Arcybiskup nie lubi gender

Kilka dni temu ktoś zadał mi pytanie, kiedy piszę bloga. Odrzekłam, że gdy pojawi się jakaś „iskra”. Właśnie się pojawiła. Jest czwartek 13 marca, godzina 19.53. Przed chwilą telewizja publiczna podała informację, że Polskim Kościołem będzie „rządził” abp Stanisław Gądecki. A drugi po nim jest abp łódzki Marek Jędraszewski. Owszem, zainicjował w zlaicyzowanej Łodzi „Dialogi w katedrze”, ale… „znany jest jako przeciwnik gender”.

Archikatedra_lodz_v2.jpg

Kilka dni temu ktoś zadał mi pytanie, kiedy piszę bloga. Odrzekłam, że gdy pojawi się jakaś „iskra”. Właśnie się pojawiła. Jest czwartek 13 marca, godzina 19.53. Przed chwilą telewizja publiczna podała informację, że Polskim Kościołem będzie „rządził” abp Stanisław Gądecki. A drugi po nim jest abp łódzki Marek Jędraszewski. Owszem, zainicjował w zlaicyzowanej Łodzi „Dialogi w katedrze”, ale… „znany jest jako przeciwnik gender”.

Łatka już przypięta. Mainstream nie będzie go w lubił. Hierarcha jest profesorem, był wykładowcą akademickim, reprezentuje nurt intelektualny w Kościele, ale… nie ludzi gender. Ja też nie lubię i zdecydowanie nie godzę się na dzielenie ludzi na „lubiących i nie lubiących gender”, bo mi to przypomina „mowę nienawiści”. A poza tym czy ludzie Kościoła wyobrażają sobie, żeby wiceprzewodniczący KEP lubił gender?   

Wczoraj, też w publicznej, atrakcyjna blondynka, która nazywa się Magdalena Ogórek i podpisywana jest jako „historyk Kościoła” orzekła, że Kościół polski przede wszystkim musi poradzić sobie z problemem pedofilii. Tak… Nie znam jej publikacji naukowych, nie wiem czy były o pedofilii w Kościele. Ta pani zapewne jest znana w jakichś środowiskach. Za to w Googlach wyskoczyło, że jest związana z pewną polską partią lewicową. Czy jeśli jakaś telewizja napisze pod moim zdjęciem, że jestem Einsteinem, to znaczy że jestem Einsteinem? 

A taką mamy dzisiaj ładną rocznicę - mija rok od wyboru papieża Franciszka: pięknego duchowo i „pachnącego owcami”. Rok temu, kręcąc się po mieszkaniu i w międzyczasie zerkając w telewizor, czy przypadkiem nie pokaże się „mistyczny” biały dym na dachu Watykanu, nie spodziewałam się, że nowy papież zostanie wybrany. Gdy biały dym się ukazał, emocje puściły i zaczęłam ryczeć jak bóbr (przepraszam za te osobiste zwierzenia). Te łzy przyniosły dobro w postaci tego wyjątkowego papieża. Niedawno ks. Sławomir Oder powiedział, że żyjemy w czasach „świetności papiestwa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę