Trąbin - św. Antoniego
Trąbin 4, 87-522 Ostrowite
54 280 13 84
trabin@diecezjaplocka.pl
www.parafia-trabin.eu
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Parafię pw. Wszystkich Świętych erygował w Trąbinie prawdopodobnie biskup płocki Klemens około 1340 r. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1340 r. Na terenie parafii istniały w XV-XVII w. dwa kościoły: w Trąbinie oraz w odległych 4 km Gulbinach. Obydwa kościoły uległy zniszczeniu prawdopodobnie podczas najazdu szwedzkiego w 1656 r.

Świątynia w Trąbinie była wielokrotnie odbudowywana. Około 1720 r. drewniany kościół w Trąbinie ufundował biskup płocki Ludwik Bartłomiej Załuski herbu Junosza. Spłonął on w 1781 r. W tym samym roku z fundacji kasztelana Sumińskiego z Kowala zbudowano drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych. Wizytacja w 1817 r. informowała, że drewniany kościół kryty był dachówką, miał ceglaną posadzkę i wyposażony był w pięć ołtarzy: główny pw. Wniebowzięcia NMP oraz boczne: św. Jana Nepomucena, św. Mikołaja, św. Antoniego i Opatrzności Bożej.

W latach 1878-1881, staraniem ks. Antoniego Kołakowskiego, zbudowano neogotycki, murowany z cegły palonej kościół na kamiennym cokole. Poświęcił go w 1883 r. dziekan rypiński ks. Marcel De la Grange, zaś konsekrował go w 1902 r. biskup płocki Jerzy Józef Elizeusz hrabia Szembek wraz z drewnianymi ołtarzami, ufundowanymi przez ks. Kołakowskiego i parafian. W wielkim ołtarzu figury św. Apostołów Piotra i Pawła, na zasłonie Niepokalane Poczęcie NMP, a pod nim obraz Matki Bożej Pocieszenia na płótnie autorstwa Witolda Piwnickiego z Krakowa. Niegdyś w ołtarzach bocznych były wizerunki św. Józefa i Serca Jezusowego. Dekrety wizytacyjne biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego herbu Ciołek z 1781 r. świadczą o żywym kulcie zabytkowego obrazu św. Antoniego. 10-głosowe organy o trakturze pneumatycznej zostały zbudowane przez Wacława Biernackiego z Warszawy w 1938 r.

W 1998 r. odnowiono zabytkowe obrazy św. Antoniego i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1814 r. W ostatnich latach staraniem ks. Edwarda Kuzaka i parafian przeprowadzono liczne remonty kościoła i otoczenia: pomalowano dach świątyni, zainstalowano ogrzewanie (2008 r.), przebudowano prezbiterium, posadzkę, ołtarz i ambonę (2009 r.), odmalowano wnętrze kościoła (2011 r.). Dalsze prace remontowe prowadzi ks. Andrzej Bytner z parafianami: ułożono nową posadzkę kamienną w nawie, zakrystii i kruchcie, wyremontowano organy (2015 r.) i ogrodzenie wokół plebanii (2017-2018 r.).