Żurominek Kapitulny, Parafia Pw. Św. Stanisława Biskupa I Męczennika
4845
06-521 Wiśniewo, Żurominek Kapitulny 66
23 655 70 65; 723 206 515
zurominek@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

W 1247 r. Piotr Niedych herbu Wężyk, kanonik płocki i prepozyt kolegiaty św. Michała, podarował wieś Żuromino katedrze płockiej. Gdy został biskupem, w 1261 r., erygował i uposażył tutaj kościół parafialny pw. św. Stanisława. Pierwsza wzmianka o proboszczu pochodzi z 1391 r. Biskup płocki Piotr z Chodkowa w 1497 r. podarował wieś kapitule płockiej; odtąd (aż do rozbiorów) Żurominek był jej własnością.

W 1598 r. drewniany, konsekrowany kościół posiadał w głównym ołtarzu tryptyk z obrazami NMP, św. Stanisława biskupa i św. Marii Magdaleny. Jeden z bocznych ołtarzy był również poświęcony św. Stanisławowi, a w świątyni przechowywano jego relikwie. W 1754 r. ks. Franciszek Józef Bońkowski wzniósł kosztem kapituły nowy kościół z czterema ołtarzami; część obrazów i rzeźb zachowała się do naszych czasów. Konsekrował go biskup sufragan płocki Kazimierz Rokitnicki herbu Prawdzic 18 października 1769 r. Kościół jest drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, oszalowany. Nawa prostokątna, węższe prezbiterium, chór muzyczny i łuk tęczowy, na kalenicy znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. W głównym, neobarokowym ołtarzu z końca XIX w. znajduje się płaskorzeźba św. Stanisława, obraz św. Józefa oraz rzeźby św. św. Mikołaja i Norberta. Ołtarze boczne rokokowe z 1754 r., dedykowane Bożemu Miłosierdziu oraz Wniebowzięciu NMP. Siedmiogłosowe organy z trakturą mechaniczną zbudowane w 1912 r., zapewne w pracowni Jana Szrejberta we Włocławku. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: barokowe rzeźby klęczących aniołów z poł. XVII w., monstrancja barokowa oraz relikwiarz z 1677 r.

Staraniem ks. Roberta Henryka Andrikowskiego i parafian w 2014 r. wymieniono więźbę dachową i pokryto dach świątyni blachą cynkowo-tytanową, a w następnym roku wybudowano parking przy kościele oraz nowe ogrodzenie przy plebanii. W 2020 r. została gruntownie wyremontowana na zewnątrz i w środku stara plebania, wykonano także termomodernizację budynku. Z okazji 100. rocznicy szarży pod Żurominkiem w 2020 r. ustawiono głaz pamiątkowy przy kościele. W dawnej remizie strażackiej zorganizowano nową kaplicę, którą poświęcił biskup płocki Stanisław Wojciech Wielgus w 2000 r.