Chamsk, Parafia Pw. Św. Floriana
ul. Mazowiecka 35, 09-300 Żuromin
661 397 792
chamsk@diecezjaplocka.pl
www.parafiaswietegoflorianawchamsku.pl
Udostępnij:

Parafia została powołana do istnienia po raz pierwszy w 1385 r., w tym roku pobudowano też kościół. Była wówczas własnością Racibora, skarbnika księcia Janusza, a następnie od początku XV w. Pomścibora, podkomorzego ciechanowskiego, protoplasty rodu Chamskich, w których posiadaniu miejscowość pozostawała aż do połowy XVII w.

Już kilkanaście lat później, w 1401 r. bp Jakub z Korzkwi (Kurdwanowa) potwierdził przynależność do parafii w Chamsku następujących wiosek: Chamsk, Dębsk, Karniszyn, Łążek, Myślino, Kobyla Łąka, Olszewo i Poniatowo, gdzie znajdował się wówczas kościół filialny. W 1410 r. we wsi przebywał król Władysław Jagiełło. Według tradycji, w miejscowym kościele zatrzymał się na modlitwę, a następnie przez Olszewo podążył pod Grunwald.

Pierwszy drewniany kościół spłonął w XVI w. Na jego miejscu wybudowano kolejną drewnianą świątynię pw. św. Katarzyny, o której w 1598 r. pisano, że była wyposażona w murowaną kaplicę św. Floriana i zakrystię oraz ołtarze: główny, z wizerunkiem Zdjęcia z krzyża, oraz boczne: św. Agaty i św. Mikołaja. Świątynia uległa jednak zniszczeniu i w 1680 r. Chamsk doczekał się kolejnego, tym razem murowanego kościoła. Jego budowniczym był miejscowy proboszcz ks. P. Słabęcki, konsekracji dokonał zaś w 1689 r. biskup sufragan płocki Stanisław Całowański herbu Ogończyk. W 1797 r. siedzibę parafii przeniesiono do Poniatowa.

Obecna świątynia została zbudowana w latach 1817-1819 staraniem ks. Aleksandra Fiedorowicza. W 1950 r. budowlę odnowiono, a w 1966 r. pokryto kościół blachą i wyposażono w nowy sprzęt. Wnętrze kościoła stanowią trzy nawy, oddzielone dwiema parami drewnianych kolumn toskańskich. 

Kościół w Chamsku był dawniej ważnym ośrodkiem życia religijnego na tym terenie. Za czasów ks. Michała Skupieńskiego, który duszpasterzował w latach 1926-1950, zmieniono siedzibę parafii na Poniatowo. Ks. Skupieński był więc ostatnim kapłanem, pełniącym funkcję proboszcza parafii Chamsk, kolejni duszpasterze byli już proboszczami parafii Poniatowo, zaś kościół w Chamsku stał się kościołem filialnym.                               

W 1986 r. zostały podjęte pierwsze starania o przywrócenie parafii w Chamsku. Decyzją ówczesnego biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego w tym właśnie roku Chamsk stał się samodzielnym ośrodkiem duszpasterskim. Z inicjatywy ks. Zdzisława Witkowskiego w 1989 r. założono w Chamsku cmentarz grzebalny o powierzchni 1,5 ha. Cmentarz został ogrodzony i poświęcony przez ówczesnego biskupa pomocniczego w Płocku Andrzeja Suskiego. W latach 1992-1993 rozbudowano prezbiterium, zakrystię i kaplicę w parafialnym kościele; w świątyni podniesiono również sufit. Ogrodzono także plac wokół kościoła wraz z działką pod przyszły dom parafialny. W 1994 r. ufundowane zostały nowe meble do zakrystii, zaś dwa lata później zbudowano nowy ołtarz główny, w którym umieszczono obrazy św. Floriana, Świętej Trójcy oraz Matki Bożej Częstochowskiej. W kościele powstał także nowy ołtarz posoborowy, jak również ufundowano nowe ławki. Konsekracji ołtarza i poświęcenia kościoła dokonał bp Zygmunt Kamiński. W 2000 r. jako wotum jubileuszowe ufundowano nowe stacje drogi krzyżowej.

W 1998 r. rozpoczęto zbiórkę funduszy na budowę nowego domu parafialnego, który wybudowano w latach 1999-2003. Poświęcenia budynku dokonał 27 kwietnia 2003 r. biskup pomocniczy Roman Marcinkowski, który w tym dniu ogłosił także dekret biskupa płockiego Stanisława Wielgusa, erygujący ponownie parafię pw. św. Floriana w Chamsku.