Cudowna Skępska, Maryjo nasza

Kilkanaście lat temu, a dokładniej w 2006 roku, kiedy pracowałem w telewizji kablowej w Gostyninie, nieżyjący już nauczyciel z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego Ludwik Pawikowski zaproponował mi zrobienie materiału filmowego z wyjazdu rowerzystów z Gostynina do Skępego na uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Kilkanaście lat temu, a dokładniej w 2006 roku, kiedy pracowałem w telewizji kablowej w Gostyninie, nieżyjący już nauczyciel z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego Ludwik Pawikowski zaproponował mi zrobienie materiału filmowego z wyjazdu rowerzystów z Gostynina do Skępego na uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ekipa tv odprowadziła grupę składającą się głównie z uczniów LO, aż za Lucień i tam przewodnik cyklistów ks. Jarosław Kłosowski, ówczesny katecheta z LO, obecnie proboszcz w Szczawinie Kościelnym zarządził pierwszy postój. Byłem pod wrażeniem młodych ludzi i podjąłem decyzję, że jadę na drugi rok i tak też się stało, oczywiście z kamerą. Od tego czasu rozpoczęła się moja przygoda z miejscem wybranym przez Maryję. 
Lubię atmosferę skępskiego odpustu, lubię wpatrywać się w pielgrzymów poruszających się w kompaniach, często z orkiestrą, uwielbiam słuchać o cudownych historiach i pięknych świadectwach związanych z pielgrzymowaniem do Skępego.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a  będzie wam dane. Wielu skępskich pielgrzymów prosi i są tego wspaniałe efekty. 
Znam pięknych i bogatych, którzy są nieszczęśliwi, cierpią na depresję, kręcą się w kółko nie widząc Boga, który jest przecież najlepszym lekarstwem na nasze problemy. Biskup Mirosław Milewski w tym roku w Skępem dziękując pielgrzymom za szlachetne i proste piękne świadectwo wiary zwrócił uwagę, że współczesny świat żyje właśnie tak, jakby Boga nie było. 
Moja propozycja dla zagubionych i szukających szczęścia jest taka - proszę kupić sobie dobre buty albo dobry rower i wyruszyć na pielgrzymi szlak do Cudownej Skępskiej Maryi naszej, tylu łaskami wsławionej i prosić o lepsze życie. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę