Zieluń, Parafia Pw. Św. Jana Nepomucena
Zieluń - św. Jana Nepomucena
ul. Świętojańska 7, 09-304 Lubowidz
23 658 24 13
zielun@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Zieluniu nad Wkrą w II połowie XVI w. był w posiadaniu Stanisława Kryskiego z Drobina, wojewody mazowieckiego. Parafię erygował biskup płocki Piotr Dunin Wolski herbu Łabędź 8 maja 1588 r., wydzielając ją z parafii dłutowskiej. Pierwsza świątynia uległa zniszczeniu w połowie XVIII w. Znajdowało się w niej pięć ołtarzy, w tym jeden poświęcony św. Stanisławowi Kostce. Kolejny kościół z 1755 r., ufundowany przez wojewodę mazowieckiego M. Rudzińskiego, spłonął w czasie pożaru wsi w 1807 r. W 1816 r. kościół drewniany odbudowuje ks. Mikołaj Wiśniewski (Wiszniewski), ale i ten spłonął 26 lutego 1867 r.

W latach 1872-1874 zachowany do dziś murowany kościół według projektu Ludwika Gosławskiego wznoszą parafianie oraz rodzina Tąbeckich, właścicieli Dłutowa, staraniem ks. Stanisława Przetakiewicza, pierwszego propagatora bractw trzeźwości w diecezji płockiej. Kolejni proboszczowie: ks. Kacper Strusiński i ks. Marian Witkowski, dopełniają dzieła wyposażenia jego wnętrza. Świątynię konsekrował biskup sufragan płocki Henryk Piotr Kossowski herbu Dołęga 5 maja 1885 r. W ołtarzu głównym obraz Przemienienia Pańskiego z 1876 r. oraz św. Jana Nepomucena; boczne ołtarze ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP (1884 r.) oraz Serca Jezusowego (1889 r.). W wyposażeniu wnętrza m.in. barokowo-klasycystyczna chrzcielnica w kształcie muszli kręconej na kolumnie oraz kropielnica kamienna prawdopodobnie z XVI w. Dziewięciogłosowe organy wykonano w 1874 r.; wyremontował je w 1912 r. F. Sierczyński. W 1960 r. artyści ze szkoły nowohuckiej wykonali polichromię wnętrza.

Staraniem ks. Sławomira Rosińskiego i parafian w ostatnich latach dokonana została gruntowna renowacja wnętrza świątyni i jej otoczenia. Wymieniono pokrycie dachowe kościoła na blachę tytanowo-cynkową, przeprowadzono konserwację i renowację polichromii, zostały odnowione i pozłocone wszystkie ołtarze, wykonano nową elewację kościoła, odnowiono parkan i dzwonnicę. W 2016 r. na pamiątkę 1050-lecia chrztu Polski oraz nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej przy kościele zbudowany został nowy obelisk pod figurę Matki Bożej. Gruntownemu remontowi została również poddana plebania.

Z parafii Zieluń pochodził ks. Alfons A. Skoniecki, fundator Kaplicy Polskiej w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Rzymie (1958 r.).