Wybierzmy uczciwość

Na ulicach miast i w mediach już widać kandydatów do samorządu. Żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie zdarzają się przypadki, że większość oszołomów i cwaniaków wygrywa z uczciwymi i prawymi kandydatami. Przed wyborami warto ludziom przypominać, aby głosowali przede wszystkim na uczciwość.

Na ulicach miast i w mediach już widać kandydatów do samorządu. Żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie zdarzają się przypadki, że większość oszołomów i cwaniaków wygrywa z uczciwymi i prawymi kandydatami. Przed wyborami warto ludziom przypominać, aby głosowali przede wszystkim na uczciwość.

Wszelkiej maści cwaniakom należy pokazać czerwoną kartkę i nie dać najmniejszych szans na dobry wynik. Tylko od nas zależy, kto będzie zarządzał w naszej małej ojczyźnie.

W moim rodzinnym Gostyninie od stycznia na stanowisku burmistrza jest osoba skazana prawomocnym wyrokiem i na razie i wojewoda i sądy są bezradne, aby odwołać jegomościa. Od lat Włodzimierz Ś. bajdurzył o budowie term i tym samym rozbudził nadzieje wśród mieszkańców na lepsze jutro. Cztery lata temu tuż przed wyborami postanowił zawiesić na budynku Urzędu Miasta banner informujący o rozpoczęciu prac budowlanych, tymczasem nie ma nawet pozwolenia na budowę. Przez cztery ostatnie lata z fantazją opowiada o rychłym rozpoczęciu prac budowlanych, o tajemniczym inwestorze, o świetlanej przyszłości Gostynina. I co?

Radni skupieni wokół skazanego burmistrza we wszystko wierzą i  popierają chore pomysły. Czy oni działają dla dobra społeczności lokalnej? Czy godnie reprezentują swoich wyborców?  Wśród tej grupy są nauczyciele - jaki dają przykład? Czy to jest uczciwe?

Na "budowę" term wydano już ponad 20 mln zł, a nie ma nic. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Płocku, a Najwyższa Izba Kontroli uważnie się przygląda.

Podałem przykład Gostynina, ale pewnie podobnych sytuacji w naszym kraju jest więcej, dlatego apeluję – do podjęcia samorządowej pracy wybierzmy uczciwość. 

poniedziałek, 29 września 2014

Udostępnij:
Autor wpisu Andrzej Adamski
 Andrzej Adamski
Dziennikarz, twórca portalu gostynin24.pl. Mieszka w Gostyninie.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę