Wieczfnia Kościelna, Parafia Pw. Św. Stanisława Biskupa I Męczennika
Wieczfnia Kościelna 97, 06-513 Wieczfnia Kościelna
23 654 00 40
wieczfnia@diecezjaplocka.pl
www.parafiawieczfnia.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Wieś Wieczfnia wzmiankowana była w 1349 r. jako gniazdo rodowe Wieczfińskich herbu Prus. Parafia erygowana w drugiej połowie XIV w., natomiast pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1448 r. Według wizytacji generalnej z 1781 r. obydwa pierwsze kościoły były wystawione staraniem kolatorów i dziedziców wieczfińskich. Pierwszy uległ zniszczeniu, zaś drugi został spalony przez Szwedów.

Kolejny kościół wzniesiono wspólnymi siłami parafian i ówczesnych proboszczów Wojciecha Miecznikowskiego i Mikołaja Sakiewicza, który w 1754 r. dokończył budowę.

Czwarta świątynia, mająca formę jednonawowego budynku, powstała w połowie XIX w. staraniem ks. Tomasza Krempskiego; konsekrował ją w 1866 r. biskup Wincenty Chościak Popiel.

Stan tego kościoła pozostawiał wiele do życzenia, dlatego też ks. proboszcz Remigiusz Jankowski w 1898 r. rozpoczął budowę nowej, trójnawowej świątyni w stylu późnoromańskim, według projektu budowniczego mławskiego Zygmunta Kmity. Została konsekrowana 3 maja 1905 r. przez biskupa Apolinarego Wnukowskiego. W ołtarzu głównym, wykonanym przez W. Bogaczyka z Warszawy, umieszczono płaskorzeźbę Ostatniej Wieczerzy, w bocznym – obraz św. Stanisława BM, patrona parafii. Drugi ołtarz boczny ku czci Matki Bożej Częstochowskiej z jej wizerunkiem z lat 60. XX w. został wybudowany w 2019 r. staraniem ks. Sławomira Krasińskiego i parafian. W latach 2017-2019 osuszono ściany i pomalowano wnętrze kościoła według projektu konserwatora Andrzeja Karolczaka i wykonano nowe malowidła ścienne przy prezbiterium: Chrzest Mieszka oraz Śluby Jana Kazimierza, wzorowane na dziełach Jana Matejski, autorstwa Walerego Etola z Łomży, nawiązujące do wcześniejszych obrazów w kościele.

W 1902 r. ks. Jankowski wybudował wygodną i obszerną plebanię. Należy wspomnieć, że zniszczenia spowodowane ostatnią wojną usuwał ks. Franciszek Gajewski. Pierwotnie w kościele znajdowały się organy z fabryki Stanisława Przybyłowicza, zastąpione w 1967 r. nowym, szesnastogłosowym instrumentem z fabryki Kamińskich z Warszawy, staraniem ks. Franciszka Gajewskiego. Na cmentarzu przykościelnym, w ogrodzeniu od frontu, murowana dzwonnica z 1898 r., w stylu neoromańskim, z arkadowymi przezroczami w górnej, ośmiobocznej kondygnacji.

W czasie duszpasterzowania ks. Sławomira Krasińskiego parafianie podjęli wiele ważnych prac remontowych: kapitalna renowacja plebanii (2010-2011), chodnik granitowy wokół kościoła (2014-2015). W 2018 r. sprawiono nową malaturę we wnętrzu świątyni, zaprojektowaną przez Andrzeja Karolczaka, wykonaną przez Jerzego Michalaka. 

Kuklin, zwany dawnej Kościelnym, był niegdyś siedzibą parafii. Kościół filialny pw. św. Anny w Kuklinie został wybudowany w 1754 r. staraniem Wojciecha Miecznikowskiego, kanonika regularnego z Czerwińska, miejscowego proboszcza, przy udziale Bartłomieja Krajewskiego i jego żony Marianny ze Zboińskich oraz Jana Wieczfińskiego. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na kamiennej podmurówce, rozbudowany w 1874 r. o murowaną kruchtę. Ołtarz główny manierystyczny z XVII w., w polu głównym krucyfiks z drugiej połowy XIX w., w tondzie obraz Matki Bożej Różańcowej. Ambona barokowa z końca XVII w. W 2012 r. przeprowadzono restaurację ołtarza głównego i ambony oraz obrazu św. Anny Samotrzeciej, zaś w 2018 r. renowację ścian zewnętrznych kaplicy, osuszanie fundamentów i ścian murowanych kruchty kaplicy.