Biedne Dziecko

Kiedy miał przyjść na świat jego Matka była tak zaskoczona, że w pierwszej chwili nie wiedziała, co odpowiedzieć dziwnemu mężczyźnie z zaświatów. Gdy dorastał, nikt nie rozumiał, skąd ma wiedzę mędrców. Gdy skończył trzydzieści lat, zaczął głosić rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Gdy trzy lata później umierał na krzyżu, ziemia zadrżała. Ten Bogu ducha winny Człowiek traktowany jest przez wieki z niezrozumieniem i złością. Świat Go nie chce.

Kiedy miał przyjść na świat jego Matka była tak zaskoczona, że w pierwszej chwili nie wiedziała, co odpowiedzieć dziwnemu mężczyźnie z zaświatów. Gdy dorastał, nikt nie rozumiał, skąd ma wiedzę mędrców. Gdy skończył trzydzieści lat, zaczął głosić rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Gdy trzy lata później umierał na krzyżu, ziemia zadrżała.  Ten Bogu ducha winny Człowiek traktowany jest przez wieki z niezrozumieniem i złością. Świat Go nie chce.  

To Dziecko zawsze miało pod górkę. Był wychowany przez samotną Matkę i nie mógł mieć nadziei na fizyczny kontakt z Ojcem. Gdy dorastał, zadziwiał mądrością i rozwagą. Wprawdzie zrobił rodzicom „numer”, gdy zaginął w drodze do Jerozolimy, ale więcej takich wychowawczych incydentów w Ewangelii nie zanotowano. Jakąś rekompensatą dla Jego Matki i opiekuna było zapewne to, że okazało się, iż ich Syn zamiast czczej rozrywki wybrał debatę z naukowcami.   

Gdy jako trzydziestoletni mężczyzna zaczął prowadzić tzw. działalność publiczną, od początku budził kontrowersje. Jedni Go pokochali, inni znienawidzili. Decydenci nie mogli mu darować, że burzy stary porządek: daje nowe przykazanie, szanuje kobiety, obnaża faryzeizmy i mówi, że Bóg jest Jego Ojcem. Był inny i tym drażnił ogół. Apogeum niechęci nastąpiło podczas sądu przed Piłatem, zakończonym śmiercią na krzyżu.  

A potem… Potem wydarzyło się coś, czego nie było nigdy wcześniej ani nigdy później. W to, że jednak żyje nadal, uwierzyła mała gromadka „nawiedzonych”. Co dziwne, grupka ta szybko zaczęła się rozrastać. Jednak aż do IV wieku Jego wyznawcy byli oficjalnie tępieni i zabijani. Potem w historii świata próbowały wybić Go ludziom z głowy dwa największe totalitaryzmy. 

Mamy rok 2019. Jeden z naukowców podaje, że śmierć męczeńską na świecie poniosło ponad 70 mln Jego wyznawców, w tym w XX wieku - 45 mln osób. Policzono też, że w 2018 roku chrześcijanie byli najbardziej prześladowaną religią na świecie. 245 mln chrześcijan na różnych kontynentach każdego dnia doświadcza różnych form dyskryminacji i dręczenia (więzień, tortur, śmierci etc.).
 
Współcześnie w mózgach obrazoburców powstają wciąż nowe, misterne plany, które mają unicestwić Twórcę chrześcijaństwa. Mają wyrzucić Go ze świadomości, mentalności, kultury. Bluźniercy wymyślili już romans z Marią Magdaleną czy homoseksualizm. Żeby obrazić chrześcijan, profanują symbole religijne, malują kolorowe aureole, reżyserują obsceniczne sztuki teatralne, rysują bluźniercze karykatury i skandaliczne grafiki, obrażają, atakują, prowokują, kpią, przypisują złe intencje. Form i rodzajów używania sobie na chrześcijanach jest bez liku. Wystarczy wejść na pierwszy z brzegu portal czy Fb.  

Po ludzku szkoda mi Dzieciątka Jezus. Przy okazji Bożego Narodzenia chciałoby się pisać o miłości, dobru, pokoju, nadziei. Chciałoby się pożyć trochę w atmosferze niezwykłego ciepła, która zawsze towarzyszy narodzinom noworodka, przychodzącego na świat nowego człowieka, przez całą rodzinę oczekiwanego dzidziusia. Chciałoby się… Ja jakoś nie potrafię. Gdy myślę o tych narodzinach Anno Domini 2019 przychodzi mi do głowy jedno określenie – biedne Dziecko. 


Fot . Blog 96[34463]
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę