Środki antyprzekazu

Lubię media. Naprawdę lubię media. Przez wiele lat zajmując się dziennikarstwem siłą rzeczy zżyłam się z wszystkimi „gryzipiórkami”, „pismakami” i „reporterzynami”. Jestem jedną z nich, z was. Ale co mam zrobić, gdy coraz trudniej przychodzi mi zaglądanie na różne portale, tłitery, fejsbuki i instagramy? Social media sprawiły, że pojmowane tradycyjnie media ze środków przekazu stają się środkami antyprzekazu.

G 19603

Orędzie papieża Franciszka na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „«Chodź i zobacz» (J 1,46). Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są i takie, jakie są” jest bogate w treść. Ojciec święty pisze o uczciwości i przejrzystości przekazu medialnego, otwarcie na prawdę i obiektywizm, o konieczności „zdarcia butów”, aby dotrzeć do sedna. Nie dochodzi się do niego klikając jedynie w klawiaturę komputera; potrzeba czasu, wysiłku, dociekliwości, rzetelności.     

Papież chce, aby dziennikarstwo było spotkaniem, wymianą dóbr, dobrą komunikacją. Ono nie ma poniżyć czy pokazać miejsce w szeregu. Ono ma być przestrzenią do budowania więzi międzyludzkich. Od „Choć i zobacz” zaczyna się wiara chrześcijańska, która jest przekazywana z doświadczenia, a nie ze słyszenia.    

„Również dziennikarstwo, jako opowiadanie o rzeczywistości, wymaga zdolności pójścia tam, dokąd nikt nie idzie - ruszenia się i pragnienia zobaczenia. Ciekawości, otwartości, pasji” – uważa Ojciec święty Franciszek. I przestrzega przed zagrożeniami związanymi z komunikacją social – bez weryfikacji faktów, poczucia odpowiedzialności, jakiejkolwiek kontroli. „Chodź i zobacz”, a więc przekonaj się sam!  

„Wielka atrakcyjność Jezusa dla tego, kto Go spotykał, wynikała z prawdziwości Jego głoszenia, ale skuteczność tego, co mówił, była związana z Jego spojrzeniem, Jego postawą, a nawet z Jego milczeniem” – przekazuje nam papież Bergolio. – „Dobra Nowina Ewangelii rozpowszechniła się na całym świecie dzięki spotkaniom człowieka z człowiekiem, serca z sercem”.

Tak moi drodzy, twórzmy wspólnie informacje i przekazujmy je. Social media są i będą, i nikt nie chce ich kasować, ale zdobądźmy się refleksję, czy wszystko można i wszystko wypada? Tabloidyzacja mediów, to jeden ze współczesnych dziennikarskich grzechów głównych. „Choć i zobacz” - nie zmyślaj, nie powielaj z premedytacją półprawd i podejrzeń. Sprawdź, czy aby na pewno piszesz prawdę. Nie krzywdź tych, o których piszesz.     

A kto wymyślił, że komentarze pod tekstami są anonimowe? Prawdziwą odwagą jest podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem, w innym razie często mamy do czynienia jedynie z obelgami, pomówieniami i domysłami. I nie bądźmy jak Piłat: „Cóż to jest prawda?” (J 18,38), bo wtedy możemy postawić znak zapytania pod wszystkim: Pismem świętym, listem apostolskim papieża, dekretem kongrergacji etc. etc.

Ja naprawdę lubię media i bardzo szanuję pracę dziennikarzy. Bez nich nie byłoby przekazu informacji. Jednak w czasach, gdy czytelnicy, słuchacze i widzowie coraz częściej mają do czynienia ze stekiem bzdur i kłamstw, trudno jest zachować obojętny stosunek i zimną krew. Pozostaje modlitwa:

„Panie, naucz nas wychodzić poza nasze «ja»

i wyruszać na poszukiwanie prawdy (…).

Obdarz nas łaską rozpoznawania miejsca

Twojego przebywania w świecie

i szczerością opowiadania o tym, co zobaczyliśmy”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę