Apel Jasnogórski w czasie pielgrzymki Akcji Katolickiej Jasna Góra, 18 czerwca 2021 r.

1. Matko i Królowo naszego narodu! Przed Twoim jasnogórskim tronem stają w ten czerwcowy wieczór członkowie i księża asystenci Akcji Katolickiej, przybywający do Ciebie z doroczną pielgrzymką. Tutaj, na Jasnej Górze Zwycięstwa, chcemy umocnić ducha, wsłuchać się w bicie serca Matki, którego rytm prowadził i niezawodnie kieruje kolejnymi rzeszami Polaków.
W tym czasie – jak twierdzi papież Franciszek – „doświadczamy nie tylko epoki zmian, ale zmiany epoki. Jesteśmy zatem w jednym z tych momentów, w których zmiany nie są już linearne, lecz epokowe. Stanowią wybory, które szybko zmieniają sposób życia, odnoszenia się do siebie, komunikowania się i formułowania myśli, relacji między pokoleniami ludzkimi oraz rozumienia i przeżywania wiary i nauki” (Przemówienie do Kurii Rzymskiej z okazji Bożego Narodzenia, 21 XII 2019 r.). Jeśli żyjemy w czasie zmiany epoki, potrzebujemy przemyślenia naszych wyborów, dostrzeżenia kryteriów właściwego postepowania. Nie chcemy tak ważnych decyzji podejmować bez Ciebie. Różne epoki i pomysły na świat się zmieniały, Ty jednak, Królowo naszego narodu, trwasz tutaj mimo ludzkich przeobrażeń i przypominasz ludziom naszego pokolenia, że są takie sprawy, których zmieniać nie wolno.
2. Pandemia bardzo jasno pokazała, że nie jesteśmy nieśmiertelni, a życie pojedynczego człowieka to tylko chwila, krótka epoka, która szybko przemija. Niemoralny dryf świata, obnażony w ostatnich miesiącach, objawił się w lęku bezradnego człowieka, który – przekonany dotychczas o własnej doskonałości – zobaczył, jak grząski jest piasek, na którym budował własną wizję życia, nierzadko pozbawioną wartości, a nawet wrogą Bogu. W obliczu coraz szerszej i szybszej laicyzacji polskiego społeczeństwa przychodzimy tutaj, by przypomnieć nam wszystkim konieczność propagowania i właściwego rozumienia „zdrowej nauki” (por. Tt 2,1). Przychodzimy, jak to zwykliśmy czynić, aby mimo „postchrześcijańskiego” myślenia coraz większych grup wierzących, przekonywać i skutecznie głosić nieprzemijającą, pewną i zawsze prawdziwą naukę wiary i moralności katolickiej.
Akcja Katolicka w naszej Ojczyźnie, jak nigdy dotąd, czuje się wezwana, by tworzyć „przymierze ducha”, łącząc ludzi, którym leży na sercu dobro każdego człowieka, prawda o świętym i pięknym moralnie życiu. Śladami św. Jana Pawła II wzywamy i obieramy Cię, Maryjo, za patronkę czasu zmiany epoki, a przez Twoje wstawiennictwo mówimy Bogu: „Dziękujemy […] za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię: daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez «Morze Czerwone», naucz nas być wolnymi” (Warszawa, 8 VI 1991 r.).
3. Stajemy przed Tobą, Królowo Polski, dziękując za dotychczasową opiekę nad nami, naszymi kołami parafialnymi i Krajowym Instytutem Akcji Katolickiej. Przynosimy nasze wspomnienie wszystkich zmarłych, świadomych swojego powołania we wspólnocie wierzących, którzy tworzyli i podtrzymywali dzieło Akcji Katolickiej. Przed tym „ołtarzem Ojczyzny”, na który patrzyło tak wielu naszych przodków, przedstawiamy prośbę o mądrość i roztropność dla rządzących, o ducha służby i nawrócenie duszpasterskie dla pasterzy Kościoła, o cierpliwość w życiu małżeńskim i rodzinnym.
W szczególny sposób prosimy, Maryjo, o poruszenie polskich sumień, by były wrażliwe na wartości, nazwane w nauczaniu Kościoła katolickiego „nienegocjowalnymi”, które nie powinny być nigdy kwestionowane i podważane dla właściwego współżycia międzyludzkiego. Tymi wartościami są: ochrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, szacunek dla małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz prawo rodziców do wychowania dzieci w zakresie przekazu wartości moralnych.
Niech przyczynia się za nami św. Jan Paweł II, obrońca życia i rodziny, który odnowił dzieło Akcji Katolickiej w Polsce po 1989 r., a od 2017 r. jest jej patronem. Niech nie zabraknie w nas także siły do przypominania dzieła Czcigodnego Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego, nauczyciela katolickiej nauki społecznej, który przeprowadził Kościół w Polsce przez czerwone morze komunizmu do portu „Solidarności”, ponieważ wszystko postawił na Ciebie, Maryjo!
4. Najlepsza Matko! W Roku św. Józefa oraz w Roku Rodziny Amoris laetitia działalność Akcji Katolickiej, tego ważnego stowarzyszenia katolików świeckich w Polsce, zawierzamy Świętej Rodzinie, by jej cnoty umacniały księży asystentów i wszystkich członków w większej wrażliwości na sprawy zbawienia, a także w pełniejszym zaangażowaniu w budowanie społeczeństwa bardziej braterskiego, otwartego na podjęcie marzeń o nowym, lepszym moralnie świecie. Jego kształt zależy w znacznej mierze od przekonanych do wiary, nadziei i miłości wyznawców Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
„Królowo Polski, Królowo Aniołów!
Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie,
Lecz żadna z jego rozerwanych połów
Już się nie modli, o Mario, do Ciebie!
My jedni tylko, paląc się na stosie,
Wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki –
Poznasz, Królowo, poddanych po głosie;
Bądź mym Aniołem, teraz i na wieki!”
(Zygmunt Krasiński, Hymn).