Jubileusz 25-lecia i Zjazd Diecezjalny KSM Rostkowo, 24 listopada 2018 r.

Dwa lata temu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w których również uczestniczyli Wasi przedstawiciele, papież Franciszek podczas jednego z rozważań na Campus Misericordiae powiedział do Waszych rówieśników, że człowiek przychodzi na świat właśnie po to, aby pozostawić po sobie ślad: „Bóg czegoś od ciebie oczekuje, Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, drzwi naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co cię zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest, jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny.” (16 lipca 2016 r.). I Wy podejmujecie to wyzwanie, tworząc wspólnotę ludzi młodych, wnoszących do Kościoła zapał, optymizm i wiele inspirujących pomysłów.

1. Drodzy młodzi przyjaciele, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej! Z radością przyjąłem Wasze zaproszenie do udziału we wspólnym, modlitewnym dziękczynieniu Panu Bogu z dwóch ważnych okazji: dorocznego zjazdu diecezjalnego oraz 25-lecia istnienia w diecezji płockiej. Ćwierćwiecze działalności, to poważny staż. Oznacza on, że od ponad dwóch dekad prowadzicie w Kościele Płockim wiele ważnych inicjatyw, duszpasterskich i ewangelizacyjnych, że Kościół ten nosi Wasze niezatarte znamię, że zostawiacie w nim swój ślad.

Dwa lata temu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w których również uczestniczyli Wasi przedstawiciele, papież Franciszek podczas jednego z rozważań na Campus Misericordiae powiedział do Waszych rówieśników, że człowiek przychodzi na świat właśnie po to, aby pozostawić po sobie ślad: „Bóg czegoś od ciebie oczekuje, Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, drzwi naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co cię zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest, jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny.” (16 lipca 2016 r.). I Wy podejmujecie to wyzwanie, tworząc wspólnotę ludzi młodych, wnoszących do Kościoła zapał, optymizm i wiele inspirujących pomysłów.

2. Jako organizacja katolicka KSM posiada piękne, bogate tradycje, będąc duchowymi spadkobiercami przedwojennej Akcji Katolickiej i jej dwóch młodzieżowych, stanowych organizacji: Katolickiego Związku Młodzieży Żeńskiej i Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej. I choć wybuch II wojny światowej przerwał ich działalność, a po wojnie władzom komunistycznym nie na rękę była działalność katolików świeckich, także młodych, to gdy tylko stało się to możliwe, w 1990 roku, w okresie transformacji ustrojowej, Konferencja Episkopatu Polski wydała dekret powołujący do życia ogólnopolskie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

3. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości warto też zwrócić uwagę na godło Waszej organizacji: jest nim połączenie orła polskiego i krzyża, w kolorach Kościoła (barwa żółta), flagi narodowej (biel i czerwień) oraz Maryjnego koloru niebieskiego. Co więcej, w swoim hymnie obiecujecie pracę dla Boga i dla Polski:

„Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały,
I nas powiedzie także wzwyż,
Gdzie buja orzeł biały,
Ojczyźnie spłacim święty dług,
Tak nam dopomóż Bóg!"

- deklarujecie zgodnie Kościołowi, Polsce i światu. To piękne i wzniosłe wezwania, które wyrażają pragnienie bycia autentycznymi świadkami Chrystusa.
Kilka lat temu światło dzienne ujrzały osobiste notatki papieża Jana Pawła II w tomie „Jestem bardzo w rękach Bożych”. Otóż nasz papież przez wiele lat prowadził podczas różnych konferencji czy rekolekcji zapiski duchowe. Pod datą 8 marca 1981 r. zapisał: „Człowiek z natury swej jest świadkiem. Chrystus chce, aby człowiek był świadkiem Boga. Być świadkiem Chrystusa – to znaczy przyjąć Chrystusa – świadka (…) – przyjąć Jego Objawienie. Być świadkiem, to znaczy odpowiadać (…). Przez takie świadectwo jedynie możemy zmieniać świat!”.

4. Kochani KSM-owicze, Wasz jubileusz jest dobrą okazją, żeby podziękować za aktywną działalność w naszej diecezji, za to, że chcecie zmieniać świat: poprzez modlitwę, udział w rekolekcjach i obozach formacyjnych, dni skupienia, turnieje sportowe czy tak wiele ewangelizacyjnych inicjatyw, związanych chociażby z Rokiem św. Stanisława Kostki w naszej diecezji. Wasze charakterystyczne koszulki z hasłem „Gotów!” można zobaczyć podczas wszystkich najważniejszych uroczystości religijnych w diecezji. Nie przypadkiem też jubileuszowy zjazd diecezjalny, w Roku św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i głównego patrona diecezji płockiej, postanowiliście zorganizować właśnie w związanym z nim Rostkowie, żeby niejako klamrą spiąć kończący się Rok Jubileuszowy z ćwierćwieczem działalności KSM.

5. Drodzy KSM-owicze: w dniu Waszego jubileuszu, w dniu refleksji nad przeszłością i postanowień na przyszłość, z serca życzę, aby udawało się Wam wcielać w życie szlachetne ideały służby Bogu i bliźnim. Nie traćcie swego młodzieńczego ducha, nie dajcie sobie wmówić, że można żyć bez Boga i wiary, nie dajcie się zwieść szkodliwym, ateistycznym ideologiom. Niech prowadzi Was ożywczy duch młodości. I niech w tym wszystkim „nauka z krzyża będzie mocą dla Was” (por. 1 Kor 1,18).

„Ojcze wszechmogący spraw, aby KSM naszej diecezji był wierni Ewangelii, Krzyżowi, wierze ojców i ideałom. Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza gorliwość apostolską, aby z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie, w rodzinach i otoczeniu oraz by w życiu społecznym szerzyli cywilizację miłości. Niech wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski, św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkówny. Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie niech zawsze odpowiadają: GOTÓW!”. Amen.