Płocki Dzień Babci i Dziadka

W dniach 21 i 22 stycznia miliony polskich dzieci, ale też młodzieży i dorosłych obchodzą ważne i potrzebne dni. Dzwonią, piszą, odwiedzają babcie i dziadków, bo pamiętają już od przedszkola, że to ich święto. Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie! Bardzo cieszę się z tego wieczornego spotkania i dziękuję za zorganizowanie go po raz pierwszy Duszpasterstwu Rodzin naszej diecezji z pomocą parafii św. Jadwigi. Dziś jest Wasz dzień. Chcemy podkreślić, jak wielką rolę odgrywacie nie tylko społeczeństwie, w naszych rodzinach, ale też w Kościele. Pamiętacie pewnie, jak w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w ubiegłym roku papież Franciszek przypomniał młodym o roli dziadków.

 

Czcigodni Bracia Kapłani i Klerycy! Drogie Siostry Zakonne! Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie naszego miasta! Drogie Dzieci, Wnuki, Prawnuki, drodzy mieszkańcy Płocka, a szczególnie parafii św. Jadwigi, zebrani na świętowaniu Dnia Babci i Dziadka!

1. W dniach 21 i 22 stycznia miliony polskich dzieci, ale też młodzieży i dorosłych obchodzą ważne i potrzebne dni. Dzwonią, piszą, odwiedzają babcie i dziadków, bo pamiętają już od przedszkola, że to ich święto.

Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie! Bardzo cieszę się z tego wieczornego spotkania i dziękuję za zorganizowanie go po raz pierwszy Duszpasterstwu Rodzin naszej diecezji z pomocą parafii św. Jadwigi. Dziś jest Wasz dzień. Chcemy podkreślić, jak wielką rolę odgrywacie nie tylko społeczeństwie, w naszych rodzinach, ale też w Kościele. Pamiętacie pewnie, jak w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w ubiegłym roku papież Franciszek przypomniał młodym o roli dziadków.

Po raz pierwszy Franciszek mówił o pokoleniu dziadków w katedrze wawelskiej do biskupów. Miałem wtedy okazję na żywo słuchać jego słów. Franciszek zachęcał nas: „Wy, którzy cierpieliście z powodu komunizmu, ateizmu, o tym wiecie: to dziadkowie, babcie zachowywali i przekazywali wiarę. Dziadkowie mają pamięć ludu, mają pamięć wiary, pamięć Kościoła. Nie można odrzucać dziadków!” (27lipca 2016 r.).

A na zakończenie ŚDM wyraził padły takie słowa z ust papieża: „Młody człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją przyszłości. Rozmawiaj z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiaj z dziadkami. […] Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci. […] Pytajcie ich, bo oni są mądrością narodu” (31 lipca 2016 r.).

2. Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie! Pamięć, której przekazicielami jesteście, to nie tylko wspomnienia, muzeum czy rzeczy; to coś więcej. Pamięć to dziedzictwo wiary w Boga, miłości Ojczyzny i świadectwa honoru, a tego nie da się opisać jedynie eksponatami muzealnymi. Tego można się nauczyć od żywych świadków, a jesteście nimi właśnie Wy: Babcie i Dziadkowie. Jesteście pokoleniem, które do dziś opowiada nam o wojnach, o powstaniu warszawskim, o niesprawiedliwościach totalitaryzmu sowieckiego i trudach budowy wolności. Te Wasze opowieści, ten przykład i trudy Waszego życia nas ukształtowały. Niejeden z nas jest tym, kim jest, dzięki pomocy dziadków, dzięki cichej i ukrytej modlitwie babć w intencji napisania dobrze sprawdzianu czy zdania egzaminu albo o znalezienie dobrego męża czy żony. I za tę Waszą niezastąpioną, a często niewidoczną obecność dzisiaj dziękujemy!

3. Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie! Nie jesteście ciężarem ani dla społeczeństwa, ani dla Kościoła! Jak długo będziemy pielęgnować wśród nas tę prawdę, tak długo przetrwa nasza cywilizacja. Każdy z Was jest ogniwem naszej wspaniałej historii, dziedzictwa wiary i kultury. Bo przecież to wielu z nas babcia nauczyła pacierza, a dziadek pokazał groby powstańców czy żołnierzy. Bo to przecież babcia zna daty urodzin i imienin wszystkich swoich dzieci i wnuków, a dziadek ma zawsze cierpliwość, żeby nauczyć jeździć na rowerze. Bo to babcia i dziadek opiekują się wnukami, których rodzice muszą wiele godzin pracować dla ich utrzymania i godnego życia. Można Was Kochani chyba nazwać „pogotowiem opiekuńczym” albo swoistym „duchowym 500+”, bo pomagacie w każdej sytuacji: radości i smutku, kryzysu finansowego, trudności w rodzinie czy problemów z praktykowaniem wiary.

4.Powierzam Was teraz Jezusowi, słowami modlitwy Benedykta XVI, którą otrzymacie na zakończenie tej Mszy św.: „Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych”. Amen.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę