Niestety...

Niestety przegłosowano dziś konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet! Niestety! bo właściwie dlaczego nie jest konwencja o zapobieganiu przemocy wobec człowieka? A może trzeba by teraz przegłosować konwencję o zapobieganiu przemocy wobec dzieci...? A potem konwencję o zapobieganiu przemocy wobec mężczyzn, a dalej na pewno da się jeszcze uszczegółowić i mogą powstawać kolejne konwencje.....

Niestety przegłosowano dziś konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet! Niestety! bo właściwie dlaczego nie jest konwencja o zapobieganiu przemocy wobec człowieka? A może trzeba by teraz przegłosować konwencję o zapobieganiu przemocy wobec dzieci...? A potem konwencję o zapobieganiu przemocy wobec mężczyzn, a dalej na pewno da się jeszcze uszczegółowić i mogą powstawać kolejne konwencje.....

A wszystko zdaje jedynie po to by pod szczytnymi ideałami - które zresztą mają skutecznie zamydlić oczy - wprowadzić pojęcie "PŁCI KULTUROWEJ' i walki ze "STEREOTYPAMI KULTUROWYMI"!!!!!!! No i mamy, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane w temacie wartości rodzinnych i humanistycznych odwołujących się i wyrastających z chrześcijaństwa i opartych na Ewangelii i katolickiej nauce społecznej!

Całe lata laicka lewica nie wiedziała jak ugryźć tę chrześcijańską naukę wzmocnioną stanowiskiem św. Jana Pawła II; jak zanegować zdobycze encyklik "Redemptor hominis", "Veritatis splendor" i "Evangelium vitae"; jak skutecznie uderzyć w rodzinę - a co za tym idzie w Kościół i społeczeństwo - chrześcijańskie społeczeństwo polskie! I wreszcie Unia Europejska przyszła z pomocą !!!!!

Chciałoby się powiedzieć - tylko pogratulować krótkowzroczności parlamentarzystom, politykom i działaczom społecznym... wystarczy dziś spojrzeć na zachodnią część Europy, na kraje starej unii by zobaczyć jak te "zdobycze cywilizacji" zniszczyły całe społeczeństwa.

Czy my też musimy iść tą drogą??? Ja nie chcę, nie godzę się na usuwanie chrześcijaństwa z mojego życia, z mojej filozofii, z podstaw świata jaki znam! Co w zamian.... na krótką metę bezideowy laicki liberalizm, a w perspektywie fundamentalizm islamski... We Francji zaczynają to już widzieć - o tym najnowsza książka Michela Houellebecqa "Soumission" - a u nas... jak zawsze Polak mądry po szkodzie!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę