Aktualności

VI Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

VI Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

56 osób z Przasnysza i innych miejsce w diecezji płockiej podjęło trud pielgrzymowania w VI Przasnyskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę. Wspólnie jadą, modlą się i budują wspólnotę. Do celu podróży – przed tron Matki Bożej Częstochowskiej - dotrą 21 sierpnia br., po pokonaniu ponad 370 km. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Tadeusz Staniaszek

Zmarł ks. kan. Tadeusz Staniaszek

Ksiądz Kanonik Tadeusz Ludwik Staniaszek odszedł do Pana w dniu 14 sierpnia 2022 r. w wieku 99 lat, w kapłaństwie 71 lat. Przed inkardynacją do diecezji łomżyńskiej, kapłan diecezji płockiej.  czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: módlmy się o cud nad Dnieprem, o zwycięstwo nad czerwoną barbarią

Ks. biskup Piotr Libera: módlmy się o cud nad Dnieprem, o zwycięstwo nad czerwoną barbarią

- Módlmy się dla naszych pobratymców w Ukrainie o cud nad Dnieprem, Prypecią i Dniestrem, cud zwycięstwa nad czerwoną barbarią - wezwał 15 sierpnia 2022 r. ks. biskup Piotr Libera w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej – Pani Niezwodnej Nadziei w Sierpcu. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył Eucharystii z okazji 700-lecia miasta. czytaj więcej

Strażacy z Turzy Małej dziękowali Bogu za jubileusz 100-lecia jednostki
foto: Radosław Różycki

Strażacy z Turzy Małej dziękowali Bogu za jubileusz 100-lecia jednostki

W kaplicy w Turzy Małej (parafia Bądkowo Kościelne) strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dziękowali Bogu za jubileusz 100-lecia jej działalności. - Hasło umieszczane na strażackich sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nigdy w historii ruchu strażackiego nie było martwym zawołaniem – powiedział ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: wolności nie odzyskuje się raz na zawsze

Ks. biskup Mirosław Milewski: wolności nie odzyskuje się raz na zawsze

- Wolności nie odzyskuje się raz na zawsze, o wolność wciąż trzeba się zmagać – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Eucharystii w bazylice katedralnej w Płocku (15 sierpnia 2022 r.) Sprawował ją w intencji Ojczyzny, w 102. rocznicę obrony miasta przed bolszewikami w 1920 roku. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny poprosił, aby razem z „niewiastą obleczoną w słońce” patrzeć w niebo, do którego dąży się za życia.   czytaj więcej

Na Jasną Górę dotarła 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej
foto: KRDP FM/facebook

Na Jasną Górę dotarła 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej

Na Jasną Górę 14 sierpnia 2022 r. dotarli pielgrzymi idący w 41. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej. W ciągu niemal dziewięciu dni pątnicy modlili się o powrót wiernych na Eucharystię, o pokój w Ukrainie, a także w intencji śp. ks. Grzegorza Radziszewskiego SDB, który zginął w wypadku autokaru w Chorwacji, a w minionych latach prowadził grupę salezjańską w płockiej pielgrzymce. czytaj więcej

Msza św. w intencji Ojczyzny w Sarnowej Górze
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Msza św. w intencji Ojczyzny w Sarnowej Górze

- Jesteśmy zagrożeni nową niewolą, jaką niesie kolonizacja ideologiczna naszych czasów w kulturze, w wychowaniu młodego człowieka, w wymazywaniu historii - powiedział ks. biskup Piotr Libera w Sarnowej Górze. Przewodniczył Mszy św. polowej przy pomniku upamiętniającym bohaterskich żołnierzy 18. Dywizji Piechoty, walczących z armią bolszewicką w roku 1920. czytaj więcej

Sanktuarium w Czerwińsku przyjmie relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Sanktuarium w Czerwińsku przyjmie relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2022 roku przyjmie relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: - Musimy przypominać wiernym nauczanie i miłość do Ojczyzny Prymasa Tysiąclecia – mówi ks. Łukasz Mastalerz SDB, kustosz sanktuarium i proboszcz parafii. czytaj więcej

Koncerty ku czci bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w parafii Strzygi

Koncerty ku czci bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w parafii Strzygi

Koncerty połączone z przekazem świadectwa wiary i patriotyzmu odbędą się podczas odpustu ku czci św. Rocha 21 sierpnia br. w kościele parafialnym w Strzygach. Na każdej Mszy św. będzie można wysłuchać programu poetycko-refleksyjnego pt. „Wielki Polak – Kardynał Stefan Wyszyński”, upamiętniającego postać Prymasa Tysiąclecia. czytaj więcej

Płock. Jubileusz w habicie
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Płock. Jubileusz w habicie

Siostry pasjonistki dziękowały za krzyż, który wpisał się w ich zakonny charyzmat, w życie i cierpienie. czytaj więcej

Odszedł do domu Pana śp. ks. Grzegorz Radziszewski SDB (informacje o pogrzebie)

Odszedł do domu Pana śp. ks. Grzegorz Radziszewski SDB (informacje o pogrzebie)

Dnia 6 sierpnia 2022 roku odszedł do Pana śp. ksiądz Grzegorz Radziszewski . W 53 roku życia, 33 ślubów zakonnych i 26 kapłaństwa. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera w Pomiechowie: wiara wychowuje do życia

Ks. biskup Piotr Libera w Pomiechowie: wiara wychowuje do życia

- Młode życie rzadko samo z siebie zwraca się do wartości, do wiary. Dzieje się odwrotnie - to wiara wychowuje do życia – powiedział ks. biskup Piotr Libera w parafii pw. św. Anny w Pomiechowie. 7 sierpnia br. przewodniczył tam Mszy św. odpustowej. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę