Skępe, Parafia Pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Kujawska 2a, 87-630 Skępe
54 287 75 35
skepe.milosierdzie@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Ze względu na istnienie w Skępem grodziska i skupiska osadniczego nad jeziorem, fundacja parafii nastąpiła zapewne w XIV w., najpóźniej zaś w związku z lokacją miasta (1455 r.). Skępe stanowiło wówczas, aż do poł. XVI w., posiadłość Kościeleckich. W 1610 r. przeszło w ręce Garwaskich, a następnie Zielińskich, do których należało do końca XIX w. 

W aktach biskupich 1463 r. pochodzi informacja o erygowaniu parafii pw. św. Stanisława biskupa w Skępem oraz o drewnianym kościele. W 1609 r. stał w Skępem drewniany, konsekrowany kościół parafialny, w którym były trzy ołtarze. Do parafii należały wówczas: Skępe, Wioska i Wólka. Pod koniec XVII w. świątynia nosiła wezwanie św. Stanisława. Jej fundatorem był prawdopodobnie kasztelan płocki Stanisław Garwaski z Garwarza h. Grzymała albo ktoś z członków rodziny Zielińskich. Obiekt uległ zniszczeniu na początku XVIII w. Nowy zbudowano w 1722 r. Niewielki kościół miał dwie boczne kaplice i trzy ołtarze. W 1777 r. biskup płocki Michał Jerzy Poniatowski herbu Ciołek powierzył parafię bernardynom. W 1817 r. kolator J. Zieliński rozebrał zrujnowany kościół, a cmentarz przykościelny zamieniono na grzebalny. 

Dekretem z dn. 19 lipca 1996 r. biskup płocki Zygmunt Kamiński erygował parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem; dekret wszedł w życie dn. 1 sierpnia 1996 r. W latach 1995-1996 staraniem jej pierwszego proboszcza ks. Henryka Wojciecha Szwajkowskiego i parafian wybudowano tymczasową, drewnianą kaplicę, którą poświęcił biskup płocki Zygmunt Kamiński dn. 19 kwietnia 1998 r.

Budowę nowego, murowanego kościoła rozpoczęto 5 października 2005 r. w 100. rocznicę urodzin św. Faustyny Kowalskiej. Kamień węgielny został pobłogosławiony przez św. Jana Pawła II w Krakowie dn. 18 sierpnia 2002 r., wmurował go biskup płocki Piotr Libera 25 grudnia 2007 r.

Prace według projektu architekta Jacka Jaśkowca prowadzono staraniem ks. Piotra Brzezika, z pomocą parafian. Inwestycja została zrealizowana w ciągu sześciu lat. Dn. 25 kwietnia 2011 r. biskup płocki Piotr Libera poświęcił nową świątynię pw. Miłosierdzia Bożego. W czasie duszpasterzowania ks. Romana Murawskiego w 2017 r. przebudowano wejście do kościoła i powiększenie powierzchni użytkowej świątyni, podjęto także ocieplenie i malowanie elewacji kościoła.

Na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego znajdują się dwie kaplice. Pierwszy budynek we wsi Łąkie zbudowane w 1826 r. jako ewangelicki dom modlitwy. W 1926 r. został on przebudowany, aż wreszcie na jego miejscu wzniesiono murowaną świątynię, która w 1965 r. przeszła w ręce katolików. Konsekrowano ją pw. bł. Władysława z Gielniowa jako kościół filialny dla parafii skępskiej.