Wierny własnemu sumieniu

Jak co roku w październiku z grupą rowerzystów z Płocka i Gostynina udaliśmy się na tamę do Włocławka aby oddać hołd zamordowanemu przez władze PRL księdzu Jerzemu Popiełuszce. Poniższy post zamieściłem na portalu facebook:

Adamski blog.jpg

Jak co roku w październiku z grupą rowerzystów z Płocka i Gostynina udaliśmy się na tamę do Włocławka aby oddać hołd zamordowanemu przez władze PRL księdzu Jerzemu Popiełuszce.

W 35. rocznicę zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki z grupą przyjaciół udaliśmy się rowerami do Włocławka (98 km) aby oddać hołd kapelanowi Solidarności. Ks. Jerzy walcząc ze złem często podkreślał słowa św. Pawła - "Zło dobrem zwyciężaj". Tego się trzymajmy, a życie będzie piękniejsze”. […]

Kapelan Solidarności walczył ze złem w PRL, dzisiaj podejrzewam, że w wolnej Polsce też walczyłby ze złem, broniąc chrześcijańskich wartości, a jak widzimy - to zło jest krzykliwe i agresywne, jest w różnych ugrupowaniach.

Jestem pewien, że ksiądz Jerzy nie poparłby ugrupowania, które jest za aborcją czy eutanazją, nie poparłby lewackich towarzyszy i chyba ludowców, którzy skręcili w lewo. Znam wielu duchownych podobnie myślących i stąd taki wniosek.

Nie mogę zrozumieć dlaczego ochrzczona osoba wierząca popiera w wyborach ugrupowania, które są za zabijaniem dzieci poczętych i otwarcie walczą z Kościołem Katolickim. Ba, znam przypadki pielgrzymujących do miejsc świętych, którzy głosują na takie ugrupowania. Niewiedza czy hipokryzja?

Te śmieszne tęczowe hasełka o wolności i tolerancji – co to jest? Pan Bóg tak stworzył świat, że obok mężczyzny jest kobieta, więc wszelkie genderyzmy to zguba dla człowieka. 

Komuniści w PRL walczyli z Kościołem Katolickim dyskretnie, dziś zazwyczaj ich dzieci otwarcie wojują i podważają autorytet Kościoła. Nie trzeba ukończyć wielkich uczelni aby to zobaczyć, kto i co popiera w życiu, jakimi wartościami się kieruje. To wszystko zobaczymy wkrótce, ponieważ lewica znów wraca do parlamentu. […]

Ks. Jerzy Popiełuszko był wierny własnemu sumieniu i należy patrzeć na Jego życie z perspektywy Jezusowego zwycięstwa nad złem. [...]

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę