Uroczystość św. Faustyny Płock, 5 października 2017 r.

.„Na wieki będę sławił miłosierdzie Pana, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia” (Ps 89,2). Z radością spotykam się dziś na wspólnej modlitwie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, nierozerwalnie związanym ze św. siostrą Faustyną. C

1.„Na wieki będę sławił miłosierdzie Pana, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia” (Ps 89,2). Z radością spotykam się dziś na wspólnej modlitwie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, nierozerwalnie związanym ze św. siostrą Faustyną. Cieszę się ze spotkania z ks. rektorem Andrzejem, ks. Januszem Ługowskim, wszystkimi kapłanami, czcigodnymi siostrami i z wami kochani wierni w dniu tak szczególnym i wyjątkowym. 

2. Modlimy się w miejscu, z którego na świat rozeszło się orędzie o miłosierdziu Pana. Tu żyła, tu pracowała, tu miała objawienia dzisiejsza patronka. Jakże ciekawe są płockie losy naszej Świętej, jakże inspirujące także dziś.
Przyjechała do naszego miasta w maju lub czerwcu 1930 roku, a pozostała do listopada 1932 roku, z przerwami na pobyt w filii płockiego domu w Białej. Pozostały spisane wspomnienia o niej. Jedna z sióstr zapamiętała, że Faustyna nigdy się nie skarżyła, nawet gdy w kuchni pracowała w wąskim, niewygodnym pomieszczeniu, gdzie wciąż była potrącana przez przechodzących. Gdy Faustyna wyjechała z Płocka, a do pracy w kuchni została skierowana inna z sióstr, ta zaczęła narzekać na złe warunki: „Dopiero nam się oczy otworzyły, ile ona znosić umiała, a nigdy słówkiem ani miną nie okazała swego niezadowolenia” (relacja s. Pauliny Kosińskiej). Inna z sióstr z kolei opisuje Faustynę jako osobę obowiązkową, miłą, spokojną i zamkniętą w sobie: „Pamiętam, że miałam w życiu wspólnotowym z innymi siostrami trudności. Nigdy zaś z Siostrą Faustyną. Była zawsze pokorna i skromna” (s. Zyta Jastrzębska z Białej).
Taka postawa w życiu i pracy miała solidne fundamenty wiary: Faustyna uwielbiała się modlić. Była przekonana, że modlitwa uleczy wszystkie bóle i dramaty tego świata: „Gdy został ukradziony bochenek chleba [ze sklepu piekarniczego] – wspomina s. Bożenna Pniewska. - cierpiała nie z powodu straty materialnej, lecz z powodu obrazy Boga, i obiecała, że będzie się modliła za człowieka, który ukradł”.
Faustyna często adorowała w kaplicy Najświętszy Sakrament: „Czasami, gdy klęczała w kaplicy, to jakby spała, nie wzdychała, nie poruszyła się. Myślałam: zmęczona usnęła, choć nie klęczała w ławce, tylko na podłodze, przed Najświętszym Sakramentem” (s. Paulina Kosińska). Gdy była sama – modliła się w kaplicy leżąc krzyżem. Codziennie odprawiała też Drogę krzyżową. W swoim „Dzienniczku” zapisała: „Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie wolne chwile spędzam u stóp Mistrza utajonego w Najświętszym Sakramencie” (Dz 82).

3. „Miłosierny Boże, Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie” (Prefacja). Kochani Moi! Św. Faustyna to wielki dar dla Kościoła i dla każdego z nas. To wielki dar dla Płocka. Zachwyca świętością, „geniuszem kobiety”, siłą charakteru, osobowością. Zachwyca pięknem wewnętrznym i dojrzałością. W czasach, gdy organizuje się czarne marsze, czarne wtorki, gdy kobiety niejako ogołaca się z kobiecości i świętości życia, Faustyna jawi się jako ikona pokornej i wzorowej Sługi Bożej. A swoim prostym a jednocześnie niezwykle bogatym życiem pokazuje, jak w każdych okolicznościach być dzieckiem niebieskiego Ojca, jak pozostać uczniem Słowa Wcielonego oraz narzędziem podatnym na działanie Ducha Ożywiciela i Pocieszyciela.
Niech Faustyna wstawia się za każdym z nas i nauczy wpatrywać się zawsze w niebiańską wieczność, stawiając Boga - tak jak ona - w centrum własnego życia. Jezu, ufam Tobie! Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę