Zagroba - św. Wojciecha
Zagroba 10, 09-230 Bielsk
501268766
zagroba@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Wieś wzmiankowana w 1380 r. Kościół pw. św. Wojciecha jako świątynia grodowa mógł istnieć już pod koniec XI w. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1364 r. Kolejny drewniany kościół wzmiankowany był w końcu XVI stulecia, a jego remont przeprowadzono w 1815 r. Świątynia spłonęła 17 marca 1914 r. Pozostała po niej drewniana dzwonnica, wzniesiona w pierwszej połowie XIX w., która stoi obok obecnie istniejącego kościoła.

Obecny kościół murowany z kamiennymi skarpami, trójnawowy, zbudowano w latach 1916-1922 staraniem ks. Franciszka Jarmińskiego według projektu architekta Zdzisława Kalinowskiego. Konsekrował go w 1922 r. bp Antoni Julian Nowowiejski. Kościół jest murowany, otynkowany, z kamiennymi szkarpami. W 1924 r., gdy proboszczem parafii był ks. Marian Okólski, wstawiono dziewięciogłosowe organy, wykonane przez Dominika Biernackiego z Włocławka. W czasie okupacji, po aresztowaniu 6 marca 1941 r. ks. Bolesława Skarżyńskiego, kościół był zamknięty.

Świątynia jest obecnie wyposażona w ołtarz główny. W oknie prezbiterium znajduje się witraż św. Wojciecha, wykonany w Krakowie w latach dwudziestych XX w. W latach 1989-1991 ks. Zbigniew Zawadzki przeprowadził kapitalny remont kościoła, polegający na częściowej wymianie więźby dachowej, położeniu blachy miedzianej, wymianie instalacji elektrycznej, otynkowaniu zewnętrznym i wewnętrznym oraz malowaniu wnętrza. W 1999 r. zainstalowane zostało nowe nagłośnienie, a na pamiątkę Jubileuszowego Roku 2000 zakupiono dzwon, który został nazwany imieniem patrona parafii.

W ostatnich latach dokonano generalnego remontu plebanii i otoczenia wokół niej. W kościele założono posadzkę marmurową oraz nowe nagłośnienie i ogrzewanie. Wykonano również remont zabytkowej dzwonnicy. Na cmentarzu zbudowano nowe alejki i utwardzono drogę.