Trzeba poważnej opozycji

Sejm zdecydował, że obywatelski projekt komitetu „Ratujmy Kobiety 2017”, liberalizujący przepisy aborcyjne nie będzie procedowany. Zabrakło raptem dziewięciu głosów i bardzo dobrze. Wielu posłów PO i Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu, najprawdopodobniej celowo, a trójka z PO zagłosowała przeciw, co mocno zdenerwowało kierownictwo ugrupowania. Całość pokazuje jak słabiutka i pogubiona jest opozycja. Znaczna część posłów PiS zagłosowała za dalszą pracą nad wspomnianym dokumentem, tym samym udowadniając, że szanują obywatelską inicjatywę.

Sejm zdecydował, że obywatelski projekt komitetu „Ratujmy Kobiety 2017”, liberalizujący przepisy aborcyjne nie będzie procedowany. Zabrakło raptem dziewięciu głosów i bardzo dobrze. Wielu posłów PO i Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu, najprawdopodobniej celowo, a trójka z PO zagłosowała przeciw, co mocno zdenerwowało kierownictwo ugrupowania. Całość pokazuje jak słabiutka i pogubiona jest opozycja. Znaczna część posłów PiS zagłosowała za dalszą pracą nad wspomnianym dokumentem, tym samym udowadniając, że szanują obywatelską inicjatywę. 

W sobotę partia Razem, Inicjatywa Polska i Zieloni zorganizowali manifestację pod budynkiem Parlamentu, gdzie mocno wyrażali swoje niezadowolenie względem... opozycji. Jeżeli dodamy do tego wypowiedź szefa SLD Włodzimierza Czarzastego, który wytknął niekonsekwencję posłom opozycji i doradzał aby uczyć się od PiS-u - to sytuacja staje się dość zabawna.

Przez cztery letnie miesiące byłem przewodnikiem po greckich wyspach. Spotykałem wiele osób o różnych poglądach z różnych zakątków Polski. Na wycieczkach raczej nie politykowałem ale turyści często dopytywali o obecną sytuację w Grecji i wówczas bywało, że wchodziliśmy na temat polityki. Większość napotkanych tam rodaków popierała rządy w kraju i z uśmiechem opowiadali o gwiazdach opozycji jak Ryszard Petru czy Grzegorz Schetyna. Zdecydowana większość wypowiadała się, że prędzej upadnie opozycja niż rząd i to się właśnie dzieje na naszych oczach.

Wyborcy PO i Nowoczesnej są zniechęceni do swoich wybrańców. W moim Gostyninie lewacy i sympatycy KOD przebąkują coś o konieczności powstania nowego ugrupowania, pewnie jeszcze bardziej nowoczesnego od Nowoczesnej. Nienawiść do PiS i do rządu Mateusza Morawieckiego tak bardzo ich otumaniła, że nie widzą albo nie chcą dostrzec, że Polska wyrasta wreszcie na silny, nowoczesny kraj. Rozwija się gospodarka, ludzie więcej zarabiają, z optymizmem patrzą w przyszłość – cóż więcej trzeba?

Trzeba poważnej opozycji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę