Więcej niż oczekujesz

Nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek. Lubi zaskakiwać i dawać więcej niż tego oczekujemy. Nigdy nie zaskoczymy Boga ilością i wielkością naszych próśb. On zawsze pragnie i daje nam więcej, niż możemy to sobie wyobrazić.

Blog-pawel-04-2020.jpg

Nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek. Lubi zaskakiwać i dawać więcej niż tego oczekujemy. Nigdy nie zaskoczymy Boga ilością i wielkością naszych próśb. On zawsze pragnie i daje nam więcej, niż możemy to sobie wyobrazić.

Kobiety pogrążone w żałobie idące do grobu chciały tylko namaścić ciało Jezusa, wypełnić powinność związaną z pogrzebem, a zastały pusty grób, usłyszały od aniołów radosną nowinę i spotkały Zmartwychwstałego Pana.

Płacząca Maria Magdalena chciała tylko odzyskać od ¨ogrodnika¨ wykradzione ciało Mistrza, a otrzymała niewyobrażalną radość od Jezusa Zmartwychwstałego i została pierwszą misjonarką najważniejszej prawdy wiary.

Wątpiący Piotr i Jan biegli do pustego grobu. Zobaczyli płótna i chustę - dwóch niemych świadków męki i zmartwychwstania. Uwierzyli i zrozumieli Pisma, że On powstanie z martwych.

Zrezygnowani i smutni uczniowie idący do Emaus, spodziewali się, że Jezus wyzwoli Izraela od rzymskiego panowania, a otrzymali od samego Jezusa najlepsze wyjaśnienie Pism o Mesjaszu i serca płonące radością.

Zacheusz wspinając się na sykomorę chciął tylko zobaczyć Galilejczyka, a Jezus z Nazaretu zauważył go, przyszedł w gościnę do jego domu i odmienił mu życie.

Chromy od urodzenia w bramie świątyni oczekiwał od Piotra i Jana jałmużny, a otrzymał mocą Zmartwychwstałego uzdrowienie z choroby i szczęście wiary.

Można by tak dalej wymieniać przykłady z Ewangelii jak to Pan Bóg daje nam wiecej niż oczekujemy. Stwórca wie czego nam najbardziej potrzeba zanim to Jemu powiemy. W szczodrych gestach nikt nie może Mu dorównać. Cierpliwie uczy nas takiej hojności ¨kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!¨ (Mt 5,40-41)

Nigdy nie zapomnę tego jak 13 lat temu Bóg totalnie zaskoczył mnie swoją hojnością. Chciałem pracować tam gdzie brakuje księży i prosiłem biskupa o pozwolenie na wyjazd do Hiszpanii. Bóg przez przełożonego zaproponował mi pracę na misjach w Amazonii. Poprzez misje obdarował mnie bardziej niż to sobie mogłem wyobrazić i spełnił przy okazji wiele marzeń.

W czasie pandemi modlimy się o ochronę przed koronawirsusem, o zdrowie dla chorych, siły dla służb medycznych i mundurowych, o szybkie znalezienie szczepionki… Bóg słucha naszych próśb i cały czas działa dla naszego dobra. Nie ogranicza się jedynie do naszech błagań. Nam proszącym z wiarą chce dać więcej niż tego sobie życzymy.

W książce C.S. Lewisa ¨Listy starego diabła do młodego diabła¨ z 1942 roku autor tak wyraził niecne plany złego ducha: ¨Zasieję niepokój, strach i panikę. Zamknę szkoły, kościoły i ośrodki sportowe. Spowoduję ekonomiczne zamieszanie¨. Odpowiedź Jezusa jest wielkoduszna i pełna nadziei: ¨Połącze sąsiadów, odbuduję rodziny, sprawię, że ludzie zaczną wspólnie jeść obiad przy kuchennym stole. Pomogę ludziom zwolnić w ich życiu i docenić to co naprawdę ma znaczenie. Nauczę moje dzieci polegać na mnie a nie na świecie. Nauczę moje dzieci jak mi ufać a nie pieniądzom i rzeczom materialnym¨.

Jestem przekonany, że czas światowej epidemii przebuduje nasz sposób myślenia, zjednoczy nasze rodziny, pogłebi naszą osobistą więź z Jezusem, nauczy cieszyć się z tego co mamy, wskaże każdemu wartości nieprzemijające.

Czy ktoś spodziewał się, że miesiąc kwarantanny oczyści powietrze nad Chinami, Europą i USA. Świat wstrzymał produkcję, przestaliśmy przemieszczać się i dzięki temu ziemia złapała wyczekiwane wytchnienie i czas na regenerację. Pozytywnych zaskoczeń jest i będzie wiele w różnych dziedzinach życia.

Sądze, że Bóg zawsze odpowiada twierdząco na nasze prośby. Są jednak trzy rodzaje Bożego TAK. Pierwsza wersja: Bóg mówi ¨TAK¨ na naszą prośbę i od razu daje nam to o co prosimy. Takiej odpowiedzi na naszą modlitwę oczekujemy najczęściej. Druga możliwość: Bóg mówi ¨TAK, ALE JESZCZE NIE TERAZ¨. Wszechmogący wie lepiej, że to nie jest jeszcze ten moment, abyśmy otrzymali dar, o który Go prosimy. Taka odpwiedź wymaga od nas cierpliwej i wytrwałej modiltwy, która przemienia i jednoczy nasze serce z Bogiem. Wreszcie trzecia odpowiedź jest taka: Bóg mówi ¨TAK, ALE WIESZ JA MAM LEPSZY POMYSŁ¨. Taką odpowiedź trudno przyjąć, ale przynosi najwięcej dobra, gdyż uczy nas przyjmować z wiarą Bożą Wolę i ufać Opatrzności Bożej.

Niech ta kwarantanna trwa tyle czasu ile to jest potrzebne, aby nasze serce otrzymało prawdziwe, nieprzemijające dobra: miłość do Boga i życie wieczne. Amen.

wtorek, 21 kwietnia 2020

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę