Dom dla Animatorów

W Peru animatorzy są osobami odpowiedzialnymi za wspólnoty katolicki w wioskach oddalonych od misji: celebrują niedzielną Liturgię Słowa, przygotowują do przyjęcia sakramentów, zwłaszcza dzieci do chrztu. Utrzymują także stały kontakt z ekipą misyjną, koordynują wizyty duszpasterskie misjonarzy na swoich wioskach oraz organizują ważne wydarzenia dla wspólnoty chrześcijańskiej. Kilka razy w roku animatorzy przyjeżdżają na kilkudniowe spotkania formacyjne do misji. W czasie ich pobytu w Pebas budynek zwany ¨Centro Cultural¨ służy jednocześnie jako miejsce wykładów, ćwiczeń, posiłków i nocnego odpoczynku.

Img_20180504_084207.jpg

W Peru animatorzy są osobami odpowiedzialnymi za wspólnoty katolicki w wioskach oddalonych od misji: celebrują niedzielną Liturgię Słowa, przygotowują do przyjęcia sakramentów, zwłaszcza dzieci do chrztu. Utrzymują także stały kontakt z ekipą misyjną, koordynują wizyty duszpasterskie misjonarzy na swoich wioskach oraz organizują ważne wydarzenia dla wspólnoty chrześcijańskiej. Kilka razy w roku animatorzy przyjeżdżają na kilkudniowe spotkania formacyjne do misji. W czasie ich pobytu w Pebas budynek zwany ¨Centro Cultural¨ służy jednocześnie jako miejsce wykładów, ćwiczeń, posiłków i nocnego odpoczynku.

Kilka miesięcy temu zrodził się pomysł wybudowania na terenie misji budynku mieszkalnego z łazienkami, który będzie służył nie tylko animatorom, ale także innym grupom kościelnym, które mają spotkania formacyjne w naszej parafii. Dom dla Animatorów o wymiarach 13m na 5m będzie miał dwie duże sale sypialne oraz dwie łazienki z prysznicami. Idea znalazła uznanie i poparcie ze strony biskupa Piotra Libery, który w listopadzie ubiegłego roku odwiedził misję nad Amazonką. Budowa domu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Diecezji Płockiej, która w lutym przekazała na ten cel 9 tysięcy dolarów.

W połowie marca rozpoczęliśmy gromadzenie potrzebnych materiałów: piasek, drewno na dach i szalunki. Po Wielkanocy udałem się do Iquitos, aby zakupić cegły, cement, zbrojenie, blachę na dach, płytki itp. Wszystko zgodnie z ilością wyliczoną i przewidzianą przez majstra. Załadunek zakupów w porcie Iquitos, transport statkiem rzecznym, rozładunek w Pebas kosztowały ponad tysiąc dolarów. Dzięki dużym ilościom materiałów udało się wynegocjować niższe ceny usług tragarzy w porcie oraz przewóz statkiem całego ładunku. W piątek 6 kwietnia cement i cegły dotarły do misji. Następnego dnia rozpoczęły się prace budowlane, pod kierunkiem majstra Belisario – pastora protestanckiego kościoła ¨Filadelfia¨. Zatrudniłem uczciwego i najlepszego budowlańca w całym dystrykcie. Pogoda w pierwszym tygodniu dopisywała. Już trzeciego dnia sześcioosobowa ekipa pracowników zaczęła wznosić mury. Robotnicy zaprawieni do tutejszego klimatu pracowali od świtu do zachodu, w słońcu równikowym i w deszczu tropikalnym. Po dwóch tygodniach prac Dom dla Animatorów został zadaszony. 16 dnia prace zostały wstrzymane, gdyż zabrakło piasku. Majster w kosztorysie prosił o 15m³, przezornie zamówiłem 18m³. Ostatecznie musiałem dokupić jeszcze 11m³ piasku rzecznego. W kosztorysie majster prosił 7 tysięcy cegieł. Kupiłem 7 tysięcy. Zostało ponad 2,5 tysiąca. W najbliższej przyszłości dzięki tej nadwyżce pobudujemy kilka metrów ogrodzenia i kuchnię polową.

Po czterech tygodniach prace budowlane zaplanowane na kwiecień zostały ukończone. Ściany i tynki są. Dach jest. Łazienki są. Okna i drzwi są. Podłoga jest. Instalacja wodno-kanalizacyjna jest. Brakuje łóżek. Brakuje zbiorników na deszczówkę. Brakuje instalacji elektrycznej. Brakuje drewnianego sufitu. Brakuje pomalować ściany wewnątrz i na zewnątrz. Prace te będą kontynuowane w lipca i sierpniu, po moim powrocie z Polski.

 W ostatnim czasie w misji Pebas zostało wykonanych kilka innych koniecznych prac. Wszystko dzięki dobroczyńcom i parafiom Diecezji Płockiej, w których w ubiegłym roku głosiłem kazania. Przez pięć dni czterech robotników konserwowało i zabezpieczało więźb bedachowo kościoła zużytym olejem silnikowym. Po 35 latach wymieniona została cała instalacja elektryczna w kościele i zainstalowano nowe oświetlenie LED. W tym roku zamierzamy jeszcze położyć w kościele podłogę z płytek i pomalować wnętrze kościoła oraz wymienić instalcje elektryczną w pozostałych budynkach misji.

Dziękuje serdecznie wszystkim, którzy modlą się i wspierają misje w Peru.

Parafie Diecezji Płockiej i osoby prywatne, które wsparły i wspierają misję Pebas:

Parafia św. Piotra w Ciechanowie

Parafia św. Bartłomieja w Płocku

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie

Parafia Męczenników Płockich w Ciechanowie

Parafia Miłosierdzia Bożego w Gostyninie

Parafia św. Jana Chrzciciela w Kroczewie

Parafia św. Leonarda w Chociszewie

Parafia św. Barbary w Sikorzu

Bp Piotr Libera

Bp Mirosław Milewski

Ks. Eugeniusz Graczyk

Ks. Leszek Misiarczyk

Ks. Jarosław Kamiński

Ks. Jan Jóźwiak

Ks. Marek Jarosz

Krystyna Orzechowska i KŻR Fara Płock

Sylwia i Andrzej Zapołoch z Płocka

Hanna Duda z Płocka

Ks. Grzegorz Zakrzewski

Ewa i Grzegorz Byliccy z Waraszawy

Małgorzata i Marcin Majewscy z Legionowa

Anna i Ryszard Jagiełło z Pomiechówka

Elżbieta i Jacek Piotrowscy z Nowego Dworu Mazowieckiego

czwartek, 10 maja 2018

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę