Mieć marzenia...

Uwielbiam siadać na schodkach betonowego bulwaru Wisły, tak niemalże pod mostem i wpatrywać się w drugi brzeg... Myślę jaką wizję i odwagę mieli budowniczy, by w 1938 roku spiąć oba brzegi Płocka, by zbudować most pod górę z Radziwia na szczyt Tumskiego wzgórza...

Uwielbiam siadać na schodkach betonowego bulwaru Wisły, tak niemalże pod mostem i wpatrywać się w drugi brzeg... Myślę jaką wizję i odwagę mieli budowniczy, by w 1938 roku spiąć oba brzegi Płocka, by zbudować most pod górę z Radziwia na szczyt Tumskiego wzgórza...

...siedząc uświadamiam sobie, że są w człowieku takie chwile, takie nagłe drgnienia serca! Niepokój, że coś trzeba zrobić, że właśnie teraz przyszła ta chwila i ten czas! Jakaś odwaga i wizja przy których wszystko inne staje się nieważne, nieatrakcyjne! Takie chwile dotyczą także nasze życia duchowego! Przychodzi moment by coś w sobie zmienić - jedna chwila, jeden dreszcz emocji i już! Decyzja!

Zaczynam inaczej! Wszystko od nowa – tym razem lepiej, mądrzej! Postaram się naprawić to co było nie tak, to co nie wyszło, zmienię się!

I było by cudownie, gdyby nie nagła opinia moich znajomych… patrzą na mnie i ni stąd, ni  zowąd wyrywa się im z ust; „a ty co taki święty”, „ej, no weź, nie przeginaj”, „…świętoszek no”! A wszystko okraszone po trosze nieszczerym, a po trosze sarkastycznym uśmiechem…

I już! I pozamiatane… już po chęci zmiany, po decyzji… no bo przecież nie mogę się wygłupić, bo co oni o mnie pomyślą, jak będą mnie traktować!

…a może jednak zacząć wszystko od nowa, jeszcze raz przemyśleć swoje życie, naprawić złe i głupie decyzje, coś w sobie zmienić – to zależy tylko ode mnie i mojej odwagi

Ci budowniczowie płockiego mostu mieli marzenia, mieli wizję i odwagę, a ja...?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę