Modlitwa do durszlaka

Eureka! Polski Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji ponowne rozpatrzenie wniosku „Kościoła Latającego Potwora Spaghetti” o wpis do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych. Członkowie tej grupy obtrąbili „sukces” w mediach. Pytany o opinię pracownik Ministerstwa Informatyzacji i Cyfryzacji racjonalnie zauważył, że nie można nikomu zabronić modlić się do durszlaka.

Eureka! Polski Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji ponowne rozpatrzenie wniosku „Kościoła Latającego Potwora Spaghetti” o wpis do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych. Członkowie tej grupy obtrąbili „sukces” w mediach. Pytany o opinię pracownik Ministerstwa Informatyzacji i Cyfryzacji racjonalnie zauważył, że nie można nikomu zabronić modlić się do durszlaka.

Jak przypomina KAI, ministerstwo odrzuciło wcześniej wniosek o rejestrację makaronowej wspólnoty religijnej, gdy orzekło, że „można domniemywać, iż grupie tej nie tyle chodzi o stworzenie własnej doktryny”, ale „o ośmieszenie zasad obowiązujących w innej religii”. Resort powołał się wówczas m.in. opinie biegłych z Instytutu Religioznawstwa UJ, którzy stwierdzili, że „Kościół” Latającego Potwora Spaghetti zaliczany jest do tzw. „joke religions” oraz traktowany jako parodia innych religii, głównie chrześcijańskich. Dodałabym – głównie katolicyzmu.

Jednak oceniając tę sytuację bez „religijnego skrzywienia”, zastanawiam się, czy aby pomysłodawcy „Kościoła Potwora Spaghetti” sypiają dobrze? Jak wyrazić opinię, by nie obrazić ich „uczuć religijnych”? Głupota czy manipulacja? Gdybym nie czytała właśnie książki R. Tekielego „Zmanipuluję Cię, kochanie”, nie wiedziałabym, że istnieje wprost nieograniczona ilość metod, które służą psychomanipulacji, aby na przykład pozyskać ludzi do sekt.

Tylko kilka przykładów z całej masy podanych: telepatia, jasnowidzenie, prekognicja, reiki, metoda Silvy, aikido, tai chi chan, eurytmia…Kto tylko chce, może „stracić wolność na własne życzenie”.

Tekieli pisze też: „Wielkie religie są równie godne [jak chrześcijaństwo – EG], lecz nie równie dojrzałe. Mahomet i Budda nie kryli, że są tylko ludźmi. Chrystus był Bogiem. Nawracanie się na chrześcijaństwo jest duchowym postępem. Ruch w drugą stronę nie”. Dziennikarz wie, co pisze. Przed nawróceniem był zafascynowany New Age.

Dobrze… Budda, Mahomet, ale co z kluską? Twórcy nowego „Kościoła” dążą do nicości, ale nigdy się do tego nie przyznają, zamiast tego zamawiają kolejną porcję „pokarmu bogów” w makaroniarni. Cóż, każdy ma takiego boga, na jakiego sobie zasłużył. Choćby to była nawet mączna kluska. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę