Zostać świętym

Helena Kowalska na zdjęciu, które wycięłam przed laty z jakiejś gazety, ma zadarty nos, radośnie się uśmiecha, na pierś spływa jej gruby, długi, chyba rudy warkocz.

Helena Kowalska na zdjęciu, które wycięłam przed laty z jakiejś gazety, ma zadarty nos,  radośnie się uśmiecha, na pierś spływa jej gruby, długi, chyba rudy warkocz. Stoi w otoczeniu zieleni i cała jest taka świetlista. Ewidentnie bije z niej optymizm. To moje ulubione zdjęcie przyszłej Świętej. Ulubione, bo prawdziwe. W niczym nie przypomina ono wyretuszowanego  wizerunku z obrazu w płockim sanktuarium czy w Wikipedii, choć tam akurat zamieszczono także zdjęcie 18-letniej Heleny.

Kilka lat temu ks. Mieczysław Ochtyra, ówczesny rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku mówił, że Faustyna „drażniła” siostry. Myślę, że pewnie także z powodu swojej chorobliwości. Na tych, którzy często się na coś skarżą (choć Faustyna tego nie robiła) patrzymy podejrzliwie, czy to aby nie hipochondria, zespół Münchhausena czy też chęć ucieczki od obowiązków. W końcu inni robią swoje i nie narzekają, co najwyżej na ich nadmiar.

Faustyna w Płocku wykonywała proste prace fizyczne i rysowała Jezusa palcem na stolnicy z mąką. Była bardzo niezadowolona z pierwszego namalowanego obrazu Jezusa Miłosiernego. Do tego stopnia, że, jak usłyszałam w KRP, obraz przez jakiś czas wisiał… przodem do ściany. Niezadowolenie, to stan, którego perfekcjoniści doświadczają nader często. A Faustyna widziała, że obraz z wizji i obraz na płótnie, to dwa odmienne obrazy.

Nie wiemy, kto z naszego otoczenia będzie świętym. Może jest to ktoś, kto dziś nas najbardziej drażni, ale ostatecznie, gdy trzeba będzie jasno się określić, „pójdzie za Nim”?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę