Strzegowo, Parafia Pw. Św. Anny (Autorstwa: fanpage parafii)
ul. Mickiewicza 15, 06-445 Strzegowo
23 679 41 51
strzegowo@diecezjaplocka.pl
www.parafiastrzegowo.pl
Udostępnij:

Zapewne około połowy XIV w. przodkowie Stanisława ze Strzegowa, sędziego płockiego, z rodu Dołęgów, wznieśli kościół parafialny. Probostwo uposażył w 1420 r. wspomniany Stanisław. Biskup płocki Jakub z Korzkwi 3 lutego 1420 r. wyznaczył teren parafii, przydzielając do niej następujące miejscowości: Strzegowo, Grabienice Wielkie, Grabienice Małe, Pokrytki i Prusocino. Kościół erygowano pw. NMP i św. Stanisława, biskupa i męczennika. Kolejną świątynię wybudowano około połowy XVII w. Konsekrował ją w 1650 r. biskup sufragan płocki Wojciech Tolibowski herbu Nałęcz. Częściowo świątynia uległa zniszczeniu w wyniku pożaru, który miał miejsce w 1752 r. Odbudowana została w 1756 r. staraniem Karola Mdzewskiego, skarbnika winnickiego. Świątynia była remontowana w 1820 i 1956 r. Kościół jest orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, wewnątrz umocniony lisicami, oszalowany, na podmurówce z kamieni polnych, z chórem muzycznym wspartym na słupach, ozdobiony wewnątrz polichromią. Ołtarz główny manierystyczny, pochodzi prawdopodobnie z początku XVII w., z obrazem św. Anny w polu głównym oraz obrazami: św. Walentego, św. Stanisława i św. Wojciecha w zwieńczeniu, na zasuwie obraz św. Antoniego Padewskiego. Ołtarze boczne: z krucyfiksem oraz z figurą Serca Jezusowego. Staraniem ks. Józefa Błaszczaka i parafian w latach 2008-2013 przeprowadzono gruntowny remont całego kościoła, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, odnowiono wszystkie ołtarze, dzwonnicę, ambonę i chrzcielnicę. Organy sześciogłosowe z trakturą mechaniczną w 1911 r., wykonane prawdopodobnie przez Bogumiła Bynerta z Rypina. Obok kościoła dwa 600-letnie dęby. Rekonsekracji kościoła dokonał biskup pomocniczy Roman Adam Marcinkowski 26 lipca 2013 r. 

W 1930 r. w czasie wizytacji biskup sufragan płocki Leon Wetmański zachęcał do budowy nowego kościoła, w związku z czym przed II wojną światową ks. proboszcz Włodzimierz Grochowski zaczął gromadzić materiały budowlane, które przepadły w czasie zawieruchy wojennej. W 1984 r. ks. Władysław Jagiełło przystąpił do budowy nowej, murowanej świątyni na terenie innej części Strzegowa. Po jej zakończeniu biskup płocki Zygmunt Kamiński 23 czerwca 1996 r. konsekrował świątynię. Zaprojektowała ją Joanna Kurpaska. Dach pokryty blachą miedzianą, posadzka z marmuru. Ołtarz i ambona z płyt marmurowych. Wystrój kościoła stanowią: krzyż z figurą Chrystusa, figura św. Stanisława Kostki, figura św. Maksymiliana Marii Kolbego, figura NMP Królowej Polski, figura św. Anny – wszystkie rzeźby dłuta Jana Stępkowskiego. Stacje Drogi Krzyżowej tego samego artysty. W kaplicy Miłosierdzia Bożego posadzka granitowa, ołtarz i ambona marmurowe, na ścianie figura Jezusa Miłosiernego.