Intencje

W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanon 534 §1) każdy proboszcz i administrator parafii ma obowiązek odprawiać w każdą niedzielę i święto nakazane Mszę Świętą w intencji swoich parafian. Eucharystia ta powinna być centrum całego tygodnia i gromadzić jak największą liczbę wiernych.

Krok po kroku

Krok 1

Skontaktuj się z duszpasterzem swojej parafii. Możesz wybrać się do kancelarii parafialnej lub zadzwonić, wysłać e-mail. Pamiętaj, że jeśli zależy ci na konkretnym terminie, powinieneś to zrobić odpowiednio wcześniej. Twoja osobista intencja w której ma byś sprawowana Msza Święta może dotyczyć różnych spraw, wydarzeń, osób.

Krok 2

Msza święta gregoriańska to  szczególna forma modlitwy za zmarłych, obejmująca trzydzieści Mszy Świętych, odprawianych dzień po dniu w intencji jednej osoby zmarłej, z prośbą o darowanie jej kar czyśćcowych. Praktykę Mszy Świętej gregoriańskiej zainicjował papież Grzegorz Wielki (stąd jej nazwa), którego pontyfikat przypadł na lata 590-604.

Krok 3

Św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Tertio millenio adveniente” napisał, że „wszystkie jubileusze osobiste czy wspólnotowe mają wielkie i szczególne znaczenie w życiu jednostek oraz w życiu odnośnych wspólnot”. Słowa te uzmysławiają nam wagę obchodzenia rocznic ważnych wydarzeń.  Według Pisma Świętą jubileusze są źródłem szczególnych Bożych łask. Warto więc pamiętać o wydarzeniach, które przeżyliśmy, a które mogą umocnić nas w przyszłości.

 

Częste pytania:

P: Czy Msza Świętą w intencji parafian ofiarowana jest tylko za żywych czy również za zmarłych?

Każda Eucharystia jest modlitwą za żywych i umarłych, ponieważ zgodnie z naszą wiarą zmarli żyją nadal, zmieniając tylko sposób bytowania. Dlatego też kapłan odprawiający Mszę Świętą za parafian ofiaruje swą modlitwę zarówno za żyjących na ziemi, jak i za dusze przebywające w czyśćcu. Dla pierwszych wyprasza błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, dla drugich – błaga o życie wieczne w niebie.

P: Czasem zdarza się sytuacja nadzwyczajna, na przykład nagła choroba lub wypadek i rodzina dotkniętej nieszczęściem osoby prosi o pilne odprawienie Mszy Świętą o zdrowie. Czy ksiądz może wtedy odprawić ją w miejsce Mszy Świętą za parafian?

Msza za parafian jest również modlitwą w intencji wszystkich chorych i cierpiących członków wspólnoty. Ksiądz może dołączyć do niej szczegółową intencję modlitewną za konkretną, cierpiącą osobę.

P: Czy odprawienie Mszy Świętą gregoriańskiej gwarantuje darowanie kar czyśćcowych osobie, za którą była ona ofiarowana?

Nigdy do końca nie mamy takiej gwarancji, może się bowiem okazać, że modliliśmy się na przykład za osobę potępioną. Jednak w przypadku dusz znajdujących się w czyśćcu, istnieje wielowiekowe przeświadczenie o skuteczności tej formy modlitwy. Wspomniany już papież Grzegorz Wielki polecił odprawianie Mszy świętej w tej formie za zmarłego współbrata z zakonu benedyktynów. Znaleziono przy nim pieniądze, których posiadanie było mnichom zabronione. Zgodnie z tradycją, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i podziękować za okazane łaski, dzięki którym opuścił czyściec.

P: Czy Msza Świętą gregoriańska może zostać przerwana?

Kwestię tę reguluje deklaracja Stolicy Apostolskiej „TricenarioGregoriano” z dnia 24 lutego 1967 r.  Stanowi on, że kapłan może przerwać odprawianie Mszy Świętą gregoriańskich: w dni Triduum Paschalnego, gdy zaistnieje bez winy kapłana nieprzewidziana przeszkoda (na przykład choroba), z powodu niektórych czynności duszpasterskich (na przykład Msza Świętą pogrzebowa lub Msza Świętą za nowożeńców). Trzeba jednak pamiętać, że w takich sytuacjach kapłan jest zobowiązany do „uzupełnienia” liczby Mszy Świętą gregoriańskich do trzydziestu. Gdyby się zdarzyło, że kapłan z własnej winy zaniedbał odprawienia Mszy Świętej, zobowiązany jest do odprawienia ponownie trzydziestu Mszy Świętą w intencji zmarłego.

P: Czy można zamówić Mszę Świętą gregoriańską za wielu zmarłych lub za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące?

Nie można. Dokument „Tricenario Gregoriano” podkreśla, że Msze Świętą gregoriańskie mogą być odprawione tylko za jednego zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za wielu zmarłych.

P: Czy można skrócić czas odprawiania Mszy Świętą gregoriańskiej, na przykład gdyby w danej intencji modliło się kilku księży przez mniej dni?

Nie ma takiej możliwości. Deklaracja „Tricenario Gregoriano” zaznacza, że Msze Świętą gregoriańskie zawsze muszą  być celebrowane w kolejnych, następujących po sobie dniach. Dokument zobowiązuje zresztą biskupów i przełożonych zakonnych do czuwania, aby w sprawie Mszy Świętych gregoriańskich nie było żadnych nadużyć.

P: Jakie jubileusze małżeńskie możemy obchodzić w Kościele?

Obrzędy sakramentu małżeństwa przewidują dwa jubileusze: 25-lecia (srebrny) i 50-lecia (złoty). Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by obchodzić inne rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, na przykład pierwszą, dziesiątą czy trzydziestą.

P: Czy można prosić o odprawienie Mszy Świętą na przykład z okazji 18 urodzin?

Tak. Wejście w dorosłe życie, to doskonały moment, by prosić Pana Boga o opiekę i pomoc, a także o wszelkie potrzebne łaski na całe dorosłe życie.

P: Czy z okazji jubileuszu można otrzymać błogosławieństwo biskupie lub papieskie?

Tak. Aby jednak uniknąć wszelkich niezręczności, o takie błogosławieństwo winien wystąpić ksiądz proboszcz, który najlepiej zna sytuację danej rodziny.

poniedziałek, 24 maja 2021

Udostępnij:

Zobacz także:

Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.