czcimy św. Annę, babcię Pana Jezusa. Z woli papieża Franciszka już po raz trzeci obchodzimy także Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Hasłem obchodów są słowa: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50), które Ojciec Święty rozwija w specjalnym przesłaniu na ten dzień. Zachęcam wszystkich do lektury tego tekstu. czytaj więcej

Przy kościele w Rokiciu upamiętniono żołnierzy wyklętych

Przy kościele w Rokiciu odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy dedykowanej żołnierzowi wyklętemu kpt. Ludwikowi Kamińskiemu ps. Wyrwa: - Trzeba się modlić o mądrość, żeby stawać po tej stronie życia, po której jest sam Pan Bóg, żeby wybierać wartości Boże - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Historyczne 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii św. Wojciecha, biskupa i męczennika do parafii Zagroba

Relikwie św. Wojciecha, biskupa i męczennika, wprowadzone zostały do parafii w Zagrobie, której patronuje święty z X wieku: - Potrzeba serc gorących jak serce św. Wojciecha, aby przekazać wiarę następcom – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski. Uroczystość odbyła się w 101. rocznicę konsekracji kościoła przez bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego. czytaj więcej

2 Salos Family Camp w Czerwińsku nad Wisłą

Kilkuset zawodników wzięło udział w 2 Salos Family Camp, który odbył się w Czerwińsku nad Wisłą (24-27 czerwca br.). Jedną z konkurencji był bieg ulicami Czerwińska z okazji 100-lecia obecności salezjanów. – Wysiłek potrzebny jest w sporcie, ale też w życiu duchowym – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Posłanie młodzieży z diecezji płockiej na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony

W siedzibie Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Studnia” w Płocku biskup płocki Szymon Stułkowski dokonał posłania młodych do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie: - Jedziemy tam, żeby przyznać się do Jezusa i doświadczyć, jak wielu jest nas w świecie – zwrócił się do przedstawicieli młodego pokolenia 24 czerwca br. czytaj więcej

Msza św. w Duczyminie z okazji 40. rocznicy śmierci o. Honoriusza Kowalczyka OP

Msza św. w kościele parafialnym w Duczyminie i wręczenie stypendiów dla uczniów złożyły się między innymi na obchody 40. rocznicy śmierci o. Honoriusza Kowalczyka oraz 10. rocznicy przyjęcia jego imienia przez miejscową szkołę. Ojciec Kowalczyk, który wychował się w Duczyminie, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach wiosną 1983 roku: - Ojciec Honoriusz umiał odłożyć sprawy ważne dla ważniejszych – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Dzień patronalny Księży Biskupów Szymona Stułkowskiego i Piotra Libery

Uprzejmie informujemy, że Księża Biskupi: Biskup Płocki Szymon Stułkowski i Biskup Senior Piotr Libera swój dzień patronalny obchodzić będą wspólnie 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek). Plan spotkań z Czcigodnymi Solenizantami przedstawia się następująco: czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski do Rycerzy Jana Pawła II: Bóg w Kościele nas potrzebuje

W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Diecezjalny Dzień Skupienia Rycerzy Jana Pawła II (17 czerwca br.). W diecezji płockiej systematycznie przebywa mężczyzn, którzy chcą należeć do tej wspólnoty: - W nasze ręce Pan Bóg składa los Kościoła. Bóg w Kościele nas potrzebuje - powiedział bp Szymon Stułkowski podczas Eucharystii. czytaj więcej

W Przasnyszu pasjoniści świętowali 100-lecia obecności w Polsce

W Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu 17 czerwca 2023 roku odbyły się obchody 100-lecia obecności Zgromadzenia Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli ojców pasjonistów w Polsce. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski: - Męka Jezusa Chrystusa jest największym i niepojętym dziełem miłości Bożej, a zarazem najlepszym lekarstwem na zło – powiedział w homilii. W uroczystości uczestniczył o. Joachim Rego CP, generał zgromadzenia. czytaj więcej

Księża diecezji płockiej podziękowali za 25 lat kapłaństwa

W kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku ks. biskup Szymon Stułkowski 15 czerwca br. przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za 25 lat kapłaństwa 15 księży diecezji płockiej: - Gdy idziemy do ołtarza z nawróconym sercem, dajemy wiarygodny znak powołania – powiedział w homilii biskup płocki. Kapłani - jubilaci należą do pokolenia JP II. czytaj więcej

Uroczystość 160. rocznicy urodzin bł. Klary Ludwiki Szczęsnej

W płockiej katedrze odbyła się uroczystość z okazji 160. rocznicy urodzin bł. Klary Ludwiki Szczęsnej, pochodzącej z Cieszek w diecezji płockiej współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego: - Klara Ludwika Szczęsnamiała szczęście do ludzi. To jest łaska - powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski. Siostry sercanki i goście 11 czerwca br. modlili się przy obrazie i relikwiach Błogosławionej. czytaj więcej

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa

W kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku 7 czerwca br. odbył się jubileusz 50-lecia kapłaństwa: - Dziś dziękczynicie za plony życia, które zrodziło kapłaństwo - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do księży, którzy zostali wyświęceni w roku 1973. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Eucharystia będzie nieskuteczna, kiedy serce będzie nienawrócone

- Eucharystia będzie nieskuteczna, kiedy moje serce będzie nienawrócone – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas centralnej procesji w Płocku, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (8 czerwca 2023 r.). Poprosił też, aby modlić się za pracowników inwestycji Olefiny III w Płocku, którzy przyjechali z krańców świata, by zarobić na utrzymanie swoich rodzin. Centralna procesja Bożego Ciała wyszła z bazyliki katedralnej po Mszy św., której przewodniczył biskup płocki. czytaj więcej

Procesja Bożego Ciała po Wiśle – 8 czerwca 2023 r.

Księża salezjanie z Czerwińska nad Wisłą w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zapraszają na „Procesję Bożego Ciała po Wiśle”. 8 czerwca br. z przystani w Smoszewie wypłynie Wiślana Procesja Eucharystyczna do Czerwińska nad Wisłą, na łodziach i innych obiektach pływających. W wydarzeniu weźmie udział biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: trzeba mieć zdrowe korzenie, żeby owocować

- Rytm przyrody uczy nas, że trzeba mieć zdrowe, duchowe korzenie, żeby rozkwitać, owocować. Misją szkoły jest dać siebie ludziom – podkreślił ks. biskup Szymon Stułkowski podczas jubileuszu stulecia Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku-Górach (2 czerwca br.). Społeczność szkoły rozpoczęła obchody rocznicowe na Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej. czytaj więcej

Święcenia kapłańskie w Płocku z gościem z Islandii

- Nie wystrzeżecie się błędów, takie jest życie, ale trzymajcie się Bożej mądrości, ona was poprowadzi - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do trzech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którym podczas Eucharystii w bazylice katedralnej udzielone zostały święcenia kapłańskie (3 czerwca 2023 r.). Były to pierwsze święcenia kapłańskie, których udzielił on jako biskup płocki. W katedrze towarzyszyli mu: ks. biskup David Tencer OFM Cap., biskup diecezji Rejkiawik w Islandii i biskup pomocniczy w Płocku Mirosław Milewski. czytaj więcej

II Diecezjalne Święto Rodziny i XI Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

- Wielu ludzi chce niszczyć rodzinę, demontować ją, definiować na nowo - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w katedrze płockiej w czasie II Diecezjalnego Święta Rodziny, pod hasłem „Czas na Rodzinę”. Potem ulicami Płocka przeszedł XI Marsz dla Życia i Rodziny z udziałem rodzin z diecezji. Był też piknik rodzinny w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich ((28 maja br.). czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski na jubileuszu szpitala: Jezus uleczył nas przez swoją miłość

- Szpital niesie ludziom pomoc cielesną, ale i duchową. Jezus Chrystus uleczył nas przez swoją miłość, którą okazał w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w czasie Mszy św. z okazji 50-lecia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka na płockich Winiarach. Msza św. sprawowana była 25 maja br. w bazylice katedralnej płockiej. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski do małżeństw: dzielcie się doświadczeniem swojego szczęścia

- Dzielcie się doświadczeniem swojego szczęścia. Mówcie że można być szczęśliwym przez całe życie z jedną żoną, z jednym mężem – wezwał ks. biskup Szymon Stułkowski małżeństwa z parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie. Podczas Mszy św. sprawowanej w czasie wizytacji parafii 41 par odnowiło przyrzeczenia małżeńskie. czytaj więcej

Zaproszenie Biskupa Płockiego do udziału w II Diecezjalnym Święcie Rodziny oraz XI Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku

W czasie naszego wędrowania ścieżkami wiary potrzebujemy chwil wspólnego świętowania i wyrażania radości z życia w naszych domach i rodzinach. „Ewangelia rodziny – jak napisał papież Franciszek – jest radością, która napełnia serce i całe życie” (por. Amoris laetitia, nr 200).  czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: trzeba przekazywać innym doświadczenie wiary

- Mamy iść z wiarą do tych, którzy przyjdą po nas. Mamy przekazywać swoje doświadczenie wiary innym – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski w Szwelicach (10 maja br.). W parafii tej przeprowadził kanoniczną wizytację pasterską. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: potrzebujemy duchowych korzeni, aby rozkwitać dobrem i miłością

- Człowiek potrzebuje duchowych korzeni. Tylko wtedy może rozkwitać dobrem, miłością, życzliwością, pokojem serca. Takiego pięknego „bukietu” Bóg od nas oczekuje – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii Radzanowo koło Płocka. W parafii tej udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. czytaj więcej

Msza św. jubileuszowa w stulecie OSP w Żurominku

O tym, że Jezus, który został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał uratował ludzkość, dlatego można nazwać Go ratownikiem, podobnie jak nazywa się strażaków, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominku, w parafii Żurominek Kapitulny (6 maja br.). Jednostka ta obchodziła stulecie działalności. czytaj więcej

Uroczystości z parafii Radzanów nad Wkrą

- Będę się modlił, żeby, aby skutkiem namaszczenia was świętym olejem było mądre życie, oparte o mądrość samego Boga - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do młodzieży z parafii Radzanów nad Wkrą (29 kwietnia br.). W parafii tej poświęcił też krzyż morowy oraz tablice upamiętniające byłych proboszczów. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Jezus przemienia to, co Mu przynosimy w koszyku naszego życia

- Kiedy spotykamy się z Jezusem, to coś Mu przynosimy. On chce, żebym dał Mu to, co jest dzisiaj w koszyku mojego życia, moje cierpienie, zmęczenie, złość, ale też radość, którą mam w sercu. On chce to wziąć i przemieniać, żeby nas umocnić - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w szpitalu w Makowie Mazowieckim (21 kwietnia br.). W kaplicy szpitalnej przewodniczył Mszy św. z udziałem chorych i pracowników tej placówki. czytaj więcej

Młodzieżowa Rada Duszpasterska Diecezji Płockiej o nowych inicjatywach

Biskup płocki Szymon Stułkowski powołał nowy skład Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej. W jej skład weszło kilkanaście osób, reprezentujących wspólnoty młodzieży, działające w diecezji: - 43. Synod Diecezji Płockiej zaleca współpracę wspólnot ludzi młodych z duszpasterstwem młodzieży – przypomniał ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski w święto Miłosierdzia Bożego: dawajmy w życiu świadectwo, że widzieliśmy Pana

- Żyjmy tak, aby dawać świadectwo, że widzieliśmy Pana, że dotykaliśmy Jego ran. Niech dzięki nam świat staje się bardziej ludzki i bardziej Boży – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas uroczystej Eucharystii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, miejscu, z którego pochodzi kult Miłosierdzia Bożego. To w płockim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. s. Faustyna Kowalska 22 lutego 1931 roku po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”. czytaj więcej

Biskup Płocki Szymon Stułkowski odwiedził pułtuski zamek! [Pułtusk News]

W Wielką Sobotę (8 kwietnia. 2023r.) pułtuski zamek odwiedził Biskup Diecezji Płockiej Szymon Stułkowski. Wizyta związana była z mieszkającymi w Domu Polonii gośćmi z Kazachstanu, którzy przebywają tu w ramach Ośrodka Repatriacji oraz gośćmi z Ukrainy, dla których Dom Polonii stał się tymczasowym domem. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski poświęcił pokarmy dla repatriantów i gości z Ukrainy

Ks. biskup Szymon Stułkowski w Wielką Sobotę (8 kwietnia br.) poświęcił pokarmy na wielkanocny stół w Domu Polonii w Pułtusku, prowadzonym przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”. Mieszkają w nim repatrianci ze Wschodu oraz goście z Ukrainy, w tym posiadający Kartę Polaka. Biskup płocki rozmawiał z mieszkańcami domu i złożył im życzenia na święta Wielkiej Nocy. czytaj więcej

Msza Wieczerzy Pańskiej: jeśli karmimy się Eucharystią, zostaniemy wezwani do zmartwychwstania

- Triduum Paschalne prowadzi nas do niedzieli zmartwychwstania Jezusa jako pierwszego z tych, co pomarli. Żeby zostać wezwanym do zmartwychwstania, trzeba karmić się Eucharystią – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w katedrze płockiej (6 kwietnia 2023 r.). Umył także nogi dwunastu mężczyznom, w tym pochodzącemu z Bangladeszu. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski na Mszy Krzyżma: uczmy ludzi pływać w wodzie żywej

- Starajmy się, by obmywała nas woda żywa. Uczmy ludzi w niej pływać. Nie trzymajmy ich na duszpasterskiej smyczy - zwrócił się ks. biskup Szymon Stułkowski do księży w czasie Mszy Krzyżma w bazylice katedralnej płockiej (6 kwietnia 2023 r.). Podczas Eucharystii tradycyjnie odbyła się konsekracja Krzyżma oraz pobłogosławienie oleju chorych i oleju katechumenów. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski modlił się z przełożonym generalnym klaretynów

O tym, że człowiek, który zdradza Jezusa, wchodzi w rolę Judasza, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski 5 kwietnia br. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, prowadzonej przez księży klaretynów. Wspólnotę zakonną wizytował o. Mathew Vattamattan CMF z Indii, przełożony generalny Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. czytaj więcej

Wielkopostny dzień skupienia pracowników instytucji diecezji płockiej

Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, jego zwiedzanie, nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania znalazły się w programie wielkopostnego dnia skupienia pracowników instytucji diecezjalnych w Płocku (4 kwietnia br.): - Kościół trwa mimo burz. Czasami Kościół irytuje ludzi dlatego, że potrzebują oni nawrócenia - uważał ks. kan. dr Jan Frąckowiak, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, który był rekolekcjonistą. czytaj więcej

Niedziela Palmowa w bazylice katedralnej płockiej

- Prośmy Pana Boga, byśmy chcieli przejść Paschę wspólnie. Jeśli będziemy przeżywać Paschę Jezusa, łatwiej nam będzie przejść naszą Paschę - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Niedzielę Palmową w katedrze płockiej (2 kwietnia br.). Wszedł do niej zgodnie z rytem uroczystego wejścia: uderzając dziewięć razy w drzwi katedry. czytaj więcej

W katedrze płockiej odbyła się wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty

Liturgia słowa Bożego, zbiorowy rachunek sumienia, spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu złożyły się na wspólnotową celebrację sakramentu pokuty z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem, która po raz pierwszy odbyła się w bazylice katedralnej płockiej wieczorem 1 kwietnia br. Przewodniczył jej ks. biskup Szymon Stułkowski: - Grzech jest prywatną sprawą, ale i społeczną - zostaje popełniony we wspólnocie, osłabia Kościół - powiedział Pasterz Kościoła płockiego. Był też jednym ze spowiedników. czytaj więcej

Droga Krzyżowa w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

Biskup Szymon Stułkowski uczestniczył w Drodze Krzyżowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach koło Płocka (31 marca br.). Razem z nim szli w niej mieszkańcy, ich rodziny i pracownicy placówki. - „Bukiet” z czternastu kwiatów Drogi Krzyżowej pokazuje, jaką cenę zapłacił Jezus, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mieli otwarte niebo - zwrócił się do obecnych. Uczestnicy modlili się między innymi o zdrowie papieża Franciszka. czytaj więcej

Ulicami Starego Miasta w Płocku przeszła Droga Krzyżowa

- Wszystkich do Kościoła Chrystusowego przyciąga wywyższony Pan. On zbawia każdego człowieka indywidualnie, ale do Jego domu idzie się wspólnie – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski na zakończenie Drogi Krzyżowej ulicami płockiego Starego Miasta. 31 marca br. wieczorem wierni przeszli w niej pod hasłem „Droga Chrystusa drogą Kościoła”. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Bóg potrzebuje nas do współpracy w dziele zbawienia

- To my jesteśmy w darach, przynoszonych podczas Mszy św. do ołtarza. Bóg potrzebuje nas do współpracy w dziele zbawienia - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii Janowo. 30 marca br. przeprowadził kanoniczną wizytację pasterską we wspólnocie, która powstała w XIV wieku. Jej proboszczem jest ks. Paweł Sprusiński, były misjonarz. czytaj więcej

525 lat obecności Bernardynów w Skępem

W Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem, obchodzono 525 rocznicę obecności bernardynów. Jubileuszowej Eucharystii 25 marca br. przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Wyraził wdzięczność zakonnikom za ofiarną posługę w tym wyjątkowym miejscu i zaznaczył, że do Skępego przychodzi wiele pielgrzymek. czytaj więcej

Maturzyści z diecezji płockiej pielgrzymowali na Jasną Górę

2 tysiące 189 maturzystów z diecezji płockiej wraz z katechetami i nauczycielami pielgrzymowało 24 marca 2023 r. na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki były słowa „Doceń życie”. Gościem młodzieży była Ewa Liegman z Hospicjum Pomorze Dzieciom. Mszy św. z udziałem młodzieży przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Poprosił ludzi młodych, aby „potrafili dowartościować każde ludzkie życie”. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: przekazywanie wiary ludziom młodym to misja i zadanie

O tym, że należy ludziom młodym opowiadać o sobie, swoim życiu i swojej wierze w Boga, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem. Była to jego pierwsza kanoniczna wizytacja pasterska w parafii jako biskupa płockiego. czytaj więcej

Lekarz medycyny rodzinnej: obecność kapelana w szpitalu jest niezbędna

O tym, że wiele chorób ma źródło w psychice i duchowości, obecność kapelana w szpitalu jest niezbędna, a lekarz i kapelan działają na tej samej płaszczyźnie – powiedziała dr n. med. Justyna K. Stępkowska z Warszawy do księży kapelanów posługujących w placówkach ochrony zdrowia na terenie diecezji płockiej. W spotkaniu w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku (15 marca br.) uczestniczył również bp Szymon Stułkowski.  czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: grzesznik najpierw powinien pojednać się z tym, z kim jest skłócony

- Gdy grzesznik przychodzi do Boga, najpierw powinien podać rękę temu, z którym jest skłócony – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku (3 marca br.). Poprzedziła ona 44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku pt. „Bóg nie męczy się przebaczaniem. Szanse i wyzwania sakramentu pokuty i pojednania”. czytaj więcej

Eucharystia w 92. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 26 lutego br. sprawowana była Eucharystia z okazji 92. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej: - Jezus nas zaprasza i zobowiązuje, byśmy byli miłosierni - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski, W Eucharystii uczestniczyła s. Miriam Janiec, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała mistyczka. czytaj więcej

Droga Krzyżowa wynagradzająca w bazylice katedralnej

W Dniu Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich (24 lutego br.) w bazylice katedralnej płockiej sprawowano nabożeństwo Drogi Krzyżowej wynagradzającej, z udziałem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego i biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego: - Jezus idzie z cierpiącymi Drogą Krzyżową – powiedział ordynariusz diecezji płockiej. czytaj więcej

Modlitwa z pacjentami i pracownikami szpitala psychiatrycznego w Gostyninie Zalesiu

- Najlepszym lekarstwem jest Jezus – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do pacjentów i pracowników Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. W tym roku szpital obchodzi 90. rocznicę powstania.   czytaj więcej

Ks. biskup: Szymon Stułkowski: musimy zdjąć maski i zobaczyć podobieństwo do Boga

- Wielki Post to czas, kiedy musimy zdjąć maski i zobaczyć, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Środę Popielcową (22 lutego br.). Przewodniczył wieczornej Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej, z obrzędem posypania głów popiołem na początku Wielkiego Postu. czytaj więcej

Uroczystości w 82. rocznicę wywiezienia Żydów z miasta przez Niemców

82 lata temu, 21 lutego 1941 roku, Niemcy po raz pierwszy wywieźli z Płocka do obozu w Działdowie około 4 tysięcy Żydów. W 82. rocznicę tego tragicznego wydarzenia kwiaty na Cmentarzu Żydowskim w Płocku złożyli między innymi Shani Tayar, wiceambasador Izraela w Polsce, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

W Płocku odbyło się ogólnopolskie spotkanie wspólnoty Wojowników Maryi

Około 5 tysięcy osób wzięło udział w ogólnopolskim, otwartym spotkaniu formacyjnym wspólnoty Wojowników Maryi w Płocku (11 lutego br.). Nauczanie koncentrowało się wokół tematu „Ojciec i dzieci”: - Gdy dzieci są małe, trzeba im dużo mówić o Panu Bogu, a gdy są dorosłe - dużo mówić Panu Bogu o swoich dzieciach – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski do chorych: nasz los jest w ręku Boga

- To miejsce pozwala nam uświadomić sobie, że nasz los jest w ręku Bogu – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w kaplicy pw. św. Ojca Pio w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku (10 lutego br.). Przewodniczył Mszy św. z okazji XXXI Światowego Dnia Chorego i odwiedził oddziały szpitalne. czytaj więcej

Apel Biskupa Płockiego o modlitwę i wsparcie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii

Jesteśmy świadkami ogromu cierpienia, jakie w tych dniach spowodowało trzęsienie ziemi na terenie Turcji i Syrii. W związku z tym proszę o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym kataklizmie. Proszę również, aby w najbliższą niedzielę 12 lutego br. na wszystkich Mszach Świętych odprawianych w kościołach i kaplicach Diecezji Płockiej, dołączono do modlitwy wiernych specjalne wezwanie w tej intencji. Niech miłosierny Bóg wspomoże wszystkie ofiary tej tragedii. Niech zmarłych obdarzy życiem wiecznym, a tym, którzy ocaleli, da nadzieję i duchowe umocnienie. czytaj więcej

Członkowie Kół Radia Maryja modlili się w parafii św. Józefa w Płocku

O tym, że Bóg jest z nami najbardziej wtedy, gdy wydaje się, że Go nie ma, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy św. dla Międzyparafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja, przy parafii pw. św. Józefa w Płocku (29 stycznia br.).   czytaj więcej

Poświęcenie nowej malatury kościoła w Borkowie Kościelnym

- Błogosławieństwa pokazują, że kiedy przyjdzie cierpienie, bieda, smutek, to będę się umiał w tym odnaleźć. To jakby cel budowania naszej relacji z Panem Bogiem, by być wtedy mocnym - powiedział bp Szymon Stułkowski w parafii Borkowo Kościelne w diecezji płockiej. W odpust ku czci św. Apolonii (29 stycznia br.) poświęcił między innymi nową malaturę kościoła. czytaj więcej

Biskup płocki poświęcił kamień węgielny pod rozbudowę Zakładu Karnego

Ks. biskup Szymon Stułkowski poświęcił kamień węgielny pod budowę nowych pawilonów w Zakładzie Karnym w Płocku (27 stycznia br.): - Jezus Chrystus najwięcej serca okazał celnikom i jawnogrzesznicom - zwrócił się do uczestników wydarzenia.  - Największym złem jest rozpacz – powtórzył za papieżem Janem Pawłem II.   czytaj więcej

Ekumeniczne nieszpory u mariawitów

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan modlili się wspólnie w katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (25 stycznia br.). Homilię wygłosił ks. biskup Szymon Stułkowski. Zauważył, że hasło tegorocznego tygodnia „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) stało się ciałem, jeśli chodzi o zaangażowanie Kościołów w pomoc braciom i siostrom w Ukrainie. czytaj więcej

Msza św. o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Nie należy modlić się już tylko za chrześcijan innych wspólnot wyznaniowych, lecz przede wszystkim razem z nimi – podkreślił ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, emerytowany oficjał Sądu Biskupiego w Płocku. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan przewodniczył Mszy św. o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czyli miejscu pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie.  czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: Biblia jest jak mapa, która pokazuje drogi do Boga

- Biblia jest jak mapa, przez którą Bóg chce nam pokazać, jakimi drogami nas prowadzi do siebie, do nieba – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Niedzielę Słowa Bożego w katedrze w Płocku (22 stycznia br.). Wierni otrzymali też cytaty z Pisma św. do osobistego rozważenia.   czytaj więcej

Msza św. ze Wspólnotami Wojowników Maryi

O tym, że przez chrzest człowiek przechodzi przez „nową zasłonę”, którą jest Jezus, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii św. Józefa w Płocku (21 stycznia br.). Przewodniczył Mszy św. ze Wspólnotami Wojowników Maryi z diecezji płockiej i uczestniczył w ich wspólnym kolędowaniu. czytaj więcej

W Opactwie wręczono nagrody Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych pt. „Niech prowadzi nas gwiazda, tam gdzie leży Boży Syn” (20 stycznia br.) . Nagrody wręczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Budując szopki Bożonarodzeniowe przekładacie na codzienność tajemnice wiary - powiedział do laureatów, katechetów i nauczycieli. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego wnętrza kościoła w Poniatowie

- Potrzebujemy takich miejsc jak świątynia, żebyśmy w nim rozpoznawali Jezusa - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii św. Floriana w Poniatowie. Poświęcił poddane konserwacji i restauracji zabytkowe wnętrze kościoła, który leży na Szlaku Turystycznym Obiektów Sakralnych na Mazowszu. czytaj więcej

Kolędowanie z Kapelą Huzary w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem

O tym, że Jezus – Baranek Boży, przygotował dla ludzi rzeczy piękniejsze niż są oni w stanie sobie wyobrazić i by pamiętać, że ojczyzna człowieka jest w niebie, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem (15 stycznia br.). Wziął też udział w kolędowaniu z Kapelą Huzary z Zakopanego.   czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: w czasie chrztu świętego otwiera się nad nami niebo

O tym, że w czasie chrztu świętego nad człowiekiem otwiera się niebo i że trzeba pragnąć go doświadczyć - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (8 stycznia 2023 r.). We wspólnocie tej trwa budowa kościoła parafialnego.   czytaj więcej

Wieczór Królewski w Wyższym Seminarium Duchownym

Biskup Szymon Stułkowski spotkał się z członkami i sympatykami Klubu Inteligencji Katolickiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku na tradycyjnym Wieczorze Królewskim (5 stycznia 2023 r.). Pasterz Kościoła Płockiego podziękował zgromadzonym za dotychczasowe zaangażowanie i poprosił o dalsze trwanie w modlitwie. czytaj więcej

XII Orszak Trzech Króli w Płocku

Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Płocka w XII Orszaku Trzech Króli, pod hasłem „Niech prowadzi nas gwiazda” (6 stycznia 2023 r.). Barwny korowód wyruszył ze Starego Rynku, a pokłon Dzieciątku Jezus złożono w kościele parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. Mszy św. na zakończenie orszaku przewodniczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Jezus jest prawdziwym Królem i Bogiem, a my jesteśmy ludem królewskim i jest w nas Boże życie – podkreślił biskup płocki. czytaj więcej

Kaplica w klasztorze sióstr benedyktynek w Sierpcu otrzymała nowy tytuł

O tym że człowiek, który doświadczył krzyża Chrystusowego i Jego mocy może przekazywać ją innym, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Sierpcu. Przewodniczył Mszy św. w odnowionej kaplicy opactwa sióstr benedyktynek oraz nadał jej tytuł Podwyższenia Krzyża Świętego.   czytaj więcej

Ks. biskup R. Marcinkowski: Benedykt XVI był stróżem ogólnoludzkich wartości

- Papież Benedykt XVI był stróżem ogólnoludzkich wartości. Podziękujmy mu za jego miłość do Polski i Polaków, rodaków Jana Pawła II - powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski 1 stycznia br. w katedrze płockiej. Wieczornej Mszy św. w intencji zmarłego papieża seniora przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Komunikat Biskupa Płockiego o modlitwach w intencji zmarłego Benedykta XVI w parafiach naszej diecezji

Prosimy Księży Proboszczów o zorganizowanie we wszystkich parafiach Diecezji Płockiej okolicznościowego nabożeństwa z homilią w intencji Zmarłego Papieża Seniora Benedykta XVI w dniu pogrzebu w czwartek, 5 stycznia 2023 r. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski na Pasterce: gościnny Bóg uczy nas gościnności

- Gościnny Bóg uczy nas gościnności. Naśladujmy Go w tym na co dzień. On przychodzi w uchodźcach, w małżonku, w dziecku, w tych, którzy nas denerwują, w ubogich – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski w czasie Mszy św. pasterskiej w katedrze płockiej (24/25 grudnia 2022 r.). Mszę św. koncelebrował biskup senior Piotr Libera. czytaj więcej

Życzenia Biskupa Płockiego na Święta Bożego Narodzenia 2022

Uroczystość Narodzenia Pańskiego przypomina nam, że Bóg, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, jest zawsze blisko nas. Ta bliskość potrzebuje naszej zgody, byśmy otworzyli się na Niego i zaprosili Go w nasze życie. Uczynimy to, gdy nie zatrzymamy się na sentymentalnym nastroju Bożego Narodzenia i rozczulaniu nad Małym Jezuskiem, ale odkryjemy i uwierzymy, że Dziecię Jezus przychodzi, by zająć się naszym życiem, by uwolnić nas od grzechu, śmierci i szatana.

 

czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski do strażaków: Jezus też był ratownikiem

Biskup płocki Szymon Stułkowski wziął udział w spotkaniu świątecznym strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej : -  Jezus przychodzi na świat jako ratownik. Ratuje człowieka z niewoli grzechu - powiedział do druhów z Płocka (20 grudnia br.).  czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe radnych miasta Płocka

Ks. biskup Szymon Stułkowski po raz pierwszy był gościem spotkania opłatkowego radnych miasta Płocka (19 grudnia br.). Za Martinem Buberem powiedział, że „to co najważniejsze, dokonuje się w spotkaniu”, dlatego teraz stara się spotykać ze społecznością diecezji płockiej. Zapewnił, że postara się zdobyć jej zaufanie. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski: czy znajdziemy się na czyimś drzewie wiary?

Biskup płocki Szymon Stułkowski wziął udział w przedświątecznym spotkaniu sióstr zakonnych oraz wdów i dziewic konsekrowanych z diecezji płockiej. Spotkanie to odbyło się 17 grudnia br. w kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: - Każdy z nas ma swoje drzewo wiary, na wzór drzewa genealogicznego. Czy my też znajdziemy się u kogoś na takim drzewie? - zapytał uczestniczki spotkania. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski do dzieci: przyjmijcie Jezusa z otwartymi ramionami

- Przyjmijcie Jezusa z otwartymi ramionami, tak jak Józef przyjął Go wraz z Maryją – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do dzieci, które przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. zgodnie z programem Baranki (18 grudnia br.). Wspólnota ta spotyka się cyklicznie w budynku Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku. czytaj więcej

Spotkanie wigilijne członków NSZZ „Solidarność”

Biskup płocki Szymon Stułkowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego (16 grudnia br.): - Spotkanie z Jezusem powinno nas inspirować do mądrego życia - zwrócił się do uczestników spotkania. Był na nim obecny Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. czytaj więcej

Harcerze przekazali księżom biskupom Betlejemskie Światło Pokoju

Biskup płocki Szymon Stułkowski i biskup pomocniczy Mirosław Milewski przyjęli Betlejemskie Światło Pokoju. W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 15 grudnia br. przekazał je hm. Cezary Supeł, komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego. czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii św. Mikołaja do kościoła parafialnego w Niedzborzu

Do parafii w Niedzborzu wprowadzono relikwie jej patrona - św. Mikołaja. Trafiły one do tej wspólnoty staraniem Wandy i Mariana Czapskich. Okolicznościowej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Prośmy św. Mikołaja, aby w prezencie przynosił nam umiejętność czekania - zwrócił się do wiernych ordynariusz diecezji płockiej. czytaj więcej

Poświęcenie nowego ołtarza i kościoła po remoncie w Rogotwórsku

Ks. Biskup Szymon Stułkowski 10 grudnia br. poświęcił nowy ołtarz i kościół po generalnym remoncie w parafii Rogotwórsk: - To od nas zależy, czy ten pięknie odrestaurowany kościół za sto lat będzie jeszcze domem Bożym i bramą niebios. To od nas zależy, czy ścieżki do tego miejsca będą wydeptywane - zwrócił się do parafian biskup płocki. czytaj więcej

W sanktuarium w Skępem trwa oktawa ku czci NMP Niepokalanie Poczętej

- Jesteśmy świętym Kościołem grzesznych ludzi. Kościół nie jest niepokalany, Maryja jest niepokalana. Walczymy ze słabościami, by być podobnymi do Jezusa i Maryi - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem, w oktawie ku czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (9 grudnia br.). czytaj więcej

Pięciu alumnów przystąpiło do obrzędu kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu

- Troszczcie się o siebie, spotykajcie się, módlcie, upominajcie – zwrócił się biskup płocki Szymon Stułkowski do pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w czasie Mszy św. z obrzędem kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu (4 grudnia br.). Uroczystość z udziałem wychowawców i profesorów odbyła się w seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza. czytaj więcej

Przygotowani na wyzwania (Gość Niedzielny)

- Wszyscy mamy doświadczenie rodziny, dlatego naszym zadaniem jest dawanie świadectwa, że to jest najlepsze rozwiązanie - zwrócił się do uczestników sobotniej konferencji naukowej o małżeństwie i demografii bp Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Płoccy wodniacy modlili się we wspomnienie św. Barbary

- Przez katedrę, w której jest chrzcielnica i paschał, przepływa źródło wody życia. Woda służy do tego, byśmy doświadczyli zbawczej bliskości Jezusa – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski we wspomnienie św. Barbary do środowiska wodniaków w Płocku, którym patronuje święta (4 grudnia br.). czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski odwiedził DPS, prowadzony przez siostry szarytki

- Niech św. Katarzyna wyprasza nam bliskość Matki Bożej, żebyśmy jak Ona byli otwarci na Jezusa – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Przasnyszu, gdzie odwiedził Dom Pomocy Społecznej, prowadzony przez siostry szarytki. czytaj więcej

Biskup płocki Szymon Stułkowski odbył ingres do bazyliki katedralnej

Biskup płocki Szymon Stułkowski odbył 26 listopada 2022 r. ingres do bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W homilii podkreślił znaczenie chrztu świętego dla człowieka, wyraził też zaniepokojenie spadkiem religijności, zwłaszcza wśród młodych. Porównał rolę biskupa do pracy dyrygenta, obiecując, że postara się, by wierni chcieli słuchać „muzyki wiary”, która płynie z życia. Kanoniczne objęcie diecezji płockiej przez bp. Stułkowskiego odbyło się 31 października. czytaj więcej

Ksiądz biskup Szymon Stułkowski w przeddzień ingresu spotkał się z księżmi

Biskup płocki Szymon Stułkowski 25 listopada br., w przeddzień ingresu, zaprosił na wieczorne czuwanie do katedry księży z diecezji: - Dziękuję, że przyszliście. Jesteście dla mnie najważniejsi - zwrócił się do prezbiterium płockiego. Medytację opartą na fragmencie Ewangelii o uczniach zdążających do Emaus poprowadził abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. czytaj więcej

Ksiądz biskup Szymon Stułkowski objął kanonicznie diecezję płocką

Ksiądz biskup Szymon Stułkowski 31 października 2022 roku objął kanonicznie diecezję płocką. Odbyło się to w bazylice katedralnej płockiej, zgodnie z kan. 382 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej o nominacji bp. Stułkowskiego na biskupa płockiego przez papieża Franciszka odczytał ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej. czytaj więcej

Najbliższe wydarzenia >>

10 rocznica nadania imienia - Zespół Szkół nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie

Msza Święta, parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, godz. 9.00

WakeUp - Ciechanów

Msza Święta, godz. 19.30

Homilia ingresowa

Odczytywane dziś Słowo Boże zaprasza mnie, bym potraktował je jako światło na drodze mojej posługi biskupa diecezji płockiej. Przyjmuję je także jako słowo dla wspólnoty Kościoła diecezjalnego, któremu, jak biskup służę i przewodzę. W uszach brzmią mi słowa psalmisty „Twoje słowo jest lampą u moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105). czytaj więcej

LIST PASTERSKI BISKUPA PŁOCKIEGO

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w jednej wierze w Chrystusa!

Ojciec Święty Franciszek ustanowił mnie biskupem diecezjalnym w Płocku, to znaczy, że zlecił mi odpowiedzialność za Wasze zbawienie, zbawienie ludzi żyjących na terenie tej prastarej diecezji. Decyzję Papieża przyjąłem z wiarą i posłuszeństwem, które rozumiem, nie jako pozbawienie mnie własnego zdania, ale jako szczytową formę wolności, w której oddaję własną wolność na służbę budowania Królestwa Bożego.

czytaj więcej

LIST PASTERSKI BISKUPA PŁOCKIEGO SZYMONA STUŁKOWSKIEGO NA WIELKI POST 2023

W Środę Popielcową prorok Joel wołał do nas w liturgii słowa: (…) rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty! (Jl 2, 12). Ten głos wzywa nas do wewnętrznego patrzenia na trud wielkopostnej przemiany. Bardzo łatwo jest rozerwać szaty, trudniej rozerwać serce. Pierwsze charakteryzuje działania zewnętrzne, które są potrzebne, ale niewystarczające na drodze nawrócenia. Drugie stwierdzenie proroka ukazuje serce rozdarte, czyli otwarte dla Boga, gotowe przyjąć moc Jego łaski, która przemienia. Nawrócenie jest owocem działania Boga, z którym podejmujemy współpracę. Psalmista uczy nas takiej postawy: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha (Ps 51). Serce rozdarte gotowe jest przyjąć dar zbawienia, które otrzymujemy za darmo. Nie znaczy to, że nikt nie zapłacił za nasze zbawienie. Zapłacił za nie Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę