Przyjaciele Europy

W niedzielę 10 kwietnia brałem udział w głównych obchodach 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wspaniała atmosfera, tysiące ludzi na Krakowskim Przedmieściu i na Placu Zamkowym. Prawica pokazała siłę i patriotyzm.

W niedzielę 10 kwietnia brałem udział w głównych obchodach 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wspaniała atmosfera, tysiące ludzi na Krakowskim Przedmieściu i na Placu Zamkowym. Prawica pokazała siłę i patriotyzm. 
Kiedy prezydent Andrzej Duda apelował o wybaczenie, pomyślałem sobie wówczas, że jest nadzieja na pojednanie Polaków.
Szybko jednak się rozczarowałem, jak w środę widziałem zadowolonych europosłów z PO popierających antyrządową rezolucją. Okazało się, że opozycja nie jest gotowa na zawarcie kompromisu.
Europosłowie wezwali polski rząd do przestrzegania, opublikowania i wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z marca 2016 r., który dotyczył zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Trybunale. Za rezolucją głosowali posłowie z PO, PSL i SLD – Polacy zagłosowali przeciwko Polsce, przeciwko swojej Ojczyźnie. Rezolucja nie ma wiążącej mocy prawnej ale sam fakt działania Polaków przeciwko polskim interesom jest moim zdaniem karygodny.
Żyjemy przecież cały czas w demokratycznym kraju. Władza wybrana w  demokratycznych wyborach realizuje swój program i instytucje europejskie powinny to uszanować. Przecież Polska jest suwerennym państwem i ma prawo do podejmowania własnych decyzji. 
Kompletnie nie mogę pojąć szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który w jednym z komentarzy powiedział, że przyjaciele w Europie nic złego nam nie zrobią. Czy aby na pewno panie Tusk? 
Z historii wiemy czym kończyły się apele Polaków np. do Moskwy w 1792 r. Targowiczanie zwrócili się do carycy Katarzyny II, aby obaliła polski Sejm.
Czy postępowanie "nowoczesnych" polityków nie jest podobne do działań sprzedawczyków z XVIII wieku? 
Zakończmy wreszcie spory, bo nasi przyjaciele z Europy tylko zacierają ręce z radości.

wtorek, 19 kwietnia 2016

Udostępnij:
Autor wpisu Andrzej Adamski
 Andrzej Adamski
Dziennikarz, twórca portalu gostynin24.pl. Mieszka w Gostyninie.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę