Szydłowo, Parafia pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza (fot. Konfawintersun)
ul. Mazowiecka 33a, 06-516 Szydłowo
23 655 40 87
szydlowo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Wieś Szydłowo wzmiankowana jest od schyłku XIV w. jako gniazdo rodowe Szydłowskich herbu Lubicz. W pierwszej połowie XVI w. właścicielem był Paweł Szydłowski, podsądek, następnie sędzia zawkrzeński.

Dla parafii Szydłowo nie zachował się dokument erekcyjny, wiadomo o niej z całą pewnością już w 1471 r. Na mapie Mazowsza z 1578 r. zaznaczone jest Szydłowo z kościołem, a wizytacja z 1598 r. wspomina świątynię pod wezwaniem św. Małgorzaty. 

Trudno dziś, ze względu na brak przekazów historycznych ustalić, kiedy powstała i jak wyglądała pierwsza świątynia parafialna w Szydłowie. Można przypuszczać, że była to budowla drewniana, niewielkich rozmiarów; została spalona w czasie potopu szwedzkiego. 

Wizytacja generalna dekanatu mławskiego z 1740 r. wspomina o drugim kościele, także drewnianym, który zbudowano w tym samym miejscu. Ta świątynia wkrótce potem została zniszczona. 

Następny kościół, również drewniany z 1838 r., spłonął w 13 sierpnia 1864 r.

25 kwietnia 1872 r. został wmurowany kamień węgielny pod nową, murowaną świątynię, a już 20 października tego samego roku zostało odprawione w nim pierwsze nabożeństwo. Został konsekrowany 24 kwietnia 1885 r. przez biskupa sufragana płockiego Henryka Piotra Kossowskiego. Kościół jest murowany z czerwonej cegły, ręcznie wyrabianej z gliny wypalanej, otynkowany, w kształcie prostokąta, z węższym i prostokątnym prezbiterium. W takim stanie zachował się do dzisiaj. Przy prezbiterium od strony południowej znajduje się zakrystia, dobudowana w latach osiemdziesiątych XX w. Przy nawie głównej od strony północy znajduje się kruchta. Elewacje są ożywione lizenami. Okna ostrołukowe zdobią wykonane w latach osiemdziesiątych XX w. witraże. Dach kryty blachą ocynkowaną. Na budynku umieszczono wieżyczkę z sygnaturką. Sufit wykonano z podbitych desek, a na strychu ułożono podłogę. W neogotyckim ołtarzu głównym, znajduje się obraz patronki parafii i kościoła, św. Marii Magdaleny, pędzla Wojciecha Piechowskiego, lokalnego artysty, pochodzącego z Nosarzewa Borowego, oraz figura Niepokalanego Poczęcia NMP z XIX w. Organy w 1905 r., staraniem ks. Aleksandra Ołdakowskiego.

Na cmentarzu przykościelnym zabytkowa dzwonnica z XIX w.

W czasie, gdy proboszczem parafii był ks. Andrzej Jan Skorłutowski, zostało podjętych wiele remontów świątyni: konserwacja stropu, malowanie dachu, wyposażenie liturgiczne wnętrza, remont zabytkowych organów (2004 r.). W latach 2013-2014 został przeprowadzony gruntowny remont elewacji kościoła oraz został pomalowany dach. W listopadzie 2015 r. została zaś wykonana nowa malatura we wnętrzu całej świątyni, a w 2017 r. ułożono nowy chodnik procesyjny.

Biskup Bogdan Sikorski dekretem z dnia 26 czerwca 1981 r. z niektórych wiosek parafii Szydłowo utworzył nową parafię – pw. św. Stanisława Kostki w Dębsku.