Skrwilno, Parafia Pw. Św. Anny
ul. Kościelna 35, 87-510 Skrwilno
732 882 155
skrwilno@diecezjaplocka.pl
www.parafiaskrwi.nazwa.pl/wordpress/wpn_parafia
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

W IX w. powstał w Skrwilnie gród nad jeziorem, który uległ zniszczeniu w XIII w. Na terenie dzisiejszej wsi już wówczas istniała osada. Od połowy XV w. do początku XVIII w. miejscowość należała do rodziny Rościszewskich. Zachowano układ o charakterze miejskim z prostokątnym placem.

Kościół parafialny pw. NMP i Wszystkich Świętych erygował 3 lutego 1379 r. biskup płocki Dobiesław Sówka ze Szczawina herbu Prawdzic, z fundacji podkomorzego dobrzyńskiego W. Strenka. Parafia wymieniona jest w zachowanym fragmencie spisu poborowego dla powiatu rypińskiego z 1431 r. Po zniszczeniu z czasów wojen krzyżackich w 1494 r. fundację odnowili bracia Rościszewscy: Mikołaj, Paweł i Stanisław. Kościół jednak prawdopodobnie ocalał i przetrwał do początku XVII w. 

W 1609 r. ks. Zygmunt Rościszewski, kanonik krakowski i płocki, nominat przemyski, wybudował obszerny, drewniany kościół z dwiema bocznymi kaplicami i 6 ołtarzami. Prezbiterium i kaplicę Niepokalanego Poczęcia pokryto malowidłami. Ok. 1730 r. dobudowano kaplicę Świętej Trójcy, pod którą umieszczono murowany grobowiec. Świątynię remontowano ok. 1817 r., a w 1867 r. rozebrano ją, wykorzystując materiał na budowę szpitala w Rypinie.

W 1852 r. właściciel Skrwilna Marian Cisowski ufundował niewielki, murowany kościół, który następnie w latach 1888-1894 rozbudowano w stylu późnoklasycystycznym według projektu architekta Ludwika Gosławskiego, pod kierunkiem majstra Gustawa Dubalskiego z Lipna staraniem ks. proboszcza Antoniego Donata Jędrzejkowskiego, ex-bernardyna, ze składek kolatorów, rodziny Jeżewskich, oraz parafian. Dobudowano wówczas prezbiterium z zakrystią i skarbczykiem, poprawiono filary i ściany, podniesiono mury, dodano nowy gzyms i dach cynkowy, a także 12 nowych okien żelaznych, ponadto wytynkowano sufit i wykonano nową, cementową posadzkę. Sprawiono wówczas nowy ołtarz, murowany, marmoryzowany, wybudowany przez Leopolda Belowa z Warszawy, a także klasycystyczny fronton z dwiema wieżami i gzymsem z napisem: Dom mój, dom modlitwy. W tym samym czasie wybudowano także murowaną dzwonnicę. Kościół konsekrował biskup płocki Michał Nowodworski herbu Nałęcz 1 września 1895 r. Polichromię wnętrza wykonał w 1975 r. Edward Pluciński. W głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś w bocznych z XIX w. obrazy ze starego kościoła z wizerunkami świętych: Anny, Michała, Antoniego oraz Ukrzyżowania Chrystusa. W 1897 r. sprawiono 9-głosowe organy z fabryki Wacława Przybyłowicza z Płocka, zastąpione w 1929 r. nowym, 12-głosowym instrumentem, wykonanym przez Antoniego Adlofa Homana i Stanisława Jezierskiego.

W czasie okupacji 22 października 1939 r. Niemcy aresztowali proboszcza, ks. Franciszka Flaczyńskiego, który zginął w Dachau. Duszpasterstwo w parafii prowadził ks. J. Renk z diecezji chełmińskiej. W latach 1981-1992 proboszczem parafii Skrwilno, gdy proboszczem był ks. Tadeusz Ptaśkiewicz, został wyremontowany dom katolicki, który gmina oddała po bezprawnym zabraniu oraz wzniesiono budynek gospodarczy. 

W 1983 r. parafia uzyskała pozwolenie na budowę kościoła w Pietrzyku, które to dzieło podjął ks. Tadeusz Ptaśkiewicz. Dn. 3 maja 1986 r. biskup Zygmunt Kamiński, administrator apostolski, dokonał konsekracji nowo zbudowanej świątyni pw. NMP Królowej Polski, wykonanej z cegły, jednonawowej, z zakrystią i salą katechetyczną. W 1990 r. wstawiono do kościoła w Skrwilnie dębowe ławki, których fundatorem był ks. Józef Kraszewski. Ponadto wyremontowano organistówkę, parkan przykościelny i dokończono prace przy budowie parkanu cmentarza grzebalnego. W 1997 r. wstawiono witraże: św. Anny i Jezusa Miłosiernego, wykonane w pracowni Kazimierza Żurawskiego w Łodzi. W 2003 r. artysta Bogumił Kowalski z Gdańska wykonał malaturę wnętrza.