Żmijewo, Parafia Pw. Matki Bożej Szkaplerznej (1)
Żmijewo Kościelne 24, 06-561 Stupsk
23 683 65 55, 572 092 292
zmijewo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Wieś Żmijewo położona jest nad rzeką Giedniówką; w 1378 r. została przeniesiona na prawo chełmińskie. W XVIII w. jej właścicielami byli Zielińscy. 

We wczesnym średniowieczu Żmijewo mogło być częścią parafii stupskiej i z niej zapewne zostało wydzielone. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela została erygowana prawdopodobnie w XIV w.; pierwsza wzmianka o kościele z 1411 r. W 1429 r. wzmiankowany jest Piotr, pleban ze Żmijewa. Kolejny kościół drewniany, wspominany w wizytacji z 1598 r., został konsekrowany 8 czerwca 1713 r. przez biskupa płockiego Ludwika Załuskiego. We wnętrzu znajdowały się cztery ołtarze: główny, z obrazami Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela, oraz boczne, poświęcone Opatrzności Bożej, św. Annie i św. Stanisławowi BM. Kościół został spalony w 1863 r.

Obecna świątynia murowana z cegły w stylu neogotyckim, prostokątna, z prezbiterium wydzielonym we wnętrzu, z kruchta i zakrystią, została wybudowana w latach 1873-1874, staraniem ks. Jana Kantego Dąbrowskiego. Wnętrze rozdzielone na nawy czterema parami słupów, pokryte pozorną kolebką o łuku Tudora, okna ostrołukowe. Na kalenicy dachu sygnaturka. Konsekracji dokonał biskup sufragan płocki Henryk Piotr Kossowski 26 kwietnia 1885 r. Świątynię remontowano w 1904 r., gdy dachówkę zamieniono na blachę; następnie w latach 1953 i 1981-1982. W neogotyckim ołtarzu głównym obraz św. Jana Chrzciciela z ok. 1870 r. i figura Matki Bożej Niepokalanej; ambona w stylu barokowym z XVIII w. z rzeźbami ewangelistów. W ołtarzach bocznych w stylu neogotyckim: krucyfiks oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wnętrze świątyni zdobią obrazy: Zwiastowanie, ofiarowany w 1869 r. przez Gumowskich z Piegłowa; św. Antoniego Padewskiego (1870-1880 r.; Matki Boskiej Szkaplerznej, ofiarowany przez Pawła Żmijewskiego w intencji syna Piotra, zmarłego w 1879 r. na Kaukazie. W latach 80. XIX w. wyposażono kościół w dziesięciogłosowe organy, przypisywane fabryce Olszewskiego. Obecnie używany jest instrument elektroniczny. W 1966 r. z okazji Jubileuszu 1000-lecia chrztu Polski umieszczono okolicznościową tablicę na zewnątrz kościoła. Dekretem biskupa płockiego Bogdana Mariana Sikorskiego z dn. 19 czerwca 1971 r. wsie Młodynin Mały i Młodynin Duży odłączono od parafii Stupsk do parafii Żmijewo, zaś wieś Konopki-Janówek przyłączono z parafii Żmijewo do parafii Stupsk.

W czasie, gdy proboszczem był ks. Wiesław Piotr Mordon z pomocą parafian gruntownie odrestaurowano wnętrze kościoła: odnowiono malaturę i trzy ołtarze, które zostały pozłocone, wyremontowano dach świątyni i plebanię.

Przy kościele dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w., drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana. Przed parkanem kościelnym statua św. Jana Chrzciciela, patrona parafii.