Chrzest dorosłych

Jesteś już osobą dorosłą a twoje życie potoczyło się tak, że nie zostałeś ochrzczony jako dziecko? Dziś w pełni świadomie możesz to zmienić i wstąpić na drogę katechumenatu. Co to jest? Katechumenat to droga przygotowania do chrztu, która trwa kilka miesięcy. To czas, w którym możesz jeszcze bardziej przybliżyć się do Pana Boga i zdobyć wiedzę, która pozwoli Ci być świadomym Chrześcijaninem. Droga ta zaczyna się w listopadzie a skończy się w Niedziele Zmartwychwstania, kiedy przyjmiesz sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystie. Jeżeli jeszcze to wszystko dla ciebie jest nie jasne - nie przejmuj się. Katechumenat składa się z kilku etapów i licznych katechez, które wyjaśnia ci sens bycia Chrześcijaninem.

Krok po kroku

Krok 1

Prekatechumenat – to czas przygotowania i zapoznania się z tematem chrztu dla osób dorosłych. Wypada on w listopadzie. Odbędzie się wtedy katecheza wstępna, która pomoże ci podjąć decyzję czy rzeczywiście chcesz przyjąć chrzest. To również czas zapoznania się ze wspólnotą Kościoła i podstawami życia chrześcijańskiego. Potrwa on do pierwszej Niedzieli Adwentu, która wypada na przełomie listopada i grudnia. To ważna niedziela, w czasie której po raz pierwszy będziesz oficjalnie uczestniczyć w pierwszej części Mszy Świętej. Tej doniosłej chwili będzie przewodniczył ks. biskup, który naznaczy cię znakiem krzyża i wręczy Ci Ewangelię.

Krok 2

Katechumenat właściwy. Rozpoczyna się on we wspomnianą wcześniej niedzielę. Kandydat do chrztu uczestniczy w licznych katechezach wyjaśniających zasady i sens życia chrześcijańskiego oraz stara się te zasady powoli praktykować w swojej codzienności. Życie ewangelią nie należy do najłatwiejszych, dlatego Kościół szczególnie otoczy cię swoją modlitwą i jako katechumen będziesz już mógł otrzymywać specjalne błogosławieństwo oraz egzorcyzm. To etap, w którym warto już pomyśleć o swoim rodzicu chrzestnym. Pomimo, że jeszcze formalnie nie jesteś członkiem Kościoła to wspólnota w tym okresie już uważa Cię za swojego. Będziesz nazwany domownikiem Chrystusa. Etap ten zakończy się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu.

Krok 3

Okres oczyszczenia i oświecenia przypada na czas Wielkiego Postu. Tu już nie chodzi tak bardzo o zdobywanie wiedzy na katechezach ale o przygotowanie serca i ducha na najważniejszy dzień w życiu. Podobnie jak w pierwszą niedziele adwentu uroczyście pod przewodnictwem biskupa rozpoczął się czas katechumenatu, tak również w pierwszą niedziele Wielkiego Postu w czasie Mszy św. rozpocznie się obrzęd wybrania. W tej ważnej dla Ciebie chwili uczestniczą już rodzice chrzestni. Biskup dopuszcza tych, którzy przeżyli prawdziwe nawrócenie serca i przyswoili zasady i normy życia chrześcijańskiego do bliższego przygotowania się do sakramentów wtajemniczenia. Kolejne niedziele Wielkiego Postu odbędą się tak zwane „skrutynia”, które będą związane z egzorcyzmem, który uwalniają od skutków grzechów i złego ducha. Na końcu tego okresu jest obrzęd „Effatha” co znaczy „Otwórz się” udzielający kolejnej łaski na drodze intensywnego przygotowania się do chrztu. Okres oczyszczenia i oświecenia zakończy się w Wielką Sobotę w Wigilię Paschalną kiedy w Katedrze przyjmiesz chrzest.

Krok 4

Okres mistagogii. To czas pogłębienia i zrozumienia tego wszystkiego co się dokonało. Trwa on przez cały okres Wielkanocny. Pomaga on nowo ochrzczonym wejść na dobre do wspólnoty Kościoła.

Ważne pojęcia i symbole

Katechumen

- osoba przygotowująca się do Sakramentu Chrztu Świętego

Poświadczający

- osoba ochrzczona i praktykująca wiarę, towarzysząca katechumenowi w przygotowaniu do Chrztu. Może to być osoba bliska katechumenowi - członek rodziny, przyjaciel

Chrzestny

- osoba ochrzczona i praktykująca wiarę, która uczestniczy w obrzędzie Chrztu i zobowiązuje się pomagać nowo ochrzczonemu w stawianiu pierwszych kroków w wierze. Rodzicem chrzestnym może zostać poświadczający

Szafarz

- osoba udzielająca sakramentów (najczęściej biskup, kapłan)

Neofita

- osobo nowo nawrócona, nowo ochrzczona

Chrzcielnica

- duże, często ozdobne, ustawione na stałe w odpowiednim miejscu w kościele naczynie z wodą której używa się podczas Chrztu

Paschał

- najbardziej okazała świeca stojąca w kościele obok chrzcielnicy, symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa. Od paschału zapala się świece chrzcielne

Świeca chrzcielna

- świeca którą otrzymuje nowo ochrzczony. Jest symbolem wiary, która od momentu chrztu płonie w nim jak płomień świecy

Biała szata

- symbolizuje nowe życie, oraz czystość i niewinność - stan duszy człowieka obmytego z grzechów w Sakramencie Chrztu

Krzyżmo

 - specjalnie przygotowany i poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek olej, którym namaszcza się osobę chrzczoną. Symbolizuje duchowe uzdrowienie i łaskę Ducha Świętego.

Częste pytania:

P: Jak wygląda przegotowanie do sakramentu chrztu? Kiedy odbywać się będą poszczególne etapy i katechezy?

Droga katechumena czyli składa się z 4 okresów związanymi z rocznym rytmem życia Chrześcijańskiego:

1. prekatechumenat – to czas przygotowania i zapoznania się z tematem chrztu dla osób dorosłych. Wypada on w listopadzie. Odbędzie się wtedy katecheza wstępna, która pomoże ci podjąć decyzję czy rzeczywiście chcesz przyjąć chrzest. To również czas zapoznania się ze wspólnotą Kościoła i podstawami życia chrześcijańskiego. Potrwa on do pierwszej Niedzieli Adwentu, która wypada na przełomie listopada i grudnia. To ważna niedziela, w czasie której po raz pierwszy będziesz oficjalnie uczestniczyć w pierwszej części Mszy Świętej. Tej doniosłej chwili będzie przewodniczył ks. biskup, który naznaczy cię znakiem krzyża i wręczy Ci Ewangelię.

2. katechumenat właściwy. Rozpoczyna się on we wspomnianą wcześniej niedzielę. Kandydat do chrztu uczestniczy w licznych katechezach wyjaśniających zasady i sens życia chrześcijańskiego oraz stara się te zasady powoli praktykować w swojej codzienności. Życie ewangelią nie należy do najłatwiejszych, dlatego Kościół szczególnie otoczy cię swoją modlitwą i jako katechumen będziesz już mógł otrzymywać specjalne błogosławieństwo oraz egzorcyzm. To etap, w którym warto już pomyśleć o swoim rodzicu chrzestnym. Pomimo, że jeszcze formalnie nie jesteś członkiem Kościoła to wspólnota w tym okresie już uważa Cię za swojego. Będziesz nazwany domownikiem Chrystusa. Etap ten zakończy się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu.

3. Okres oczyszczenia i oświecenia przypada na czas Wielkiego Postu. Tu już nie chodzi tak bardzo o zdobywanie wiedzy na katechezach ale o przygotowanie serca i ducha na najważniejszy dzień w życiu. Podobnie jak w pierwszą niedziele adwentu uroczyście pod przewodnictwem biskupa rozpoczął się czas katechumenatu, tak również w pierwszą niedziele Wielkiego Postu w czasie Mszy św. rozpocznie się obrzęd wybrania. W tej ważnej dla Ciebie chwili uczestniczą już rodzice chrzestni. Biskup dopuszcza tych, którzy przeżyli prawdziwe nawrócenie serca i przyswoili zasady i normy życia chrześcijańskiego do bliższego przygotowania się do sakramentów wtajemniczenia. Kolejne niedziele Wielkiego Postu odbędą się tak zwane „skrutynia”, które będą związane z egzorcyzmem, który uwalniają od skutków grzechów i złego ducha. Na końcu tego okresu jest obrzęd „Effatha” co znaczy „Otwórz się” udzielający kolejnej łaski na drodze intensywnego przygotowania się do chrztu. Okres oczyszczenia i oświecenia zakończy się w Wielką Sobotę w Wigilię Paschalną kiedy w Katedrze przyjmiesz chrzest.

4. Okres mistagogii. To czas pogłębienia i zrozumienia tego wszystkiego co się dokonało. Trwa on przez cały okres Wielkanocny. Pomaga on nowo ochrzczonym wejść na dobre do wspólnoty Kościoła.

P: Kto może przyjąć chrzest?

Nasza droga przygotowana jest przede wszystkim dla osób dorosłych, które nie zostały ochrzczone jako dzieci. Każdy, kto z własnej woli chce zostać ochrzczony oraz odbędzie czas przygotowania i pogłębienia wiary na drodze katechumenatu, będzie mógł przyjąć sakrament chrztu. Wszystkie wątpliwości dotyczące tego czy powinieneś zostać ochrzczony jak osoba dorosła, najlepiej rozwiać na osobistej rozmowie z księdzem prowadzącym.

P: Gdzie mogę odbyć takie przygotowanie? Gdzie i kiedy będę ochrzczony?

Przygotowanie do przyjęcia chrztu będzie odbywał się w Parafii św. Maksymiliana w Płocku. W kościele na Górkach u Ojców Klaretynów, którzy wraz z katechetami z parafii przeprowadzą cię przez czas katechumenatu. Sam chrzest będziesz mógł przyjąć w Wielkanoc w Katedrze Płockiej. Jest to najważniejsze święto Chrześcijańskie i najważniejszy Kościół dla lokalnej wspólnoty. 

P: Ile to kosztuje?

Poza poświęconym czasem i kosztami dojazdu nie musisz nic płacić. Z przygotowaniem do Sakramentu Chrztu nie wiążą się żadne opłaty.

P: Czy przed chrztem trzeba się wyspowiadać?

Nie. Chrzest jest pierwszym sakramentem, więc przed nim nie można przystąpić do żadnego innego, poza tym Sakrament Chrztu zmywa wszystkie grzechy popełnione do momentu jego przyjęcia.

P: Jak wygląda procedura chrztu osoby dorosłej?

Osoba dorosła sama zgłasza się do proboszcza informując o pragnieniu przyjęcia chrztu. Winna przejść odpowiednie przygotowanie, zwane katechumenatem, w trakcie którego powinna poznać prawdy wiary i tajemnice życia chrześcijańskiego. Po odbyciu przygotowania może przyjąć sakrament chrztu. Na chrzest osoby dorosłej potrzebna jest zgoda ordynariusza miejsca.

środa, 29 listopada 2023

Udostępnij:

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę