Inauguracja roku szkolnego w Szkołach Katolickich Płock, dnia 28 września 2017 r.

„Nadszedł czas, aby odbudowywać ten dom” (por. Ag 1,2). Z wielką radością, ale też i pewnym wzruszeniem serdecznie witam wszystkich obecnych na uroczystości inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Szkołach Katolickich w Płocku! Słowo powitania kieruję do ks. dyrektora Artura Janickiego, całego szacownego grona pedagogicznego, kochanych uczniów, drogich rodziców oraz wszystkich miłych gości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

1. „Nadszedł czas, aby odbudowywać ten dom” (por. Ag 1,2). Z wielką radością, ale też i pewnym wzruszeniem serdecznie witam wszystkich obecnych na uroczystości inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Szkołach Katolickich w Płocku! Słowo powitania kieruję do ks. dyrektora Artura Janickiego, całego szacownego grona pedagogicznego, kochanych uczniów, drogich rodziców oraz wszystkich miłych gości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przyznam szczerze, że z niecierpliwością oczekiwałem tego dnia, a wiem także, że w tym oczekiwaniu nie pozostawałem odosobniony. Zarówno ja, jak i wielu uczestników naszego dzisiejszego spotkania nie ma najmniejszej wątpliwości, że właśnie wspólnie wchodzimy w nową, piękną rzeczywistość, ważną dziś, ale wydaje się, że jeszcze ważniejszą w perspektywie przyszłości. Jest we mnie wewnętrzne przekonanie i pewność, że rozpoczyna się coś nowego i coś bardzo wartościowego. Poniekąd, wszystko zaczęło 30 listopada 2016 r., gdy Biskup Płocki Piotr Libera powołał do życia Komisję ds. Reorganizacji Szkół Katolickich w Sikorzu.
Myślę, że będąc w gronie całej społeczności szkoły warto przypomnieć drogę, która nas tu obecnych doprowadziła. Wspomniana Komisja rekomendowała Biskupowi Piotrowi, że w stolicy diecezji, czyli w Płocku powinna zostać utworzona szkoła katolicka (szkoła podstawowa i liceum), która swą siedzibę znajdzie w gościnnych murach Wyższego Seminarium Duchownego; że realizacja tego pomysłu stanowić będzie konkretną formę realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Trzecim Tysiącleciu, a nadanie liceum nazwy „Stanislaum” będzie stanowić upamiętnienie zbliżającej się 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki – patrona dzieci, młodzieży.
Rok temu rozpoczęły się więc przygotowania do tego, aby po 19 latach funkcjonowania Szkół Katolickich w podpłockim Sikorzu, placówka ta powróciła do miejsca, gdzie są jej historyczne początki. Oto bowiem niemal dokładnie 101 lat temu, dnia 27 września 1916 r. (zaledwie wczoraj minęła rocznica tego aktu) ówczesny biskup płocki, a potem arcybiskup i błogosławiony Kościoła katolickiego, Antoni Julian Nowowiejski oddał do użytku Liceum św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku. Szkoła od samego początku cieszyła się bardzo dobrą opinią w Płocku, diecezji płockiej i w całym kraju. Szybko po powstaniu zyskała uznanie: gdy w 1920 roku państwowe władze szkolne dokonały pierwszej klasyfikacji szkół według poszczególnych kategorii, to owo Liceum zostało od razu zaliczone do najwyższej kategorii – kategorii „A”.
2. „Nadszedł czas, aby odbudowywać ten dom”. Nasza diecezjalna szkoła katolicka wiele przeżyła, ale jednak przetrwała. Poradziła sobie z przerwą wojenną, a potem z trudnymi latami rządów władzy komunistycznej, która piętrzyła trudności przez katolicką placówką oświatową, odbierając jej w 1949 roku prawa państwowe, aż do roku 1981, kiedy to szkole ponownie przyznano, najpierw okresowo, a potem już na stałe te jakże ważne prawa.
Od września 1998 r. siedzibą szkoły stał się podpłocki Sikórz. Liceum, które w 1999 roku przyjęło nazwę Niższe Seminarium Duchowne Liceum Ogólnokształcące, w roku 2009 zostało nazwane Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki, a do szkoły mogły zacząć uczęszczać również dziewczęta – liceum stało się wówczas szkołą koedukacyjną.
Teraz nasza szkoła, wraz ze swymi pięknymi tradycjami edukacyjnymi, wraca do swojej pierwotnej siedziby przy ul. Nowowiejskiego 2 w Płocku. Jest to więc z jednej strony powrót do tradycji, ale z drugiej tworzenie też czegoś nowego: oprócz liceum możemy cieszyć się z powstania katolickiej Szkoły Podstawowej, jak również z kontynuacji nauczania w klasach gimnazjalnych. To bardzo ważne, że w jednym miejscu uczniowie zapewnioną mają niejako ciągłość edukacyjną.
W imieniu Biskupa Piotra i swoim wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się otwarcia Szkół Katolickich w tym miejscu i w tym czasie. Słowa podziękowań kieruję do osób oraz instytucji, zarówno diecezjalnych, jak i świeckich. Jesteśmy tu teraz razem, bo udało się skonsolidować zamiary i wysiłki, i odtąd możemy cieszyć się obecnością Szkół Katolickich w Płocku, w sercu diecezji. Wszystkim zaangażowanym w ten proces składam serdeczne Bóg zapłać!
Naszym wspólnym zadaniem jest, aby w tychże szkołach nadal był realizowany pierwotny zamysł błogosławionego abp. Nowowiejskiego, dla którego edukacja chrześcijańska była czymś nieodzownym w życiu: „Nauczanie to wielki bój za prawdę i dobro, w którym aby wytrwać (…) wyznawców potrzeba. Oszczędzać siebie nie można, potu żałować nie można, życie trzeba położyć w tej świętej sprawie” – pisał w 1910 roku do wiernych ten wielki Pasterz Kościoła Płockiego („List pasterski o obowiązku chrześcijańskiego nauczania dzieci i dorosłych”).
3. „Nadszedł czas, aby odbudowywać ten dom”. Kochani moi, słowa Błogosławionego Arcybiskupa doskonale wpisują się w dewizę naszej diecezjalnej szkoły, która brzmi: „Bezpieczeństwo – poziom nauczania – tożsamość”. O poziom nauczania nie musimy się tu martwić, o bezpieczeństwo będą dbać wychowawcy i nauczyciele, ale tożsamość jest kategorią, którą wypracowuje się przez lata. A szkole katolickiej zależy na wypracowaniu tożsamości chrześcijańskiej. Mamy w tej dziedzinie długie i szlachetne tradycje, które chcemy nie tylko pielęgnować, ale też upowszechniać. Niech tożsamość oparta na Ewangelii, wyróżnia nasze Szkoły.
Drodzy rodzice – przyjmijcie wyrazy wdzięczności za obdarzenie tej szkoły zaufaniem i powierzenie jej swoich dzieci. Kochani uczniowie – to dobrze, że wybraliście do nauki właśnie tę szkołę, że tu chcecie zdobywać wiedzę i doświadczenie, ale też pogłębiać swoje życie religijne i duchowe. Niech w nauce i dążeniu do wyznaczonych celów wspiera Was patron tej placówki - św. Stanisław Kostka, młodzieniec pracowity i pełen głębokiej wiary, dla którego wola Boga była najważniejsza.
Pamiętajcie, że Wasza szkoła stanowi wotum wdzięczności Matki Bożej – Pani Jasnogórskiej za Jej nawiedzenie parafii diecezji płockiej w latach 2015-2016. „Budujcie ten dom, by sobie w nim [Pan Zastępów] upodobał i doznał czci” (por. Ag 1,8). „Szukajcie (…) prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Jezusa Miłości, która stawia człowiekowi wymagania” (Jan Paweł II, „List do młodych całego świata”, 1985 r.). Niech przyświecają Wam światłe cele wychowawcze i edukacyjne, niech rozwojowi intelektualnemu towarzyszy rozwój spójnej i dojrzałej osobowości. Niech Szkoły Katolickie w Płocku wyślą w świat osoby wykształcone i wrażliwe na drugiego człowieka.
Kochani moi – życzę Wam z całego serca, abyście pozostali szkołą z kategorią „A”, pełną ducha i miłości Bożej. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę