Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa Płońsk, dnia 28 września 2016 r.

Opatrznościowo składa się, że 28 września Kościół obchodzi wspomnienie św. Wacława. Święty ten żył w X wieku, był czeskim księciem z możnego, królewskiego rodu Przemyślidów. Chrześcijańskie wychowanie małemu Wacławowi przekazała babcia Ludmiła, późniejsza święta Kościoła katolickiego. Możemy się domyślać, że nauczyła go modlitwy „Ojcze nasz”, klękała z nim do wieczornego pacierza, prowadziła do kościoła, uczyła szacunku i miłości do bliźnich – to przecież przekazują nam nasze kochane babcie.

1. Opatrznościowo składa się, że 28 września Kościół obchodzi wspomnienie św. Wacława. Święty ten żył w X wieku, był czeskim księciem z możnego, królewskiego rodu Przemyślidów. Chrześcijańskie wychowanie małemu Wacławowi przekazała babcia Ludmiła, późniejsza święta Kościoła katolickiego. Możemy się domyślać, że nauczyła go modlitwy „Ojcze nasz”, klękała z nim do wieczornego pacierza, prowadziła do kościoła, uczyła szacunku i miłości do bliźnich – to przecież przekazują nam nasze kochane babcie.
Jej wnuk Wacław, gdy został władcą swojego kraju, z niemałym trudem utwierdzał w nim wiarę: konsekwentnie zwalczał pogaństwo i szerzył chrześcijaństwo. Poniósł śmierć męczeńską, zabity w kościele, gdzie szukał schronienia, przez siepaczy nasłanych przez rodzonego brata Bolesława. Cóż, takie to były czasy! Wacław szybko został uznany za świętego męczennika. Jest patronem, razem ze św. Witem, okazałej katedry w czeskiej Pradze, ale co ciekawe, patronuje też katedrze na Wawelu w Krakowie, wspólnie ze św. Stanisławem, biskupem i męczennikiem. A że u początków naszej państwowości byliśmy mocno związani z sąsiadami z południa, św. Wacław był przez kilka wieków także jednym z głównych patronów Królestwa Polskiego.
2. Kochani Moi! Dlaczego opowiadam o patronie dnia dzisiejszego dnia tak szczegółowo? Bo zginął za wiarę. Dziś Bóg nie ma od nas aż takich wymagań, choć na świecie niemal codziennie giną chrześcijanie. Niemniej jednak stawia przed nami inne wyzwania: chce, abyśmy jako chrześcijanie pogłębiali swoją wiarę, rozwijali ją, poszerzali wiedzę na jej temat.
Czym innym, jak nie tym właśnie, jest „Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa”, która inauguruje dziś piąty rok swojej działalności? Ks. proboszcz Zbigniew Sajewski, inicjator spotkań odbywających się w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW w Warszawie, znając dobrze swoją wspólnotę parafialną i mając ku temu odpowiednie warunki (w okazałej auli domu parafialnego), kierując się swą kapłańską intuicją wiedział, że te spotkania będą cieszyły się dobrą frekwencją, że słuchacze będą na nich dyskutować, zapełniać podpisami profesorów „studenckie” indeksy, a wreszcie że z satysfakcją przyjmą dyplom na zakończenie edukacji. Najpierw więc uczestnicy tych spotkań wspólnie się modlą, a potem spotykają z naukowcami, którzy w dostępny sposób przybliżają im wiedzę o wierze, a także poruszają inne, łączące się z nią zagadnienia teologiczne. Co znamienne, Wasza Akademia rozpoczęła swoją działalność kilka lat temu w Roku Wiary!
Celem tych spotkań jest zarówno przybliżenie podstawowych prawd wiary, pogłębienie jej i formacja chrześcijańska, jak i rozwój życia duchowego. Poznajecie swoisty alfabet chrześcijaństwa. Różnorodność podejmowanej problematyki, świeże spojrzenie na wiarę z perspektywy naukowej, chęć intelektualnego i duchowego rozwoju – to tylko niektóre dobre owoce Waszej edukacji w gościnnych murach parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
Dlaczego chcecie tu przychodzić? Kiedyś odpowiedzi na podobne pytanie udzielił nieżyjący już reżyser Krzysztof Kieślowski, autor filmowego „Dekalogu”, który na stałe wszedł do kanonu polskich filmów chrześcijańskich. Zapytany o to, dlaczego czyta książki, odrzekł, że robi to dlatego, bo wie że „istnieje coś więcej, niż to, co można jedynie zobaczyć i dotknąć”.
3. Czcigodni Płońszczanie, Drodzy Goście! Nie wystarczy Wam „zobaczyć i dotknąć”. Wiecie, że jest coś więcej. Wiecie, że wiedza i wiara - „fides et ratio” - sobie nie przeczą, a wręcz przeciwnie. Chrześcijaństwo niesie Boga „umysłem mądrego, a potężnego mocą” (Hi 9,4), któremu nikt nie może się sprzeciwić, a dowody jego działania można zobaczyć na własne oczy - „On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów” (Hi 9,10). Tak właśnie jest - kieruje Wami chęć lepszego poznania Boga. Jak to wyraziście ujmuje Papież Franciszek, „(…) Człowiek potrzebuje poznania, potrzebuje prawdy, ponieważ bez niej nie ma oparcia, nie idzie naprzód. Wiara bez prawdy nie zbawia, nie daje pewności naszym krokom. Pozostaje piękną baśnią, projekcją naszych pragnień szczęścia (…). Ze względu na swoją wewnętrzną więź z prawdą wiara może dać nowe światło (…), jej spojrzenie sięga dalej, ponieważ pojmuje działanie Boga, który jest wierny swojemu przymierzu i swoim obietnicom” (n. Lumen fidei, n. 24).
4. Kochani! W kolejnym roku działalności Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa życzę wam z całego serca, byście szukali prawdy, byście poznawali prawdę i szli naprzód, w kierunku zbawienia! Poznawajcie prawdę, bo „prawda was wyzwoli” (J 8,32). Niech Jezus – Nauczyciel z Nazaretu daje wam łaskę poznania i błogosławi waszym wysiłkom w nowym roku akademickim. Amen.