Słowo Biskupa Płockiego do kapłanów na Wielki Post 2018 roku – Roku św. Stanisława Kostki

Rozpoczął się Wielki Post, który w naszych wspólnotach parafialnych jest także szczególnym czasem rekolekcyjnym. Zachowanie tej tradycji – tradycji rekolekcji parafialnych jest wspaniałym dziełem polskiego Kościoła i wielką Waszą zasługą. Wiem, jak bardzo troszczycie się o dobór właściwych rekolekcjonistów, o modlitwę o godne przeżycie przez wszystkich parafian tego świętego czasu, o zaproszenie i ugoszczenie odpowiedniej liczby spowiedników.

Czcigodni Bracia,

Rozpoczął się Wielki Post, który w naszych wspólnotach parafialnych jest także szczególnym czasem rekolekcyjnym. Zachowanie tej tradycji – tradycji rekolekcji parafialnych jest wspaniałym dziełem polskiego Kościoła i wielką Waszą zasługą. Wiem, jak bardzo troszczycie się o dobór właściwych rekolekcjonistów, o modlitwę o godne przeżycie przez wszystkich parafian tego świętego czasu, o zaproszenie i ugoszczenie odpowiedniej liczby spowiedników.
Dbajcie, proszę, o atmosferę skupienia podczas świętych rekolekcji, o pomoc wiernym w odbyciu rachunku sumienia przez przygotowanie odpowiednich tekstów, o zapewnienie dyskrecji i ciszy podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, co może zapewnić odbywanie spowiedzi na przykład godzinę przed Mszą świętą i nauką rekolekcyjną.
W tym roku zwracam się do Was z jeszcze jedną serdeczną prośbą - abyście tematem rekolekcji, a przynajmniej ich części czynili osobę, wzór życia i aktualność świadectwa św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona naszej Diecezji i patrona młodzieży. Jeśli - jak się z radością i satysfakcją dowiedziałem - w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej, w dniach 14-16 lutego br. odbyły się rekolekcje o św. Stanisławie Kostce, to tym bardziej nie może być inaczej w naszej Diecezji. To nasz obowiązek, skoro w Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzimy Rok naszego Świętego Diecezjanina! Odkrywajmy sami i pomóżmy odkrywać swoim parafianom wciąż aktualne cechy duchowości tego młodego Polaka i Mazowszanina czasów renesansu: dążenie do czystości motywów i szlachetności serca, odkrywanie głębi i piękna modlitwy i medytacji, wreszcie radykalizm ucieczki od grzechu, iluzji, struktur zła, od konformizmu i aspiracji, od czerpania korzyści z układów tego świata.
O co prosząc, z serca Wam na cały wielkopostny trud błogosławię –


Wasz Biskup Piotr


Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Maryi Matki Pokoju (gdzie w latach 1953/54 uwięziony był Prymas Tysiąclecia), 23 lutego 2018 r.