Staroźreby, Parafia Pw. Św. Onufrego
ul. Kościelna 31, 09-440 Staroźreby
24 261 70 31, 500 544 505
starozreby@diecezjaplocka.pl
www.parafia-starozreby.pl
Udostępnij:

Właścicielem Staroźreb był w 1398 r. Stanisław Grad ze Szreńska. Z jego fundacji wybudowano świątynię. Parafię erygował prawdopodobnie ok. 1402 r. bp Jakub z Kurdwanowa (Korzkwi). Drugi kościół, drewniany, został wzniesiony w 1547 r. przez Wojciecha Staroźrebskiego, biskupa chełmskiego i przemyskiego. Po jego zniszczeniu, kolejny kościół został wystawiony w 1784 r. przez Onufrego Bromirskiego, starostę płockiego i płońskiego wraz z proboszczem ks. Jakubem Lissowskim.

W latach 30. XIX w. kościół znajdował się w złym stanie, dlatego w latach 1855-1858 wybudowano nowy, murowany, staraniem Anieli z Porczyńskich Bromirskiej oraz plebanię według projektu architekta Józefa Górskiego, ukończony przez architekta Wojciecha Wawrzyńca Bobińskiego. Świątynię konsekrował w 1888 r. biskup sufragan Henryk Piotr Dołęga Kossowski. Była ona restaurowana w latach 1915-1916 i odnawiana w 1924 r. oraz po II wojnie światowej, podczas której została zamieniona na magazyn. Malowidła ścienne wykonał ok. 1924 r. Władysław Drapiewski.

W czasie II wojny światowej 7 marca 1941 r. aresztowano proboszcza ks. Jana Zawidzkiego, który zginął w obozie w Działdowie 18 października 1941 r.

Kościół jest neogotycki, orientowany, murowany z cegły na wysokim cokole z kamieni polnych. W fasadzie poprzedzona kruchtą wieża, z umieszczoną tablicą fundacyjną i datą budowy. W ołtarzu głównym obraz św. Onufrego, namalowany przez Andrzeja Dąbrowskiego w 1863 r. i figura Serca Jezusowego. Ołtarze boczne o charakterze barokowym z ok. 1860-1870 r. W lewym obraz Aniołów Stróżów, zakupiony w Rzymie w 1842 r. przez Anielę z Porczyńskich Bromirską, w prawym obraz św. Karola Boromeusza z XIX w. Spośród innych zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: chrzcielnica z piaskowca z połowy XVII w., monstrancja z połowy XIX w., relikwiarz z pierwszej połowy XIX w. Ośmiogłosowe organy sprawiono w 1924 r. z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Jakubowskiego, wykonał je Dominik Biernacki we Włocławku.

W połowie XX w. w oknach kościoła zamontowano witraże. W 2013 r. przeprowadzono renowację zabytkowej XIX-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym oraz remont wszystkich pomieszczeń wewnątrz plebani. W 2018 r. została zmieniona konstrukcja więźby dachowej i stropowej na kościele oraz przeprowadzono remont dachu kościoła.