News przedkanonizacyjny

„Członkowie fundacji `Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm` szykują [z okazji kanonizacji Jana Pawła II – przypis EG] kontrowersyjną akcję. Planują zawiesić w centrum Lublina billboard szkalujący papieża. – To prymitywna i wulgarna napaść, która zwyczajnie ośmiesza ateistów – mówi WP.PL etyk prof. Jacek Hołówka”.

„Członkowie fundacji `Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm` szykują [z okazji kanonizacji Jana Pawła II – przypis EG] kontrowersyjną akcję. Planują zawiesić w centrum Lublina billboard szkalujący papieża. – To prymitywna i wulgarna napaść, która zwyczajnie ośmiesza ateistów – mówi WP.PL etyk prof. Jacek Hołówka”.

To nie żart, ale przedkanozacyjny news pochodzący z popularnego portalu internetowego. Na zdjęciu są: Karol, Irena i Adam. Wodze wyobraźni są wszak nieograniczone. Na szczęście znany etyk, bynajmniej nie kojarzony z  Kościołem, potrafił „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

W zasadzie fundacja, o której niewielu w kraju słyszało, dla poparcia swej tezy może przypomnieć określenie „wujek”.  Tak przecież zwracali się do ks. Karola Wojtyły studenci, którzy razem z nim chodzili po górach i pływali kajakami. Bzdura będzie więc gonić bzdurę. Co komu do głowy przyjdzie, to on to „ubierze” w billboard, podpisze hasłem i puści w świat (w Lublinie pod tytułem „Papież rodziny rozbitej”). W Lublinie zresztą, mieście z KUL-em, ale także z „gender studies ” na tejże uczelni. Hulaj dusza, piekła nie ma.    

Gdy przeczytałam tego tzw. newsa, przypomniała mi się sytuacja całkiem niedawna, lokalna, płocka. Znany ksiądz szedł ulicą ze swymi znajomymi – młodymi rodzicami, którzy prowadzili wózek. Przez chwilę także on sam postanowił go poprowadzić. Jeden z płockich fotoreporterów uchwycił ten moment: uśmiechnięty ksiądz w sutannie prowadzi wózek, koło którego idą rodzice dziecka w wózku. Ale że ze zdjęciem można robić różne rzeczy, w publikacji zawierającej roczne podsumowanie pracy pewnego towarzystwa fotograficznego, znalazły się jedynie trzy obiekty: wózek, dziecko i ksiądz.     

Kanonizacja Jana Pawła II zepsuje dużo krwi tym, dla których świętość i autorytet się nie liczy, bo sami dla siebie są autorytetami: ateistycznymi, świeckimi i antyklerykalnymi. Z akcentem na ostatnie określenie. Kiedy wybierano Papieża Franciszka, komercyjne telewizje nieustannie dyskutowały o „kryzysie Kościoła”. Gdy zbliża się kanonizacja, trzeba Karola Wojtyłę przedstawiać jako „normalnego faceta”, który ze świętością miał niewiele wspólnego. Sapienti sat!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę